CONGRESUL ASOCIAŢIEI GENERALE A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA

 

La Arad, în 4-6 noiembrie 2016, a avut loc al XXXIX-lea Congres al AGIRo, Congres al cadrelor didactice din România şi al Cadrelor Didactice Române de peste Hotare. Congresul a fost unul aniversar, la un deceniu de la reactivarea AGIRo la congresul din Arad din 28-29 octombrie 2006. La congresul organizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad au participat peste 400 de cadre didactice din toate judeţele ţării şi zeci de colegi din R. Moldova, Serbia, Ucraina şi Bulgaria. Aceştia din urmă fac parte din asociaţiile partenere ale AGIRo: Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România – Filiala R. Moldova, Asociaţia Cadrelor Didactice de Etnie Română din Serbia, Asociaţia Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina şi din viitoarea Asociaţie a Cadrelor Didactice de Etnie Română din Bulgaria. Programul artistic a fost asigurat de Centrul Cultural Judeţean Arad şi Şcoala Populară de Artă.

Actualul congres a fost prilej de propuneri privind ameliorarea sistemului de învăţământ, prilej de prezentare de bune practici dar şi prilej pentru dezvoltare profesională prin cursurile şi conferinţele care au avut loc.

Congresul a ales prin vot secret şi noul Consiliu Director al AGIRo: Viorel Dolha (preşedinte), Margareta Gheorghiţă şi Cătălin Diaconu (vicepreşedinţi), Elena Mândru, Mariana Marin, Gicu Dogaru şi Ioan Barbu (membri). Noua conducere are deci în componenţă câte 2 colegi din Ardeal, 2 din Moldova, doi din Muntenia şi unul din R. Moldova. Printre ei sunt 3 învăţători, un inspector şcolar, un profesor de filozofie, un director de şcoală şi un cercetător în ştiinţele educaţiei. (Comunicat AGIRo)