Un izvor de resurse educaţionale…

Recitind articole publicate în „Apostolul” – revista cadrelor didactice, editată de Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ – ajunsă, iată, la numărul 200, m-am întors cu gândul, în timp, la începuturi.

M-a impresionat şi m-a bucurat hotărârea iniţiatorilor proiectului de a relua publicarea acestei reviste a dascălilor, publicaţie care s-a bucurat de succes în perioada interbelică. Ca în multe domenii, ultimul deceniu al secolului trecut a însemnat nişte ani în care se aruncau punţi peste timp, încercând să se aducă la lumină experienţe anterioare, să se omagieze eforturile, ideile, munca şi speranţele unor generaţii de dascăli – apostoli, deschizători de drumuri. Publicaţia, ce are ca membri fondatori pe dragul şi regretatul preşedinte al Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ, profesorul Florin Florescu, pe Ştefan Corneanu, Gheorghe Amaicei şi, nu în ultimul rând, pe Dumitriţa Vasilca, renaşte în martie 1999, într-o lume nouă, aflată într-o permanentă schimbare şi căutare de identitate şi valori. Nimic nu se putea concretiza, însă, fără eforturile şi perseverenţa Consiliului de Administraţie condus de domnul profesor Gabriel Ploscă şi fără munca perseverentă şi profesionistă a Consiliului de Redacţie coordonat de redactorul-şef, domnul Mircea Zaharia.

Oricine răsfoieşte revista înţelege contribuţia importantă a publicaţiei la redarea şi comentarea multor evenimente din învăţământul nemţean şi din ţară şi are o reprezentare clară a aportului specific pe care sindicatul l-a avut şi îl are la reconstrucţia şi afirmarea statutului cadrelor didactice, a specialiştilor în cercetare, a personalului nedidactic şi didactic auxiliar. Multe idei, propuneri şi acţiuni s-au concretizat în aceşti ani sau au dus la elaborarea unei noi legislaţii în domeniul învăţământului preuniversitar, al salarizării şi altor drepturi pentru această importantă şi omogenă categorie profesională de care depinde în mare parte progresul şi viitorul României. Este impresionant efortul depus de echipa de redacţie de a prezenta cititorilor comorile din „lada de zestre” a fiinţei poporului român – tradiţiile, literatura, perlele de folclor autentic din Ţara Neamţului, cea vegheată de Ceahlău. Toate acestea s-au regăsit în paginile celor 200 de ediţii ale Revistei Apostolul. Editorii au ilustrat prin textele publicate numeroasele experienţe inovante şi bune practici elaborate de profesori, proiecte, vizite de studiu şi seminarii europene realizate de SLLIPCS Neamţ, o multitudine de Oameni şi ideile lor novatoare.

Istoria recentă datorează multe presei scrise şi online pentru că aceasta s-a dovedit a fi „senzorul” cel mai sensibil al frământărilor sociale, al faptelor mai bune sau mai rele, al succeselor şi eşecurilor, a judecat şi a decantat în mare măsură ceea ce merită reţinut, păstrat şi valorificat şi a aruncat peste bord lestul experienţelor fără valoare, iar echipa Apostolului a făcut şi face presă, în adevăratul sens al cuvântului.

Şi dacă „O fiinţă omenească e un fragment din lumea întreagă numită de noi Univers, un fragment limitat în spaţiu şi timp”, aşa cum genialul nostru contemporan Albert Einstein definea Omul, atunci cei care în viaţa lor au scris, au acţionat, au educat oameni, au format caractere, au înnobilat fragmentul lor de timp şi spaţiu, au dat un loc şi un nume sieşi şi generaţiei sale, sunt cei care au construit o lume, aşa şi Revista Apostolul a construit un Univers de informaţie, cunoaştere şi educaţie în folosul corpului profesoral şi al învăţământului românesc.

Vă felicit, dragi colegi, pentru munca voastră şi vă urez La mulţi ani! şi multe ediţii valoroase publicate! Doresc echipei redacţionale să păstreze cursul verificat de-a lungul timpului, calitatea impecabilă a textelor şi a prezentării grafice, iar cititorilor Revistei Apostolul – să nu uite niciodată că au la îndemână un inepuizabil izvor de resurse educaţionale, intelectuale, morale şi culturale!

 

Prof. Aurel CORNEA

Preşedinte de Onoare al FSLI