Rememorări nemţene

IULIE 2019

■ 3/1949 – Florin-Mircea Zaharescu, la Sibiu, artist plastic. Stabilit la Roman. Institutul „Nicolae Grigorescu” (1968-1974). Membru U. A. P. A debutat la Salonul de Ară Plastică de la Sibiu (1974). Expune (1979-2012) la: Bacău, Constanţa Roman, Piatra-Neamţ, Bienala „Lascăr Vorel”. Bursă de studii la Paris. Autor al sculpturilor monumentale „Roman Muşat”, „Miron Costin”, „Sergiu Celibidache”, „Mihail Jora”, „dr. Fălcăianu”, toate în Roman, „Mihail Sadoveanu”, la Hanu-Ancuţei. Autor de sculpturi religioase, basoreliefuri, grupuri statuare în bisericile catolice din Şcheia, Adjudeni, Sagna, Slănic Moldova, Buruieneşti, Rotunda, Târgu-Ocna, Institutul Franciscan din Roman ş. a.

■ 4/1914 – n. Nichita Bistriceanu, la Piatra-Neamţ (pseud. Mihai Nichita, d. 30. 12. 1997), ziarist, poet, prozator, absolvent al Şcolii Normale de Băieţi „Gheorghe Asachi” din Piatra-Neamţ şi al Şcolii Militare de Ofiţeri de Rezervă, învăţător (Tarcău, Ardeluţa, Cracăul- Negru şi Bistriţa), ziarist („Flacăra” şi „Ceahlăul” Piatra-Neamţ, „Steagul roşu” Bacău). În război, a participat pe front, şi în Est, şi în Vest. A fost primit în U. S. (1951), când, se pare, Mihail Sadoveanu i-a atribuit numele Nichita Bistriceanu. A făcut parte din Filiala Piatra-Neamţ a U. S, alături de Dumitru Almaş, Har. Mihăilescu, Lucian Mircea (Constantin Borş), B. Munte, Constantin Gavriliu ş. a., punând bazele Cenaclului literar „Slova nouă”. Cartea apărută postum – „Glasul sufletului meu. Poezii – jurnal de război” (2007), îngrijitor al ediţiei, Emil Bucureşteanu.

■ 6/2002 – d. Marin-Marcel Drăgotescu, la Piatra-Neamţ (n. 4. 02. 1934, Craiova)

■ 9/1946 – n. Mircea-Răzvan Ciacâru, la Cluj, pictor. Cursuri primare, gimnaziale, liceale şi Facultatea de Arte Plastice (1973), toate la Timişoara. Repartizat în Judeţul Neamţ (1973), a predat la şcolile din Bălţăteşti şi Negreşti, apoi, la Şcoala Populară de Artă, până în 1981, când s-a transferat la Complexul Muzeal Judeţean Neamţ (muzeograf restaurator). Expoziţii personale (1974-2013) la: Piatra-Neamţ, Bucureşti, Tel Aviv, Almere – Olanda, Frankfurt pe Main. Expoziţii de grup şi colective (1970-2014) la: Timişoara, Arad, Turnu Severin, Iaşi, la Palatul Parlamentului, Bienala „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamţ, Expoziţia „Voroneţiana”, Suceava, Expoziţii interjudeţene (1980-2007): Braşov, Suceava, Galeria „Apollo”; Expoziţie de grup la Bruxelles. În colecţii: Olanda, Franţa, Canada, S. U. A., Germania, Israel, Suedia, Italia.

■ 15/1954 – n. Ioan Popei, la Agapia, Neamţ, artist plastic. A absolvit Şcoala Populară de Artă, participă la expoziţii de grup cu artiştii din Piatra-Neamţ şi la taberele de creaţie. Este autor de pictură religioasă, cu care se afirmă în ţară şi în străinătate. Expoziţii: Franţa, Olanda, Australia, Austria, Germania, Ungaria. Are lucrări în colecţii din Europa, Australia şi S. U. A. A primit Marele Premiu al Expoziţiei Taberei de Creaţie Botoşani, Premiul pentru Portret la Concursul „Arthur Verona” ş. a.

■ 15. 07. 1976 – n. Daniel Dieaconu, la Piatra-Neamţ, profesor, istoric, eseist, documentarist. Este cercetător ştiinţific în cadrul Centrului de Cercetare pentru Dezvoltare Regională şi Integrare Europeană al Universităţii Bucureşti, profesor mentor pentru istorie, doctor în istorie (2007), membru al Consiliului Ştiinţific al Parcului Naţional Ceahlău, membru al Consiliului Director al Forumului Montan Român, Filiala Neamţ. Cărţi (în nume propriu): „La poale de Ceahlău”, „Ceahlăul, muntele legendelor sau legenda muntelui”, „Legendele Muntelui Ceahlău”, „Evreii din Moldova de Nord, cu privire specială asupra Judeţului Neamţ / De la primele aşezări până în anul 1938”, „Realitatea unui mit: Corneliu Zelea Codreanu”, „Mitologie şi creştinism la Muntele Ceahlău” ş. a. Premiul Revistei Apostolul, 2016.

■ 16/1970 – n. Ciprian Istrate, la Piatra-Neamţ, artist plastic, absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi (2008). Între 1996 şi 2008, a organizat şi deschis expoziţii personale la Centrul Culturii Franceze, Galeriile „Top Art”, Galeriile „Vert”, Galeriile „Lascăr Vorel”, toate în Piatra-Neamţ; Centrul Ecumenic Durău, Galeria „Arta” Bucureşti, Palatul Parlamentului (2014). A pictat 16 biserici şi 12 catapetesme în judeţele Iaşi, Suceava, Bacău, Neamţ, Harghita. I s-a acordat distincţia „Cuvioasa Parascheva” a Patriarhiei Române (1999), distincţia „Stephanus Magnus Defensor Fidei Cristiani”, Iaşi (2002), Premiul special la Bienala „Lascăr Vorel” (2007).

■ 17/1934, n. Veronica Filip, în Comuna Şagani, Judeţul Cetatea Albă din Basarabia. Este absolventă a Liceului Pedagogic de Fete din Piatra-Neamţ, secţia educatoare, afirmată în mod strălucit în învăţământul preşcolar. Unitatea de învăţământ, din Piatra-Neamţ, unde a funcţionat până la pensionare, în semn de preţuire, îi poartă numele.

■ 19/1972 – n. Ana Vârlan, la Piatra-Neamţ, profesor, scriitor, absolventă a Facultăţii de Litere din Iaşi, profesoară la Liceul cu Program Sportiv, distinsă cu Premiul Naţional „Gheorghe Lazăr”; coordonatoare a revistei şcolare „Ad Astra”, redactor la revista „Tradiţia ortodoxă”; Cărţi publicate: „Anotimpul din noi”, „Durerea somnului”, „Din drag, cu dor…”, „La izvoarele performanţei – file din istoria sportului şcolar la Piatra-Neamţ” (coord.), „Pe drumul performanţei” (editor-coord.); „Chipuri monahale de ieri şi de azi, istoricul Mănăstirii Brădiţel”.

■ 20/1939 – n. Mihail Apăvăloae la Avereşti, comuna „Ion Creangă”, Neamţ. Absolvent al Facultăţii de Biologie-Geografie din Iaşi. Cadru didactic; cercetător la Staţiunea „Stejarul” din Pângăraţi, Piatra-Neamţ. A publicat în reviste şi tratate din ţară şi din străinătate, peste 80 de lucrări ştiinţifice. Cărţi: „Ghid de practică geologică, geografică şi biologică în partea centrală a Carpaţilor Orientali” (cap. Climatologie); „Geografia României, I”, Geografia fizică, (cap. Clima); mai multe studii monografie ale localităţilor Piatra-Neamţ, Stăniţa, Pângăraţi, Tarcău, despre biserici şi Protopopiatul Piatra-Neamţ.

■ 21. 07, 1949 – d. Scutărescu Calistrat, la Piatra-Neamţ (n. 1879, Piatra-Neamţ), învăţător, inspector şcolar, publicist. Cursurile primare în oraşul natal, Şcoala Normală „Vasile Lupu”, Iaşi. Institutor la Şcoala Primară de Băieţi Nr. 2 din Piatra-Neamţ, preşedinte al băncilor „Zimbru” şi a Casei Corpului Didactic; a condus cooperativa forestieră „Albina”; senator (1933); autor de manuale şcolare; colaborări: „Avântul”, „Reformatorul”, „Preocupări didactice”, „Telegraful” ş. a.

■ 21/1959 – n. Dorin Ploscaru, la Podoleni, Neamţ, preot, poet. Facultăţile de Teologie din Bucureşti şi Iaşi (1993). Paroh la: Fundu-Herţei, Dorohoi, la Mirceşti, Iaşi, la Hlăpeşti, Neamţ, profesor, la Seminarul Teologic, Baia-Mare, inspector la Inspectoratul pentru Cultură Neamţ, paroh la Parohia „Sfânta Treime”, Vaduri II. Colaborări: „Luceafărul”, „Poesis”, „Convorbiri literare”, „Dacia literară”, „Caiete botoşănene”, „România literară”, „Vatra”. Debut editorial: „Să mori primăvara”, versuri. Au urmat „Sâmbăta lui Lazăr”, „Flaşneta”, „Peştele pe uscat”, „Peştele albastru”, „Aurora dreams”.

■ 23/1939 – d. I. I. Mironescu (n. 13. 06. 1883, Tazlău)

AUGUST 2019

■ 2/1969 – n. Remus-Lucian Ştefan, la Roman, artist plastic. A absolvit Facultatea de Arte Decorative şi Design, Bucureşti, licenţă în artă murală (1997). Personale (1998-2011): Bacău, Bârlad, Bucureşti, Iaşi, Roman; anuale (1991-2010): Roman, Bacău, Bucureşti (artă religioasă), Piatra-Neamţ (Festivalul „Lascăr Vorel”); expoziţii de grup: Bucureşti, prezent la tabere de pictură („Cuci”, Roman, „2 Mai” Constanţa). Decoraţiuni murale: Anina, Roman, Sagna, Ruginoasa-Neamţ, Chitila, Caraş-Severin. Are lucrări în colecţiile Muzeului de Artă din Roman precum şi în colecţii particulare din ţară şi de peste hotare: America, Italia, Germania, Franţa, Canada.

■ 2/1891 – n. Mihail Jora, la Roman (d. 10. 05. 1971, Bucureşti), compozitor, dirijor, membru al Academiei Române (1955). A absolvit Conservatorul şi Facultatea de Drept, Iaşi, Conservatorul din Leipzig. A fost: director muzical (Radiodifuziunea Română), consilier artistic (Filarmonica şi Opera Română), rector al Conservatorului, dirijor, pianist. Fondator al Societăţii Compozitorilor Români; membru al Institutului „Max Reger” din Bonn (1948). Creaţia: balete („Curtea veche”, „La piaţă”, „Când strugurii se coc” ş. a.), suita simfonică „Privelişti moldoveneşti” (şi un motiv melodic din folclor: „Pe malul Tazlăului”), poeme simfonice („Poveste indică”, „Burlescă”), „Simfonia în do”, „Balada pentru bariton şi orchestră”, muzică de cameră („Cvartetul de coarde”) lieduri, pe versuri ale poeţilor români ş. a.

■ 2/2006 – d. Ion Cârnu, la Piatra-Neamţ (n. 19. 12. 1947).

■ 8/1819 – n. Ioan Poni, la Roman (d. 8. 11. 1853, Iaşi), poet, traducător, actor. Studii: particulare în oraşul natal, apoi Academia Mihăileană şi Conservatorul Filarmonic-Dramatic, Iaşi, Şcoala de declamaţie a lui Matei Milo. A jucat în trupa lui C. Caragiali, la Teatrul de Varietăţi şi la Teatrul Mare din Copou. Participant la Revoluţia de la 1848 din Moldova, va fi arestat. A debutat în spectacolul cu piesa „Saul” de V. Alfieri. Colaborări: „Spicuitorul moldo-român”, „Albina românească”, „Zimbrul”, „Almanah pentru români”, „Almanah de petrecere pentru moldo-români”. A publicat poezii şi a tradus piese de teatru.

■ 17/1943 – n. Mariana Costrăş, în Balaia, Filipeni, Bacău. A frecventat grădiniţa înfiinţată de mama sa; clasele primare cu tatăl său, gimnaziul din Mărăşti, Şcoala Pedagogică şi Facultatea de Filologie, Bacău (1968). Activitatea didactică: educatoare (Judeţul Bacău şi Piatra-Neamţ), profesor de limba şi literatura română (Neamţ), inspector şcolar la I. Ş. şi metodist la C. C. D. Neamţ. A fondat Asociaţia Pedagogică „Educatoarea” (1991). Colaborări: „Revista de pedagogie”, „Tribuna învăţământului”, „Preocupări didactice”, „Învăţământul preşcolar”, „Epifania” ş. a. Lucrări: „Cântece şi poezii pentru-ai noştri dragi copii”, culegere; „Valorificarea creaţiilor literare ale educatoarei în procesul instructiv-educativ din grădiniţă” şi „Ipostaze ale grădiniţelor din Judeţul Neamţ”. Titlul de educatoare evidenţiată şi diploma de excelenţă acordată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ.

■ 19/1879 – n. Lascăr L. Vorel, la Copou, Iaşi (d. februarie 1918, München, Germania). Pictor postimpresionist. Şi-a petrecut prima parte a vieţii la Piatra-Neamţ. După studiile liceale şi Şcoala de Arte Frumoase din Iaşi, lecţii de pictură cu Alexandru D. Atanasiu. A continuat studiile în Germania, unde s-a stabilit în 1899, petrecându-şi aici o mare parte din viaţă. Înscris la Akademie der Bildenden Künste München (1900). Colaborări: „Nea Ghiţă”. Expune uleiuri şi guaşe în cadrul Societăţii Tinerimea Artistică. Singura expoziţie personală – Galeria „Golz” din München (1931). În prezent, Muzeul de Artă din Piatra-Neamţ deţine o parte a lucrărilor reprezentative din creaţia lui Lascăr Vorel, aduse în ţară, după moartea artistului (1918). Reînhumat în Cimitirul „Eternitatea” din Piatra-Neamţ, oraş unde se organizează Bienala de Pictură „Lascăr Vorel”.

■ 19. 08. 1934 – d. Nicu I. Albu (n. 1872, Piatra-Neamţ), avocat, funcţionar de stat, publicist. A absolvit Şcoala Primară Nr. 1 din localitatea natală, Liceul Internat şi Facultatea de Drept din Iaşi; ajutor de judecător, apoi avocat la baroul din Piatra-Neamţ, secretar al Consiliului Judeţean (1899), ajutor de primar (1903), apoi, din 1911, avocat al statului, pensionat în 1929. Decorat cu „Crucea României”. A publicat în: „Îndrumarea”, „Biruinţa”, „Telegraful”, „Avântul”. Autor: „Proba scrisă în materia civilă în dreptul roman şi român”, Iaşi, 1896.

■ 20. 08. 1944, Parasca Agape (n. Boca), în satul Răchiţi, Judeţul Suceava. A absolvit: şcoala elementară la Botoşana, o şcoală de surori, a lucrat în domeniul sanitar, apoi Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” Bucureşti, (1975). A predat desenul la şcoli din Neamţ. Prima personală, la Galeria „Alfa” Piatra-Neamţ (1981). A expus pictură şi grafică în expoziţii personale (design vestimentar la Bicaz şi Piatra-Neamţ), împreună cu Mihai Agape şi în expoziţii colective organizate de Filialele Bacău şi Neamţ ale U. A. P. (1975-2014). A participat la Bienala „Lascăr Vorel”, la „Voroneţiana” din Suceava, la mai multe tabere de creaţie. Lucrări în colecţii din ţară şi din: S.U.A., Germania, Italia, Spania, Anglia.

■ 24/1928 – n. Constantin I. Borş, la Borşeni, Războieni, Neamţ (d. 27. 04. 1996), profesor universitar, doctor docent, om de ştiinţă, publicist, a absolvit Liceul „Petru Rareş” din Piatra-Neamţ, Facultatea de Matematică-Fizică şi Facultatea de Construcţii, Iaşi. Contribuţii deosebite în domeniile: mecanica mediilor continue, teoria elasticităţii, mecanica cerească şi teoria relativităţii. Specializare în Polonia şi SUA. Cercetător ştiinţific la Institutul de Matematică al Academiei. Numeroase studii de specialitate în reviste din ţară şi străinătate. Cărţi: „Teoria elasticităţii corpurilor anizotrope” (1970), „Tratat de mecanică” I-II, pentru studenţi. A susţinut lecţii la universităţile din Paris, Berlin, Praga, Varşovia, Roma, în centre din Algeria şi Zair.

■ 24/1928 – d. Aurel Băeşu, la Piatra-Neamţ (n. 26. 05.1896, Fălticeni)

■ 26/1925 – n. Ion Coman, la Pocreaca, Iaşi (d. 5. 09. 1970, Constanţa), primul director al T. T. din Piatra-Neamţ. Deşi a absolvit studii sumare, s-a dovedit a fi un bun organizator. Funcţii: director al teatrelor din Bacău şi „Constantin Tănase”; Secţia din Piatra-Neamţ a Teatrului de Stat Bacău (1959), T. T. din Piatra-Neamţ, unde se va dovedi un priceput în aducerea tinerilor actori („generaţia de aur” a T. T.), regizori, scenografi şi dramaturgi; a organizat prima ediţie a Festivalului de Teatru pentru Copii şi Tineret (1969) şi primele deplasări ale T. T. în străinătate.

■ 28/1917 – d. Calistrat Hogaş la Roman (n. 19. 04. 1847, Tecuci, v. fişa lunii aprilie.)

■ 30/1960 – n. Ştefan Potop, la Tazlău, Neamţ, profesor, artist plastic. Absolvent al Academiei de Arte „George Enescu”, Iaşi (1987). Este profesor la Liceul de Artă „Victor Brauner” din Piatra-Neamţ şi deţine funcţia de preşedinte al Filialei Neamţ a U. A. P. din România. Expoziţii: Bacău, Baia Mare, Bucureşti, Buzău, Gura Humorului, Iaşi, Piatra-Neamţ, Târgu-Mureş, Veneţia, Praga. Tabere de creaţie: Ardeluţa, Brateş, Viişoara, Borca, Dumbrava, Potoci, Durău, Văratic, Tarcău, Tazlău.

■ 30/1924 – n. Adria-Alexandra Pamfil-Almăjan, la Bucureşti (d. 25. 08. 2012, Piatra-Neamţ), actriţă, absolventă a Institutului Regal de Muzică şi Artă Dramatică – Conservatorul de Artă (1947). A debutat la Teatrul Sărindar (1944). Fiind membră a Tineretului Liberal, a făcut câteva zile şi nopţi de beci, după care a fost dată afară de la Teatrul Armatei şi a luat drumul pribegiei. A jucat pe mai multe scene, a ajuns la Teatrul de Stat Bacău – Secţia Piatra-Neamţ (1961), devenind un nume de mare prestigiu pe scena T. T. Numeroase roluri, între anii 1961-1997: „Vlaicu şi feciorii lui”, „Dumbrava minunată”, „Femeia mării”, „Omul cel bun din Sâciuan”, „Romeo şi Julieta”, „Pădurea”, „Uşa închisă” ş. a. I s-a acordat titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Piatra-Neamţ.

Constantin TOMŞA