Rememorări nemţene

IULIE 2021

■ 2/1933 – n. Alexandrina-Camelia Al. Mancaş, la Chilia, Talpa, Neamţ (d. 28.05.2020, Franţa), profesoară, prozatoare, memorialistă. A colaborat la revista Apostolul.

■ 2/2007 – d. Traian Cicoare, la Piatra-Neamţ (n. 25. 01. 1925, Vâgiuleşti, Mehedinţi, azi, Gorj), profesor, eseist. A colaborat la revista Apostolul.

■ 3/1949 – n. Florin-Mircea Zaharescu, la Sibiu, artist plastic. Stabilit la Roman.

■ 4/1896 – 125 ani de la naştere, Mihai Onofrei, la Băreşti, Iaşi (d. 1980, Bucureşti), pictor, sculptor. A absolvit Academia de Arte Frumoase, Iaşi. Cu sprijinul lui G. T. Kirileanu, Socrat Lalu şi G. D. Lalu, studiază la Roma, împreună cu Aurel Băeşu. Revenit în ţară, se stabileşte la Piatra-Neamţ (1928). În 1929, pleacă la Academia „La Grande Chaumière” din Paris, expune, apoi, la Budapesta (1947) şi la Bruxelles (1968). Este autorul altoreliefului Calistrat Hogaş şi al basoreliefurilor lui Ion Negre şi Mihai Stamatin, fixate în faţa Colegiului Naţional „Petru Rareş”, al ornamentelor sculpturale de la mormântul lui Aurel Băeşu, al busturilor: Mihai Eminescu, la Măgurele, Bogdan Petriceicu Haşdeu, în Rotonda scriitorilor din Cişmigiu, Dimitrie Onciul, la Arhivele Naţionale ale României, I. C. Brătianu, I. G. Duca, Ion Antonescu, Carol al II-lea, Mihai I ş. a.

■ 5/6/1896 – 125 ani de la naştere, Jean Mihail (pseudonim, Jean Mihailovici), la Hălăuceşti, Roman (d. 12. 03. 1963, Bucureşti), regizor de film. A absolvit Liceul „Roman-Vodă”; studii în domeniul cinematografiei în Germania şi Franţa. Pionier al artei cinematografice româneşti. Filme (regie, scenografie, comentarii, machiaj) 1923-1963: „Ţigăncuşa de la iatac”; „Păcat”; „Manasse”; „Viaţa unui oraş”; „Cererea în căsătorie”; „Bulevardul Fluieră Vântu”; „Aniversarea lui Puşkin”; „Brigada lui Ionuţ”; „Râpa dracului” ş. a. Carte: „Filmul românesc de altădată”, 1963.

■ 6/1958 – n. Adrian Alui Gheorghe, la Topoliţa, Neamţ, scriitor, colaborator al revistei Apostolul.

■ 6/1935 – n. Ionel Miron, la Ivăneşti, Vaslui, profesor universitar, doctor (1973). A absolvit Liceul „Mihai Kogălniceanu” din Vaslui, Facultatea de Ştiinţe Naturale, Iaşi. Cercetător ştiinţific la Staţiunea „Stejarul” Pângăraţi (1958-1982), apoi, la Staţiunea 1 CAS Potoci, Neamţ (1982-1993), profesor la Universitatea din Iaşi (din 1993) şi Universitatea Paris 7 (1995-1996). 11 medalii la saloanele de inventică: Medalia de Bronz la Salonul de la Nürnberg, Germania (1993), Medalia de Argint (2002) şi Medalia de Aur (2003), Geneva, Elveţia; Medalia de Aur (2004), la Eureka, Bruxelles, Belgia, Premiul NSPI, Paris (2003).

■ 6/2002 – d. Marin-Marcel Drăgotescu, la Piatra-Neamţ (n. 4. 02. 1934, Craiova).

■ 9/1946 – 75 ani de la naştere, Mircea-Răzvan Ciacâru, n. la Cluj. Pictor (d. 03. 03.2020, Piatra-Neamţ). Cursuri primare, gimnaziale, liceale şi Facultatea de Arte Plastice (1973), toate la Timişoara. Repartizat în Judeţul Neamţ (1973), a predat la şcolile din Bălţăteşti şi Negreşti, apoi, la Şcoala Populară de Artă, până în 1981, când s-a transferat la Complexul Muzeal Judeţean Neamţ (muzeograf restaurator). Expoziţii personale (1974-2013) la: Piatra-Neamţ, Bucureşti, Tel Aviv, Almere – Olanda, Frankfurt pe Main. În colecţii: Olanda, Franţa, Canada, S. U. A., Germania, Israel, Suedia, Italia.

■ 15/1954 – n. Ioan Popei, la Agapia, Neamţ, artist plastic, colaborator al revistei Apostolul.

■ 15. 07. 1976 – 45 ani de la naştere, Daniel Dieaconu, n. la Piatra-Neamţ, profesor, istoric, eseist, documentarist. Facultatea de Istorie din Bucureşti, doctor în istorie (2007), membru al Consiliului Ştiinţific al Parcului Naţional Ceahlău, membru al Consiliului Director al Forumului Montan Român, Filiala Neamţ. Cărţi (în nume propriu): „La poale de Ceahlău”, „Ceahlăul, muntele legendelor sau legenda muntelui”, „Legendele Muntelui Ceahlău”, „Evreii din Moldova de Nord, cu privire specială asupra Judeţului Neamţ / De la primele aşezări până în anul 1938”, „Realitatea unui mit: Corneliu Zelea Codreanu”, „Mitologie şi creştinism la Muntele Ceahlău” ş. a. Premiul revistei Apostolul.

■ 16/1970 – n. Ciprian Istrate, la Piatra-Neamţ, artist plastic, absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi (2008). Colaborator al revistei Apostolul.

■ 18/1933 – n. Mihai-Emilian Mancaş, la Dobreni, Neamţ, profesor, poet, prozator, dramaturg, eseist. Facultatea de Filologie a Universităţii Bucureşti. Colaborator al revistei Apostolul.

■ 20/1939 – n. Mihail Apăvăloae la Avereşti, comuna „Ion Creangă”, Neamţ. Absolvent al Facultăţii de Biologie-Geografie din Iaşi. Colaborator al revistei Apostolul.

■ 21/1959 – n. Dorin Ploscaru, la Podoleni, Neamţ, preot, poet. Facultăţile de Teologie din Bucureşti şi Iaşi (1993). Colaborator al revistei Apostolul.

■ 24/1921 – n. Teoctist Galinescu, la Hangu, Neamţ (d, 10. 08. 2008, Chiriţeni, Hangu), învăţător, publicist, absolvent al Şcolii Normale „Gheorghe Asachi” din Piatra-Neamţ, deţinut politic (1948-1953), a lucrat în diferite domenii până în 1970, când a fost reintegrat în învăţământ. A pus bazele Fundaţiei Culturală „Gavriil Galinescu” şi ale Revistei „Ţara Hangului” (1995). Cărţi: „În zile de sărbători” (colab.); „Plutaşii pe Bistriţa”; „Ţara Hangului, pagini de monografie”.

■ 23/1950 – n. Lucian Strochi, la Petroşani, Hunedoara, profesor, doctor în filologie, scriitor, critic literar şi de artă. Absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii Bucureşti. Colaborator al revistei Apostolul.

■ 29/1921 – 100 ani de la naştere, Todică Kirileanu S., la Holda, Broşteni, Neamţ (d. 1. 08. 1997, Piatra-Neamţ), fiul învăţătorului-folclorist Simion Teodorescu-Kirileanu, medic chirurg, cercetător ştiinţific, publicist. A absolvit Liceul „Petru Rareş” şi Liceul Militar, Facultatea de Medicină din Bucureşti, doctor în medicină (1947). Director al Sanatoriului Bisericani (1949-1950), transferat la Clinica de Ftiziologie din Iaşi (1954), cercetător la Institutul de Ftiziologie din Bucureşti. Autor al cărţii „Poezii” (1995). Cetăţean de Onoare al Municipiului Piatra-Neamţ (1995).

Red.

(Prelucrare/actualizări după Personalităţi ale culturii din judeţul Neamţ, un calendar alcătuit de Constantin Tomşa, Editura Crigarux&Cetatea Doamnei, Piatra-Neamţ, 2014).