SUMARUL REVISTEI APOSTOLUL, REVISTĂ DIDACTICĂ ŞI LITERARĂ, SERIA VECHE

Un ochi cârcotaş ar putea spune că acest sumar e o umplere gratuită a paginilor revistei. Greşit. De la cele 24 de pagini tradiţionale, numărul a fost suplimentat la 28, şi va rămâne aşa până ne terminăm treaba.

Probabil puţină lume a aflat că a existat o primă serie interbelică a revistei (nov. 1934 – septembrie1943). Nu avem ştiinţă despre existenţa unei colecţii integrale. Biblioteca pietreană a avut însă generozitatea de a pune pe internet numerele existente în fondul G.T. Kirileanu, care pot fi consultate şi pe http://apostolul.slineamt.ro sau pe www.educarte.ro.

Surprind în această primă serie bogăţia tematică a sumarului, calitatea intelectuală a textelor, corectitudinea gramaticală. Revista cultivă elevii talentaţi de la Şcoala Normală, are în fiecare număr un Buletin al Asociaţiei şi se află în schimburi de idei şi recenzii cu mai toate revistele din ţară şi de peste Prut: Vieaţa Basarabiei (Chişinău, dir. Pan Halipa), Cuget Moldovenesc (Bălţi), Biserica basarabeană (Hotin) ş. a. Se traduce mult – literatură, pedagogie, psihologie – se publică monografii şi culegeri de folclor, studii sociologice, portrete de dascăli, relatări ale unor activităţi menite să cimenteze spiritul de castă: şezătorile şi cercurile culturale sau didactice.

Un număr dedicat memoriei lui Ioan Drăgan. (nr. 1-2, decemvrie 1937 – ianuarie 1938) demonstrează prestigiul profesorului şi al revistei; semnează aici pictorul Nicolae Tonitza, rectorul Academiei de Arte Frumoase din Iaşi, o profesoară din Cahul, directorul Şcoalei Normale din Chişinău, oficialităţi din Bucureşti ş.a

Alte ediţii au devenit repere ale istoriei noastre, ale românismului şi patriotismului. Astfel, un număr închinat Basarabiei, este deschis de Proclamaţia către ţară a Generalului Ion Antonescu (nr. 4-6, aprilie-iunie, 1941), iar un număr special este închinat memoriei învăţătorilor din judeţul Neamţ căzuţi pe câmpul de onoare (nr. 5, mai, 1942).

Poate n-ar fi rău de subliniat autoritatea de care se bucurau membrii marcanţi ai breslei: Leon Mrejeriu, preşedintele primei asociaţii nemţene a fost şi prefect de Neamţ, inspector şcolar în Ministerul Instrucţiunii Publice, deputat şi vicepreşedinte al Adunării Deputaţilor. Iar un alt preşedinte pe ţară al asociaţiei a intrat în audienţă la rege, i-a spus păsurile dascălilor şi l-a invitat la un Congres al învăţătorilor. Şi Carol al II-lea a onorat invitaţia. N-aş face un sondaj în Neamţ ca să aflu câţi dintre învăţători ştiu numele preşedintelui ASINt şi nici n-aş paria că preşedintele AGIRO va obţine prea curând o audienţă la Klaus Iohannis.(Mircea ZAHARIA)

An. I, nr.1, noiembrie, 1934

invatamant

• „APOSTOLUL” – Pornim la lucru • V. GABOREANU – Aptitudinile şi selecţia elevilor ca mijloc al orientării profesionale • C. LUCHIAN – Rolul social al învăţătorului • M. AVADANEI – Discuţii asupra învăţământului primar complet • V. SCRIPCARIU – Un caz grav (schiţă) • M. STAMATE – Morala cetăţenească • C. LUCHIAN – Însemnări (Din carnetul unui revizor şcolar) • Recenzii: „Apostol”, roman de Cezar PetrescuBibliografie. Cărţi. Poşta redacţiei, informaţiuni.

An. I, nr. 2, decembrie, 1934

invatamant

• Ioan DRĂGAN – Şcoala normală (va urma) • V. GABOREANU – Aptitudinile şi selecţia elevilor ca mijloc al orientării profesionale (urmare şi sfârşit) • Mihail D. STAMATE – Influenţa şcoalei în combaterea relelor apucături ale elevilor • Teofan MACOVEI – Cercurile culturale • N. V. ZAHARIA (com. I, G. Duca) – Ce trebue să nu se uite • V. SCRIPCARIU – Un caz grav (urmare) • Ludmila FLOREA – Istoria Oamenilor, Anatol France, trad. • Victor SĂNDULESCU – Albumul Învăţătorilor şi Învăţătoarelor din Judeţul Neamţ • Ioan STROIA – Scrisori. Informaţiuni. Poşta redacţiei. Cărţi.

An. I, nr. 3, ianuarie, 1935

invatamant

• Ioan DRĂGAN – Şcoala normală (urmarea a II-a) • I. TĂZLAUANU, profesor – Specificul protoplasmatic în formarea individualităţii • Mihail AVADANEI (dela Sarata) – Creştinismul în educaţie • R. P. GHEORGHEASA – Iubirea de aproapele (conferinţă) • Const. LUCHIAN – Căminul învăţătorilor • Aurel BACIU, Broşteni – Şezătorile, mijloc de întărirea unităţii sufleteşti şi forţei morale a neamului nostru • Înv. Gh. SAVINESCU (Crăcăoani-Neamţ) – Piedicile obligativităţii învăţământului primar • Înv. Pr. C. COJOCARIU – Cercurile culturale • Institutor, I. D. TOMULESCU – Obiceiuri de CrăciunInformaţiuni. Poşta redacţiei.

An. I, nr. 4, februarie, 1935

invatamant

• Const. LUCHIAN – Politica culturală • Mihail D. STAMATE – Educaţia caracterului • Înv. N. CIUBOTRIU (Pipirig) – Importanţa folclorului pentru educaţie • Ioan JUVERDEANU (Ceahlău) – Munca învăţătorului • Maria DIMITRIEV – O lecţie de gimnastică • În. Victor SĂNDULESCU (Grumăzeşti) – Ce se petrece la sate • Ludmila FLOREA – Pariul (traducere) • Cronica (C. L.) Spicuiri (V. S.) Informaţiuni. Poşta redacţiei. Răspuns Mancaş • Victor SĂNDULESCU – Demersul Asociaţiei Învăţătorilor la dl. ministru al instrucţiunii.

An. I, nr. 5, martie,1935

invatamant

• V. SCRIPCARIU – 1784-1785 (Fapte şi învăţăminte) • D. ŢIPA (Buhuş) – Metode intuitive: Intuiţie directă. Intuiţie indirectă • Înv. Pr. C. COJOCARIU – Creştinismul în educaţie • Gh. BOANCĂ – Din roadele şcoalei primare săteşti • Teofan MACOVEI (Săvineşti) – O carte pentru şcolari • N. V. ZAHARIA (I. G. Duca) – Şcoala şi Biserica • Gh. MAREŞ, Dochia – Îndrumarea sufletească a tineretuluiSpicuiri. Cronica (C. L.) Informaţiuni. Apel. Aviz.

An. I, nr. 6, aprilie, 1935

invatamant

• „APOSTOLUL” – Au plecat patru tineri • M. D. STAMATE, Mihai AVADANEI – Octav Dimitriu • Teofan MACOVEI – Mihai C. Crăciun • Petru POPOVICI (Mastacăn) – La moartea lui Mihai Crăciun (versuri) • D. DOMINTE – Ştefan Lefter • D. D. ŢIPA – Intuiţia indirectă • M. D. STAMATE – Caracterul: temelia societăţii • Ioan POPA (Arămoaia, Talpa) – Sentimentul inferiorităţii la copil • Gr. STURZU (Târzia, Baia) – Să-i căutăm • Vasile N. CIUBOTARIU (Boboeşti) – Învăţătorul şi cultura • Gh. BOANCĂ – Fişa individualităţii şcolarului • „APOSTOLUL” – Concursul deCompuneri liber-ilustrate” • Înv. VIERU (Bălăneşti) – Recenzii: Crimă şi pedeapsă de Dostoevschi.

An. I, nr. 7, mai, 1935

invatamant

• Înv. Gh. SECARĂ (Răuceşti) – Hristos a înviat! • Pr. Mihai GAVRILESCU – Valoarea tradiţiei religioase pentru conservarea unui popor • Ioan STROIA – Oanţu – Criza morală şi materială • Gr. STURZU – Greşeli ireparabile • Vasile DORNEANU – Epigrame • Victor SĂNDULESCU (Topoliţa) – Cărţi pentru popor • Const. LUCHIAN – Cercul didactic – Statutul …Cronica. Cărţi şi reviste. Poşta redacţiei. (C. L.)

An. I, nr. 8, iunie, 1935

• V. SCRIPCARU – Din zile mari • Const. LUCHIAN – Compunerile libere • CHIRIBĂU VERONICA (elevă Şc. Bicaz) – De ce pomenim în fiecare an pe Eroii Neamului • N. PODOLEAN, Institutor – Prietenia • Mihail AVADANEI – Educaţia naţională în şcoala primară • Ion VESPREMIE – Ceahlăul (versuri) Epigrame • Vasile DORNEANU – Literatură: Boul şi locomotiva (fabulă) • N. L. – O îndoită sărbătoare a învăţătorimiiDe la Asociaţia ÎnvăţătorilorCronica (C. L.) Informaţiuni.

An. I, nr. 12, octombrie, 1935

• APOSTOLUL – Un An • Constantin TURCU – Cultură Regională • D. HOGEA – Din trecutul învăţământului nostru: Manoil Halunga • Alex GHEORRGHIU – Manoil Halunga • Vasile DORNEANU – În cimitir. Se stinge ziua • V. SCRIPCARU – Un prieten, un învăţător: C. Luchian • V. SCRIPCARU – Omagiu unei energii: Leon Mrejeriu • Mihail AVADANEI – Congresul de la Timişoara • M. AVADANEI – Adunarea generală a Asociaţiei din jud. Neamţ • S. PURICE – Cum se poate veni în ajutorul copiilor săraci • S. PURICE – Pagina oficială.

An. II, nr. 13, 1decembrie, 1935

• V. GABOREANU – Începem al doilea An • Victor ANDREI – Locul cărturarului orăşean în acţiunea de culturalizare sătească • Const. TURCU – Biserica şi rolul ei social • Eufrosina MANOLIU – O privire asupra voinţei de F. Garcin (traducere) • Vasile DORNEANU – Bilanţ nostalgic. Autobiografie • Ion VESPREMIE – Nihil. Cetatea Neamţului • Ion TAZLAUANU – Ereditatea şi specificul protoplasmatic • Mihail AVADANEI – Cultura formală • V. GABOREANU, S. PURICE – Pagina oficială. Profesionale.

An. II, nr. 2 (14), ianuarie, 1936

• Gh. TULBURE – Sate şi dascăli • P. GHIORGHEASA – „Calea unei vieţi” • Z. M. – Valori spirituale • Const. LUCHIAN – Ce poate realiza şcoala • D. ŢIPA – Tolstoi ca pedagog • Vasile N. CIUBOTARU (Pipirig) – Şcoala şi caracterul • S. PURICE – Gh. Cădere, I. JuverdeanuPagina oficială. Informaţiuni.

An. II, nr. 3 (15), februarie, 1936

• Constantin TURCU – Despre Darwinism • C. LUCHIAN – Contribuţie la o nouă şi viitoare reformă şcolară • Ion TĂZLĂOANU – Legăturile dintre corp şi suflet • Mihail AVADANEI – Cultura formală • Eufrosina MANOLIU – Iubirea de sine • Th. URSU – Schitul Runcului (monografie) • Pagina oficială.

An. II, nr. 4-5 (16-17), martie-aprilie, 1936

• Ion DRAGAN – Optimism • Eufrosina MANOLIU – Înfrânaţi dorinţele • Neculai PODOLEANU – Bătaia în Şcoală • Vasile DORNEANU – Iarna. Pădure • I. VESPREMIE – Crux. Rurală • Pr. M. GAVRILESCU – Învăţătorul ca factor social • Teofan MACOVEI – Cooperativele şcolare • Nicolae MOGA – Organizarea şezătorilor • Th. URSU – Biserica lui Cananău (monografie) • Vasile N. CIUBOTARU – Propuneri în legătură cu Banca noastră • Ioan Şt. NEAMŢU – Prietene • Octav PARFENIE – Străjeria şi conducerea de sine • C. LUCHIAN – Dela asociaţia generală • Mihail AVADANEI – Cărţi-reviste • S. PURICE – Pagina oficialăInformaţiuni. Audienţa d-lui D. V. Ţoni la Suveran.

An. II, nr. 6 (18), mai, 1936

• Victor ŢĂRANU – Prin meleaguri nemţene • Octav PARFENIE – Şcoala activă • Pr. Victor GERVESCU – Viaţa colonelului Gh. Roseti Roznovanu • Ion PURCARU – Privind viitorul • Teofan MACOVEI – Recunoştinţă lui Creangă • Mihai AVADANEI – Însemnări: Învăţătorii, Profesorii • M. A. – Cărţi şi RevisteRevizor şcolar S. PURICE – Pagina oficială.

An. II, nr. 19-20, iunie-iulie, 1936

• V. GABOREANU– Dorinţa Majestăţii Sale • Octav PARFENIE – Factorii naturali în agricultură • Th. URSU – „Cetăţuia” (monografie) • S. PURICE – Dela Revizoratul Şcolar: Raport general anual • Constantin TURCU – Câteva lucruri vechi • M. AVADANEI – Probleme şcolare • Dr. C. MANOILESCU – Anuarul LiceuluiPetru RareşPiatra-Neamţ 1934-35De la Asociaţia Învăţătorilor. ConvocareCărţi. Reviste. Pagina oficială.

An. II, nr. 21-22, august-septemvrie1936

• „APOSTOLUL” – Leon Mrejeru • V. GHIŢULESCU – Rostul propagandei culturale a cercurilor învăţătoreşti • Victor ŢĂRANU – Artă şi suflet • Eufrosina MANOLIU – Educaţia, operă de armonie • Ioan TĂZLĂUANU – Cum zelul dascălului poate corecta insuficienţa legiuitorului pedagogic • V. DORNEANU – Ţăranii. Facerea lumii. Promenadă • Ion VESPREMIE – Sfârşit. Cântec pentru mine însumi. Cântec pentru mine floarea din vis • N. GHIŢULESCU – Singurătate • I. NEAMŢU – Regretul. Versuri • V. SCRIPCARU – Regăsiri fragmentare • Th. URSU – „Vadul ruşilor” (file dintr-o monografie) • Gh. N. ŞERBAN – De la cursurile de vară ale Asoc. Generale dela Câmpulung-Muscel • M. AVADANEI – De la Asociaţia de Neamţ, Congresul din Cernăuţi • V. SĂNDULESCU (Topoliţa) – Câteva propuneri • Teofan MACOVEI – Asociaţia foştilor elevi ai şcoliiVasile Lupudin Iaşi • Teofan MACOVEI – Prietenii şcolii NormaleGh. Asachi” • Victor SĂNDULESCU – Albumul învăţătoarelor şi învăţătorilor din jud. Neamţ.

An. II, nr. 23-25 octombrie-decembrie, 1936

• V. GHIŢULESCU – Din înţelepciunea poporului • Ioan PURCARIU – Rolul civic al învăţătorului • C. TURCU – Despre Darwinism • Neculae MOGA – Conferinţa intimă a cercurilor culturale • I. VESPREMIE – Bistriţa. Toamnă. Scrisoare • George MOROŞANU – Sonet • Gheorghe FIDLER – Trimite-mi flori de liliac • Th. URSU – „Lipoveni-Bârjoveni” (monografie) • Maria PESTER – Şcoala primară şi cercetăşiaCalendarul ostaşului. Calendarul sătenilor. Pagina oficială.

An. III, nr. 26-27, ianuarie-februarie, 1937

• APSTOLUL – Precuvântare • V. GHIŢESCU – Întrebuinţarea simbolică a numerelor • Aurora TURCU – Valoarea educativă a învăţământului practic în cadrul regiunii • L. D. ROIC (Ceahlău) – Străjerismul şi Tinerimea cea Nouă • Neculai MOGA – Alecu Russo • Aurel A. ROTUNDU – Răbojul • Nicu NOHAI – Prietenul care a plecat. Ce-i Balul? • George MOROŞANU – Diluviană – Apostolii • Ludmila FLOREA – O noapte de groază • Ion VESPREMIE – Alb. Final. Scris • George FIDLER – Tu taci. Bonzi • V. C. GHEORGHIU – Ceas • HAR. MIHĂILESCU – Tâlcuire • Th. URSU – Valea Orbicului • N. MATEESCU-MOV – Ştefan Vodă şi Moşneagul • C. TĂNASE-TEIU – De pe Valea Bistriţei • I. T. LEAHU, M. MARCU, Victor N. DARIE – Cronici. Cărţi şi reviste.

An. III, nr. 30, mai, 1937

• Înv. D.D. ŢIPA – Şcoala şi orientarea profesională • Pr. M. GAVRILESCU – Testele şi valoarea lor • Înv. M. COJOCARU – Reforma învăţământului în Franţa • Mihail TEODORESCU (cl. VIII-a N) – Urme preistorice în ţara noastră • Victor ŢĂRANU – Literatura estetică transilvăneană • George MOROŞANU – Provincie (poezie) • Greta ROŞCA – În mai (poezie) • G. F. – Am spus • C. TĂNASE-TEIU – Cântec de străinătate Folklor • N. MOGA – Titu Maiorescu: Însemnări zilnice • M. C. – Reviste. Cercuri culturale. Pagina oficială.

An. III, nr. 31-32, iunie-iulie, 1937

• Înv. D. D. ŢIPA – Şcoala şi orientarea profesională (urmare) • Ion PURCARU – Spre România de mâine • D. SĂVESCU (Răuceşti) – Monografia satului Şerbeşti, jud. Neamţ şi a Bisericii Sf. Gheorghe • Mihail TEODORESCU – Urme preistorice în ţara noastră (urmare) • H. MESTECĂNEANU – Romanul în literatura română • Victor ŢĂRANU – Mişcarea culturală şi literară din Transilvania • Ion VESPRENIE – Vrajă • C. TĂNASE-TEIU – Cântecul urâtului. Cântecul recrutului. Cântecul Plutaşului. Folklor • Victor ANDREI – Idei. Fapte. Oameni • N. MOGA şi M. COJOCARU – Recenzii, cărţi-reviste, cronică, note.

An. III, nr. 33-34, august – septemvrie 1937

• Prof. Iosif I GABREA – Promovarea elementului rural • Teofan MACOVEI – Rolul imitaţiei în formarea limbajului • Pr. D. SĂVESCU (Răuceşti) – Monografia satului Şerbeşti • Th. URSU – Boerescul şi Oameni mari • Victor ŢĂRANU – Atingerea străromânilor cu barbarii • H. MESTECĂNEANU – Romanul în lit. Română • M. AVADANEI (delasărata) – Congresul dela 4 iulie • M. AVADANEI – Cursurile Asociaţiei Generale, dela Piatra-Neamţ • N. MOGA şi V. ŢĂRANU – Cronici. Note. Recenzii • C. RĂDULESCU-MOTRU – Apel.

An. III, nr. 35, octomvrie, 1937

• Gr. CAPŞA – Surmenajul şcolar • L.          TĂZLĂUANU – Ştiinţă şi religie • Prof. Lucia STRĂTILESCU – Educaţie străjerească • Prof. ŢĂRANU – Torna, torna, fratre • C-tin ANGHEL (cl. VI-a) – Cum vorbeau şi cum simţeau strămoşii noştri • Iosif A. MOVILEANU (cl. V-a) – Natura ţării şi sufletul Românului in lirica poporană • G. MOROŞANU – Călătorie • I. VESPREMIE – Veleat • M. COJOCARU – Recenzii. NotePagina oficială.

An. III, nr. 36, noiemvrie, 1937

• Victor ŢĂRANU – Şcoale şi dascăli din vechime • M. COJOCARU – Apercepţia la copii. Cercetarea şi diagnosticarea ei • Victor ANDREI – După douăzeci şi cinci de ani • Ion ARNĂUTU – M.S. Marele Voievod Mihai • Teodor GROSU (cl. VII-a) – Natura în pastelurile lui V. Alecsandri • George MOROŞANU – Hrisov. Interiorizare • Ion VESPREMIE – Închinare • Nec. MOGA – Statistici care pot fi folosite în conferinţe popularePagina oficială.

An. IV, nr. 1-2, decemvrie 1937 – ianuarie 1938

invatamant

Închinare memoriei profesorului IOAN DRĂGAN (1886-1937) • Omnes una manet nox (Pe toţi ne aşteaptă aceeaşi noapte. Horaţiu) • Semnează: N. N. TONITZA, rectorul Academiei de Arte Frumoase din Iaşi, Prof. D FOCŞA, profesor la Liceul Spiru Haret din Bucureşti, fost director al Şcoalei Normale Piatra-Neamţ, AURORA V. ANDREI, profesoară – Cahul, N. V. PETROVEANU, profesor Iaşi, Asachi, Şt. C. GHEORGHIADE, directorul Şcoalei Normale din Chişinău, P. GHEORGHEASA, fost inspector şcolar, prof. Gr. CAPŞA, prof. VICTOR ANDREI, V. GABUREANU, inspector şcolar, prof. V. GHIŢESCU, IOAN D. TOMULESCU, institutor Piatra-Neamţ, înv. MIHAI AVADANEI, Şcoala de Aplicaţie, prof. GEORGE MOROŞANU, I. SANDU, normalist cl. VIII-a, NECULAI MIHĂILESCU, cl. VI-a Normală, GHEORGHE PRISTAVU cl. II-a Normală ş. a.

An. IV, nr. 7-9, iulie – septemvrie1938

• Constantin TURCU – Jud. Neamţ în Memoriile Reginei Maria I • Pr. D. SĂVESCU (Răuceşti) – Monografia bisericii Sf. Gheorghe din Şerbeşti (urmare. Cap IV) • Înv. Th. URSU – Paştele Ţiganilor • Prof. V. ŢĂRANU – I. Al. Brătescu-Voineşti • I. AL. BRĂTESCU-VOINEŞTI – Caisul • George MOROŞANU – Seară • C. TĂNASE-TEIU – Folklor – Cântec • Înv. D. MAREŞ – Folklor – Descântece • V. Ţ. – Cronici Literare. Reviste. Didactice. ArtisticeSportive. Externe. Tablete. Din localitate. Oficiale.

An. IV, nr. 10-12, octomvrie – decemvrie1938

• APOSTOLUL – Mareşalul • Victor ŢĂRANU – Băloşeşti-Neamţ (monografie) • C. TURCU – Străvechiul trecut al ţinutului Neamţ în lumina arheologiei preistorice • Al. V. IFTIMIE – Proza artistică până la Al. Odobescu • Virgil POSTELNICU – Câteva clipe la mănăstirea Bistriţa • Mihai NICHITA – Suplinitor în Balcani. Poezie: Veniţi copii! • George MOROŞANU – Solilocviu • C. TĂNASE – TEIU – Plutaşii de pe Bistriţa • Constantin ANGHEL – Ioan Drăgan • Ioan ARHIRE – Bibliotecile şcolare şi săteşti • V. Ţ. – Însemnări. Cronici. Premilitare. Sanitare. Literare. Locale • V. S. – Pagina oficială.

An. V, nr. 1-3, ianuarie – martie, 1939

invatamant

• Prof. Victor ŢĂRANU – Examenele de limba română (1) • Preot D. SĂVESCU – Monografia bisericii Sf. Gheorghe din Şerbeşti (urmare. cap. V) • Înv. Eufrosina MANOLIU – Severitate şi disciplină • Înv. Costică POPA – Individual şi social • Înv. Eugenia ŢĂRANU – Programa Analitică pentru şcoalele de copii mici • Prof. Victor ANDREI – Apele minerale de la Piatra-Neamţ • Const. TURCU – De la hanul schitului Tarcău la Şcoala nr. 2 băieţi • Constantin ANGHEL (cl. VII n.) – Romantismul în operele literare până la Haşdeu • George MOROŞANU – Rugăciunea de seară • Înv. Mihai AVADANEI – Sărbătorile Sfintelor Paşti • V. Ţ. – Patriarhul • Constantin TURCU – Dimitrie Hogea • Prof. D. FOCŞA – O scrisoare şi un apel • V. Ţ. – Cronici Sanitare. Culturale. Literare. Interne. Locale. Oficiale.

An. V, nr. 4-6, aprilie – iunie, 1939

• Prof. Victor ŢĂRANU – Examenele de limba română (II) • Înv. Virginia LAIU – Necesitatea educaţiei materne • Înv. Th. URSU – Paştele Ţiganilor • Înv. Mihai DAVID (Ghindăoani) – Un scriitor nemţean necunoscut: Toader I. Ştefan • Toader I. ŞTEFAN – Umila autobiografie – „Memoriul meu” (1) • Înv. Victor SĂNDULESCU – Din jurnalul meu • Ion VESPREMIE – Scrisoare • H. Ol. DIANU – Ceasul • APOSTOLUL – O sută de ani de la naşterea Regelui Carol I • V. Ţ. – Vasile Pienescu • Augustin ŢĂRANU – Pagina sătească: Fudulia e sărăcie • Nicolai Th. MONORANU (cl. VIII n.) – Curente nouă în lit. Română • Emanoil ZEGAN – Folklor • Gh. TUDOREANU – Plan de lecţie • Dr. Şt. M şi V. Ţ – Cronici.

An. V, nr. 7-9, iulie-septemvrie, 1939

invatamant

• Victor ŢĂRANU – Prefaţă • Pr. D. SĂVESCU – Monografia bisericii Sf. Gheorghe din Şerbeşti (urmare) • Th. URSU – Paştele Ţiganilor (urmare) • Toader I. ŞTEFAN – Umila autobiografie – „Memoriul meu” (2) • George MOROŞANU – Note dintr-o scrisoare tristă • Ion VESPREMIE – Peisaj • Gheorghe TUDOREANU – Plan de lecţie • C. AVÂRVAREI – Descântec de băşică • Augustin ŢĂRANU – Pagina sătească: Pretenţiunile unei gospodării model • V. Ţ. – Gheorghe Dimitriev • CRONICAR – Legea pentru organizarea şi folosirea tineretului în caz de mobilizare.

An. V, nr. 10-12, octomvrie-decemvrie, 1939

• Pr. D. NOURESCU – Isus şi pacea lumii • Grigore MARINOIU – M. S. Regele Carol II • Ion VESPREMIE – Din veac • Pr. D. SĂVESCU – Monografia bisericii Sf. Gheorghe din Şerbeşti (urmare) • Victor ŢĂRANU – Gazele de luptă • Ion TRAUTZEL – O lacrimă • Ion DRĂGAN – Mila • Th. URSU – Paştele Ţiganilor (urmare) • Constantin TURCU – Şcoala nr. 1 de fete din Piatra-Neamţ (I) • Alexandru STOIAN (cl. VIII-a) – Măria Sa Marele Voievod de Alba Iulia • Al. V. IFTIMIE (cl. VIII-a) – Latinitatea noastră. Versuri: Chemare. Furtună • Ioan SANDU – Excursia absolvenţilor din seria 1938 • J. MIHĂILESCU – Plan de lecţie • M. MONORANU – Bunicul • Folklor: Oraţie de nuntă. Strigături. Bocet. Doină • Mihai AVADANEI – Cărţi. Reviste. Oameni. Cronici • Ion LUMICEANU – Străjereşti.

An. VI, nr. 1-2, ianuarie-februarie, 1940

• APOSTOLUL – Cuvânt înainte • K. VLĂDULESCU – Credinţă şi muncă pentru Ţară şi Rege • Gheorghe FIDLER – Mihai Cerna • Maria GÂRNEAŢĂ – Averea lui conu Costache (scenetă comică) • George MOROŞANU – Fratelui dispărut • Ana PETICĂ – Crizanteme. Fulgi • G. Grigore TOMESCU – Vremuri • Ludmila FLOREA – Singurătate • Serg. T. R. Ion BORDEIANU – Scrisoare către nevastă • Toader I. ŞTEFAN – Umila autobiografie – „Memoriul meu” (3) • Constantin ANGHEL (cl. VIII) – Formarea limbii române literare • V. Toader VIZITIU (cl. IV) – Film • Al. IFTIMIE (cl.VIII) – Noi nu avem copilărie • Nechita BELÂI – Educaţia morală: binele • L. DAVID (Ghindăoani) – Gr. Trancu Iaşi • M. Folklor. Ghicitori. Jocuri. Superstiţii • N. COJOCARU şi I. LUMICEANU – Cărţi. Cronici: Străjereşti.

An. VI, nr. 3-4, martie-aprilie, 1940

• Pr. D. NOUREANU, protopop – De ziua Învierii • Mircea PIENESCU – Satul scolii de altădată • Dan FULGER – Rapsodii crepusculare • Ion MOLDOVEANU – Sbor peste ape • G. T. KIRILEANU – Un raport al poetului G. Coşbuc despre câteva şcoli din judeţul Neamţ • Victor ŢĂRANU – Valoarea mărturiilor subpământene • Toader I. ŞTEFAN – Umila autobiografie – „Memoriul meu” (4) • N. VLĂDULESCU – Semnificaţia înălţării Pavilionului Naţional • Prof. Victor ANDREI – Rugăciunea şi importanţa ei educativă • Paul DĂRMĂNESCU (cl. VIII-a lic. P. R.) – Final • Gică DUMBRĂVEANU (cl. VI n.) – Primăvara • Const. N. CONSTANTINIU – Glas • Gh. TUDOREANU (abs. dipl.) – Cântec • Nicolae VOLMER (cl. VIII-a n.) – Doină • Nicolae GRIBINCEA (cl. III n.) – În noaptea Învierii • Doctorul ANONIM – Igiena individuală • CINCINATUS – Aratul şi semănatul • Al. IFTIMIE (cl.VIII n,) – Un apostol: Gheorghe Dimitriev • Petre ACASANDREI (cl. VI n.) – Taină • Gh. DUMBRĂVEANU (cl. VI n.) – Educaţia artistică: DomnulCărţi. Cronici. Cămine culturale. Reviste (Convorbiri Literare, Gândirea, Revista Fundaţiilor Regale, Însemnări ieşene, Revista Generală a Învăţământului, Vieaţa Basarabiei, Flori de munte – revista şcoalei normale de fete Piatra-Neamţ, Curentul Magazin).

An. VI, nr. 5-6, mai-iunie, 1940

• Pr. Ioan CHIRICĂ – Răspândirea creştinismului între oameni • Ion VESPREMIE – Panteism • Victor ŢĂRANU – Oamenii lemnului • Dan FULGER – Idoli de piatră • H. Ol. DIANU – Drum • Const. TURCU – Câteva ştiri despre biserica din satul Hârţeşti • Gh. Gheorghe DOROFTE – Biserica din Hârţeşti • Toader I. ŞTEFAN – Umila autobiografie – „Memoriul meu” (I) • Neculai UNGUREANU – Educaţia morală: Despre muncă • N. MIHĂILESCU (cl. VII-a n.) – Proza artistică până în timpul lui Odobescu • Al. IFTIMIE şi C. ANGHEL (cl .VIII) – Iertăciunea la nuntă • Nicolae DONOSE (cl. IV-a n.) – Poveste cu draci şi cu ţigani • Al. IFTIMIE – Azi, pentru cea din urmă oară • Mihai UNGUREANU – Educaţia morală: Despre muncă • Victor ŢĂRANU – Cărţi. Reviste. Cronici, Distractive • Victor ANDREI – Idei. Fapte. Oameni.

An. VI, nr. 7-9, iulie-septemvrie, 1940

• APOSTOLUL – Întreita sfâşiere • Mihai EMINESCU – La arme! • Leon MREJERIU – Eri şi azi. Contribuţii la istoricul învăţământului primar, jud. Neamţ • Octavian GOGA – Copiilor. Toamna • Dan FULGER – Octavian Goga • Gavril VLAD – Biserica vie • Radu GYR – Bălcescu • Gh. A. CUZA – Cetăţi pe Nistru • Ion VESPREMIE – Colind. Pământul • Toader I. ŞTEFAN – Umila autobiografie – „Memoriul meu” (6) • D. A. BURLACU – Rugă. Plutaşi • Victor ŢĂRANU – Tragedia breslelor româneşti • Paul DĂRMĂNESCUL – Întrebare. Popas. Destin • Const. CONSTANTINIU – Toamnă. Poem. La marginea luminii • Al. IFTIMIE – La hotare! Bătrâni din vremuri legendare • Teodor V. VIZITIU – Interior • N. COJOCARU – Prin munţii Rodnei • Constantin ANGHEL (cl. VI n) – Tiranul. Tablou nocturn • G. DUMBRĂVEANU (cl. VI n.) – A fost un vis? • V. Ţ. – Cronici şi însemnări. Cărţi. Reviste.

An. VI, nr. 10-12, oct. – decemvrie, 1940

• APOSTOLUL – Opt noiembrie • C. ANGHEL – Credinţă, Rugăciune • Victor ŢĂRANU – Intelectual în Legiune • C. TANASE-TEIU – Bădica Vasile • Dr. Ştefan MARIN – Cauzele mortalităţii infantile • Constantin TURCU – Tagma bisericească de mir din Piatra-Neamţ la 1859 • D. A. BURLACU – Iarnă. Aşa-mi eşti dragă. Amintiri. Te-nşeli • Eugeniu MACOVEI – Despre abecedar • A. AVADANEI – Educaţia naţională în şcoala Statului Legionar • Toader I. ŞTEFAN – Umila autobiografie – „Memoriul meu” (7) • Victor ŢĂRANU – Cismarii: cismăria şi ciubotarii: ciubotăria • Ion TRAUTZEL – Suflete gemene • Şt. VERŞESCU – SANDOMIR – În urma lui • Paul DĂRMĂNESCU – Gol. Ninge • Simion LEFTER – Cântecul legionarilor căzuţi • Radu GYR – Ţara • Gheorghiţă DUMBRĂVEANU (cl. VI-a n.) – Linişte • Const. CONSTANTINIU – Lirism. Cadru • Ziarul UNIVERSUL – Masacrele maghiare şi actele de teroare • N.         COJOCARU – Recenzii • Mihail AVADANEI, inspector cultural – Locale.

An. VII, nr. 1-3, ianuarie-martie, 1941

• Ion BĂNCILĂ – Cutremurile de pământ • Vasile C. ŞOAREC – Când stăpâneau jidanii • Victor ŢĂRANU – Ogorul românesc • C-tin TURCU – Catihetul Conta • Eugeniu MACOVEI – Boiculeşti • Mihai BACLOJANSCHI – Impresii din Italia • Ion VESPREMIE – Poezii: Pandurul. Cântec. Ctitorii • C. TĂNASE-TEIU – Caimacani şi ciobani • Toader I. ŞTEFAN – Umila autobiografie – „Memoriul meu” (8) • Emilia RADU – Plan de lecţie • Dan FULGER – Versuri arse. Veneţiană. Casa cu stafii • M. COJOCARU şi Emilia RADU – Cronici. Recenzii. Cărţi. Reviste.

An. VII, nr. 4-6, aprilie-iunie, 1941

Număr închinat Basarabiei

• General Ion ANTONESCU – PROCLAMAŢIA CĂTRE ŢARĂ • Victor ŢĂRANU – Basarabia, unitate românească • Petru STATI – Străjerul • Leon MREJERIU – Amintiri din Basarabia • C. TURCU – Mănăstirea lui Iancu Costin de lângă Hotin pustiită de războaie • FOLKLOR: Doina BasarabeanuluiPomelnicul lui Ştefan cel Mare. Note. Recenzii.

An. VII, nr. 7-9, iulie-septemvrie, 1941

• G. T. KIRILEANU – Hotarnica Dornei • Victor ŢĂRANU – Odiseea economiei naţionale • Leon MREJERIU – O carte veche • Mihai DAVID – Misiunea învăţătorului • Gavril GALINESCU – O rectificare • V. Ţ. – Cântece din războiu • Cărţi. Reviste.

An. VIII, nr. 1-2, ianuarie-februarie, 1942

• Eugeniu MACOVEI – Nicolae Iorga • Victor ŢĂRANU – Renaşteri culturale • Pr. C. COJOCARU – La locul jertfei lor • N. ŞTEFĂNESCU – Ultima lui suflare • Victor ANDREI – Oameni, idei, fapte • Mihai DAVID – Studiul individualităţii • V. HÂRLEA – Conducerea de sine a clasei • Mihai UNGUREANU – Brătulenii • Har. MIHĂILESCU – Omătul. Cruciata • Lucian MIRCEA – Elegie. Uitare. Voi vântura ca vântul. Sonet • Didina cap. FLOREA – Rugă • Ion VESPREMIE – La Putna • M. BACLAJANSCHI – Poeziei. Peisaj hivernal • Ion BORDEIANU – La hotar • Pr. C. COJOCARIU – La locul jertfei lor • V. Ţ. Cărţi, reviste, note.

An. VIII, nr. 3-4, martie-aprilie, 1942

• Pr. N. D. UNGUREANU – Învierea Domnului • N. ZAHARIA – †Căpitanul erou Iorgu Dobre • Aurel A. ROTUNDU – Conu Panaite Băltăreţu • Ioan ZOTTIN – Documente dornene • Pr. Ernest IONESCU – Iuda Iscarioteanul • C. ANGHEL – Pribegii. Satul • Victor ŢĂRANU – Pe drumul românismului • Mihai NICHITA – Dalnic. Munţii • M. David (Ghindăoani) – Legea învăţământului primar • Gh. POPOVICI – Pestalozzi şi cultura poporului • Har. MIHĂILESCU – Poema lucrătoarei cei frumoase • Ion VESPREMIE – Înviere • Didina FLOREA – Cruce albă • George CÂNDREA – Rustică • Veronica CHIRIBĂU – Primăverii • C. BORŞ – Tâlcuirea lui Har. Mihăilescu • M. COJOCARU – Cărţi. Reviste.

An. VIII, nr. 5, mai, 1942

Număr închinat învăţătorilor din judeţul Neamţ căzuţi pe câmpul de onoare

• Mihai AVADANEI – Învăţători ai poporului şi eroi ai Patriei • Protoiereu I. C. MANOILESCU – Biserica şi eroii neamului • Lt. Gh. SAVINESCU – Scrisoare de pe front • APOSTOLUL – Gheorghe Savinescu, Mihai Cojocaru, Vasile Gh, Vasiliu, Vasile I. Vasiliu, Ioan Darie, Nicolae Găină, Laurenţiu Popa, Gavril Simionescu, Neculai Oblon, Vasile Mustea, Nicolae Lupaşcu, Petru Cimpoeşu, Mitru, Ioan Stănciulescu, Mihai Nanea, Verşteanu, Constantin Vlase • Mihai DAVID (Ghindăoani) – Vasile Catană • Înv. N. MIHĂESCU – Ion Popescu (Apopei), Un erou: lt rez. Spiridon Barcan • Const. TICA – Ioan. Al. Crivăţ • Vasile IOVU (Ţibucani) – Eroul învăţător Gherasim D. Ioan • Ioan ARNĂUTU – Un mănunchi de eroi nemţeni • Mihai COJOCARU – Scrisoare de pe front • Vlad VASILE – Scrisoare de pe front • D. A. GHEORGHIŢĂ – Testamentul unui erou • Pr. Mihai GAVRILESCU, insp. şcolar C. PRICOP, As. Înv. Mihail AVADANEI – Comemorarea învăţătorilor eroi, din jud. Neamţ, dela 29 Martie 1942 • Adunarea Generală a Asociaţiei Învăţătorilor – TELEGRAME către Regele Mihai I, Mareşal Ioan Antonescu, Prim-Ministru Mihai Antonescu, Ministrul Culturii Ioan Petrovici.

An. VIII, nr. 6-7, iunie-iulie, 1942

• Teodor IACOBESCU – Cuvânt în numele Asoc. Generale rostit la Adunarea dela19 martie 1942 • C. TUDOSE – Cultura generală şi cea profesională în şcoala normală • Leon MREJERIU – Câteva mijloace de ridicare a satului • Z. MUNTEANU – Mama (versuri) • Mihail AVADANEI – †Profesorul Panaite Popovici • Alexandru GHEORGHIU – Zulnia Isăcescu (Amintiri) • Arhim. DARIE – Sonet • Aurel A. ROTUNDU – Al patrulea război punic • Ioan AGAPESCU – †Soldat erou Vlad Vasile – învăţător • Ioan BORDEIANU – Scrisoare către tata (versuri) • St. POPOVICI-DRĂGUŞENI – Războiul sfânt (versuri) • N. MIHĂILESCU – Un fiu al Bucovinei căzut pentru eliberarea ei • Cpt. Nicu NOHAI – †Vasile Gavrilescu. Arma • Virgil M. HARITON – Pastel • N. A. – Ioan Stroia • Neculai STEŢCU – Note despre Wilhelm de Kotzebue • M. A. şi M. D. – Fapte. Idei. Oameni. Discuţii • Const. TURCU, C. TUDOSE, D. CIORNEI – Cărţi. Reviste. Publicaţii.

An. VIII, nr. 8-10, AUGUST-OCTOMBRIE, 1942

• Constantin LUCHIAN – Jertfa lor • Leon MREJERIU – Scrisoare deschisă d-lui Tutoveanu • Apostol D. CULEA – Vitele (grup de lecţii pentru şcoalele ţărăneşti) • Econ. D. FURTUNĂ – Şi totuşi – astăzi este mai bine • N. A. – †C. Fulger • Ion BORDEIANU – Celor căzuţi (versuri) • Fruntaş Matei GHEORGHE – Rănitul (versuri) • M. DAVID (Ghindăoani) – †Nicolae Nicău • Virgil M. HARITON – Ploaie de abecedar (versuri) • Nicuşor MIHĂILESCU – Spovedania lui moş Stănică • *** – †Gheorghe Popescu • Arhim. DARIE – Vieaţa (versuri) • M. DAVID (Ghindăoani) – Ardealul (versuri) • C. TUDOSE – Revista de psihologie a Institutului de psihologie experimentală a universităţii Cluj-Sibiu • MATURIADE – Fapte. Oameni. Idei. Discuţii • C. TUDOSE – Cărţi. Reviste. Publicaţii.

An. VIII, nr. 11-12; an. IX, nr 1-2, noiembrie 1942-aprilie 1943

• Mihai AVADANEI – Învierea • Al. LASCAROV-MOLDOVEANU – Cuvinte pentru învăţătorii nemţeni • Virgil DOBRESCU – Mijloace pentru ridicarea satelor • Aurel A. ROTUNDU – Începuturi • N. A. BADEA – Inimă de răzeş (teatru sătesc) • Arhm. DARIE – Ieri – ameninţări de nouri. Aţi alungat departe. Luptăm şi pentru alţii. (versuri) • Maria D. BOGDAN – Muncă plină de spor pe ogorul şcoalei • Virgil M. HARITON – Colindă de viteji. Crăciunul (versuri) • Aurelia Gh. ANDREIESCU – Pipirig – Dezvoltarea gustului de frumos şi curăţenie la elevi • MATURIADE – Problema cărţii • Credinţa COTELEANU – Un vis neîmplinit • Florica FLOREA (cl. VII-a Şc. Norm. fete P. N.) – Când cerul zâmbeşte unui ostaş • Veronica CHIRIBĂU (cl. 8-a) – Gând de primăvară. Vasul sfărâmat (versuri) • Anitta Ro. – Profesoara de Română • M. DAVID (Ghindăoani) – †Mihai Grosu • Mihail AVADANEI –†Gh. Teodorescu – Zăneşti • M. Z. – Maria Moţoc Tg. Neamţ • MATURIADE – Fapte. Oameni. Idei. Discuţii • Victor ANDREI – Note de drum transsiberiene • M. A. – Cărţi. Reviste. Publicaţii • ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR din jud. Neamţ – Buletin.

An. IX, nr 5-6, mai-iunie, 1943

• Petre BUTNARU – Învăţători Eroi din jud. Neamţ • B. FRUNTE – Şi din adânca gândului pădure (versuri) • G. COMICESCU – Punctul de vedere psihologic în fundamentarea programelor şcolare • M. DAVID (Ghindăoani) – †V. Popovici – Bălţăteşti • B. FRUNTE – Slujba (versuri) • Valeriu STUPCANU – Zece Mai • M. A. – Examenele de definitivat şi gr. II • Gh. T. CIOBANU – Din învăţământul matematicei în şcoala primară • Mihai AVADANEI – Elogiul Armatei Române • M. DAVID (Ghindăoani) – Mereu învăţătorii. Forumul umbrelor • G. CIOBANU – Pe marginea îndrumătorului pentru cursul superior primar • M. A. – Realităţi pedagogice actuale • M. DAVID (Ghindăoani) – Copilul. Luminătorii. Convorbiri didactice. Gândirea • D. A. GHEORGHIŢĂ – Revista generală a învăţământuluiDela Redacţia Revistei.

An. IX, nr 7-9, iulie-septemvrie, 1943

• D. V. ŢONI – Caracteristica învăţătorului român: Eroismul • Alexandru GHEORGHIU – Învăţătorul în cultura Românească • M. DAVID (Ghindăoani) – Răsplată. Compensaţie (versuri) • Ludmila FLOREA GUŢULEANU – Vino în mijlocul Codrului (versuri) • Octav SARGEŢIU – Sfârşit de Vară (versuri) • N. BADEA – Seară de Duminică (versuri) • Eugeniu N. MACOVEI – Învăţătorii • D. A. GHEORGHIŢĂ – Întreţinerea materială a şcoalelor primare • M. David (Ghindăoani) – Al Lascarov-Moldovanu (Sus inimile; Viaţa Sf. Ioan cel Nou); Mihai Constantinescu (Mormântul uriaşilor) • B. FRUNTE – Voinţa şcoalei, Revista Bucovinei (An II, nr. 8); Vieaţa Basarabiei (An. XII, nr. 6); Convorbiri Literare (An 76, nr. 1-2) • Buletinul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Neamţ.