Cuvânt, Credinţă, Viaţă – cugetări spre… Înviere

 

În această perioadă a urcuşului duhovnicesc împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos spre Golgota cu speranţa Învierii, recomand două lucrări de căpătâi: volumul I al lucrării protosinghelului Teodosie Paraschiv, Maxime şi cugetări patristice. Sfântul Ioan Gură de Aur, apărută la Editura ADENIUM, Iaşi, 2014 şi Cuvânt, Credinţă, Viaţă. Tâlcuiri scripturistice, semnată de acelaşi autor, împreună cu pr. dr. Mihai Petian, apărută la editura sus-menţionată în anul 2016.

Despre activitatea pastoral-misionară şi administrativă a părintelui Teodosie Paraschiv am scris câteva cuvinte în numărul apărut în luna ianuarie al acestei reviste, aşa că, în câteva rânduri voi sublinia activitatea părintelui doctor Mihai Petian. Absolvent al Institutului Teologic Universitar din Sibiu (1988), pr. Mihai Petian a urmat cursurile doctorale la Catedra de Studiu şi Exegeză a Noului Testament din cadrul aceleiaşi instituţii, a beneficiat de două burse de cercetare în Ierusalim şi Regensburg, este autorul mai multor lucrări de specialitate şi a participat la diverse conferinţe din ţară şi străinătate.

Revenind la subiectul anunţat, prima carte reprezintă rodul a trei ani de muncă, adresându-se raţiunii şi inimii, fiind un adevărat „manual” pentru dezvoltarea personală şi duhovnicească, un instrument de lucru pentru teologi în studiu şi cercetare. Cele peste 300 de teme, prezentate în ordine alfabetică, adună 927 de citate extrase din omiliile şi catehezele Sfântului Ioan Gură de Aur pe care le găsim în şapte volume din colecţia Migne, Patrologia Greacă.

Chiar dacă societatea a trecut de la o epocă la alta, ştiinţa şi tehnica avansând într-un mod de neimaginat, sufletul omului a rămas acelaşi. Cu toate că marele predicator, Sfântul Ioan Gură de Aur, a trăit în urmă cu 16 secole, mesajul scrierilor sale este la fel de actual şi astăzi, fiind viu şi plin de putere pentru fiecare dintre noi. Prin scrierile sale, Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndrumă cum putem recâştiga sănătatea trupească şi sufletească, cum putem regăsi liniştea şi cum să gestionăm stresul cotidian.

Cea de a doua lucrare, Cuvânt, Credinţă, Viaţă. Tâlcuiri scripturistice, cuprinde mai multe interviuri realizate pe teme precum: Fără jertfă trăieşti în afara lui Dumnezeu, Libertate şi responsabilitate, Dumnezeu este iubire, Sfânta Scriptură şi semnătura lui Dumnezeu, Să învăţăm cum să trăim, cum să murim şi cum să înviem, Post şi milostenie, Sfinţi şi sfinţenie, Despre iertare. La fiecare subiect abordat, autorii fac dese trimiteri scripturistice şi patristice, argumentând logic cele susţinute prin exemple concrete.

Fiecare din cele două cărţi are, la final, un indice tematic, un indice de nume şi indice scripturistic/ patristic, alături de o bibliografie reprezentativă.

Cele două lucrări de referinţă pentru domeniul spiritual reprezintă adevărate popasuri spre meditaţie în urcuşul duhovnicesc al oricărui creştin, motiv pentru care le recomand spre lectură, analiză şi aplicare.

 

Prof. dr. Mihai FLOROAIA