Dumnezeu să binecuvînteze profesorii

* Interviu cu preot profesor Cojan Dan Ovidiu, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfinţii  Împăraţi Constantin şi Elena” din Piatra Neamţ

 

– Ce noutăţi ne comunicaţi cu privire la statutul Seminarului Teologic pe care-l păstoriţi, pentru anul şcolar viitor?

Preot Cojan Dan Ovidiu: – Ca şi pînă în acest an şcolar, şi pentru cel 2011-2012, unitatea noastră de învăţămînt teologic va avea statutul de unitate de învăţămînt înscrisă în reţeaua Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, bucurîndu-se de personalitatea juridică obţinută prin O.M.E.C. nr. 3994/24.06.2002. Cît priveşte cifra de şcolarizare pentru clasa a IX-a, Consiliul de administraţie a propus un număr de 30 locuri, în conformitate cu O.M.E.C.T.S. nr. 5618/11.11.2010

–  Ştim că încadrarea cu personal didactic ,,mirean”, pentru obiectele de cultură generală, are la liceul dumneavoastră un specific aparte, că e nevoie de binecuvîntarea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei…

C.O.: – Statutul cadrelor didactice laice din şcolile de teologie este reglementat tot printr-un Ordin al Ministerului Educaţiei, în sensul că trebuie să se solicite avizul (binecuvîntarea) cultului, pe baza unei recomandări prealabile din partea preotului de a cărui parohie aparţine solicitantul, recomandare care să facă dovada calităţilor moral-religioase. În legătură cu disciplinele de cultură generală pe care aceşti profesori le predau, poate fi spus faptul că ponderea lor este în proporţie de 60% din planul de învăţămînt, iar necesitatea predării în cadrul procesului educativ este deosebit de importantă,  atîta timp cît Seminarele au statutul de licee ca şi celelalte, doar că sunt cu profil vocaţional. De aceea, absolvirea lor  se face prin examen de bacalaureat, unitar cu celelalte licee.

– Care este grupul ţintă căruia vă adresaţi pentru atragerea copiilor către acest liceu vocaţional şi mai ales ce ne spuneţi despre inserţia profesională a absolvenţilor dumneavoastră ?

C.O.: – Fiind vorba de un liceu vocaţional, nu poate fi vorba de un anume grup ţintă de copii, ci acest grup ţintă se referă în primul rînd la preoţii parohi şi la profesorii de Religie care pot să identifice şi să încurajeze pe acei elevi cu înclinări religioase şi calităţi morale şi vocale pentru a fi îndrumaţi să participe la examenul de admitere. Cît priveşte inserţia profesională a absolvenţilor seminarişti, aceasta este scăzută deoarece, în marea lor majoritate, ei continuă studiile teologice la nivel universitar şi chiar postuniversitar, perioade de timp în care îşi aduc contribuţia lor „profesională” prin implicarea în formaţiile corale bisericeşti ale parohiilor.

– Ce credeţi despre martiriul poporului român acum,  în preajma celei mai mari sărbători a creştinătăţii Învierea Domnului?

C.O.: – Întreaga viaţă a omului trebuie să fie o jertfă pe altarul mîntuirii, o luptă permanentă cu păcatul şi cu ispitele de tot felul care vin de la lume, de la trup şi de la diavol încît, de fiecare dată, omul să-şi dorească să devină biruitor,  învrednicindu-se de fericirea vieţii celei veşnice dăruită întregii umanităţi, în mod potenţial, prin însăşi Învierea Domnului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos.

A consemnat Dumitriţa VASILCA