De-a morile de vânt

Interviu cu prof. Gabriel  Ploscă, preşedintele FSLΠ Neamţ

Nebuloasa în care se află încă, în cea   de-a doua lună a acestui  an, modul în care se calculează şi se distribuie lefurile cadrelor didactice, dar şi semnalele negative venite de la personalul unora dintre şcolile nemţene   ne-au determinat să căutăm răspunsuri la două întrebări: „Primesc cadrele didactice cei 15% promişi, din acei 25% tăiaţi în vara anului trecut?” şi  „Există fonduri suficiente care să acopere salariile pînă la sfîrşitul  acestui  an?”.Gabriel Plosca 

Pentru  că salariatul din învăţămînt  este  în primul rînd un intelectual  care se presupune că-şi cunoaşte şi  îşi apără drepturile dobîndite în timp, primii care iau pulsul şcolilor sunt  – după Inspectoratul  Şcolar sau înaintea  acestuia, în funcţie de problemă – reprezentanţii Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învăţămînt. Sindicat  care, de altfel,  se luptă de ceva timp, inclusiv acţionînd  în diferite instanţe,  pentru a apăra  drepturile cadrelor didactice din învăţămîntul  nemţean. De aceea, ne-am  adresat  preşedintelui Federaţiei  Sindicatului Liber  Învăţămînt  (FLSI) Neamţ,  profesorul  Gabriel  Ploscă.

Cei  15% sunt, de fapt, doar 12,5% 

– Se regăsesc cele 15 procente promise în lefurile încasate de cadrele didactice din Neamţ  pentru luna ianuarie?

– Nu  numai  că nu se regăsesc, dar nu au cum să se regăsească, matematic  vorbind,  şi  asta  pentru  că acei  15%  se calculează  la veniturile tăiate ale cadrelor didactice,  adică la acea  bază de  75%  din leafa primită pînă în iulie 2010, cînd  a fost operată tăierea  de 25%.  Dacă luăm, de exemplu, o leafă  de 1.000 de lei, după  diminuarea cu 25% aceasta  a ajuns la 750 de lei. Dacă ar fi să adăugăm cei 15% la leafa iniţială  de 1.000 de lei, ar rezulta  150 de lei  în plus, însă  raportarea se face la cei 750 de lei şi  atunci, evident, suma adaugată este mai  mică, mai exact  vorbim despre un procent de 12,5%.  De fapt, concluzia noastră este că, pentru a se reveni  la veniturile din decembrie 2009, dinainte  de operarea acelei reduceri de 25%, vor fi necesare două astfel  de reveniri  cu procente de 15% adăugate la veniturile  din decembrie 2010. Abia atunci  se va ajunge, matematic, contabiliceşte şi practic, la situaţia dinainte de acea tăiere de 25%.

– Ce  au mai pierdut  cadrele didactice, dar şi  personalul  didactic auxiliar din veniturile pe care le aveau, pentru că nici la capitolul sporuri  acordate situaţia nu mai este aceeaşi?

– Nu s-au mai acordat  unele sporuri,  precum  sporul  de rural şi  situaţia este ceva mai complexă.  Există  HG 1613 / 2009  prin  care sporul  de rural care era cuprins între anumite limite, în funcţie de anumite criterii  şi  evident  de bugetul existent. Limita superioară  era undeva  la 80%, dar să nu vă imaginaţi  că se acorda acest  maxim. În judeţul  Neamţ  nu ştiu dacă erau 2-3 şcoli  care acordau acest  spor  la limita lui maximă. Acesta  a scăzut  pînă la 20%,  limită maximă  de acordare.  Diferenţa  între sporul  de rural  din 2009, înainte de micşorare  şi  după aceasta  reprezenta,  pentru fiecare  cadru  didactic  aflat  în această situaţie,  o anumită sumă.  S-a hotărît  ca această sumă  să fie acordată ca sumă  compensatorie, deoarece  Legea nr. 330 referitoare la salarizarea  unitară în sistemul bugetar spunea  că, în ianuarie 2010,  veniturile trebuie să fie egale cu cele din decembrie  2009.  Un  alt  spor  care  a suferit  astfel de modificări  este cel acordat  bibliotecarilor,  care şi acesta, ca şi alte asemenea  sporuri,  trebuia  dat ca sumă compensatoare.  Ce  se întîmplă? În Legea  285/2010  de aplicare  a legii  cadru  de salarizare  în  sistemul  bugetar  pentru  anul  2011  se spune  că toate aceste  sume care au  fost  acordate să fie trecute în salariul de bază. 

 Verba volant… dar  directorul  răspunde!

 – Cu alte cuvinte,  toate aceste sporuri,  venite ca şi sume compensatorii  ar  fi adus ceva bani în plus în buzunarul  oamenilor, dar  fiind  prinse în salariul de bază… 

– Exact. Numai  că, între timp,  se transmite prin viu grai, fără a se emite însă  nici document  scris,  fără ca nimeni din  minister să-şi asume acest  lucru, pe răspunderea  ordonatorului de credite care este  directorul  de şcoală,  ca toate aceste diferenţe, aceste  sume  compensatorii  să  nu fie băgate  în salariul  de bază. Asta este durerea oamenilor  pe care ne-o transmit  nouă, sindicatului: noi cerem  să  se păstreze veniturile  din decembrie  2009, aşa  cum spune legea, pentru  asta  ne batem! 

– Dar  cel de-al  XIII-lea salariu, care  aducea ceva în plus  în buzunarul  profesorilor  la fiecare început  de  an?

– Nu se mai acordă nici  acesta.  Puterea de cumpărare a cadrelor didactice din învăţămîntul  preuniversitar  scade şi  va scădea  în continuare.  Acesta  este adevărul,  nemaivorbind  de nerespectarea legii în privinţa  procentului din PIB  acordat  educaţiei, care este  acum la 3%, cînd legea  spune că ar trebui  să fie de minim 6%.

 Bani  mai puţini şi cu întîrziere…

 – Au fost discuţii în unele şcoli  din Piatra Neamţ, zvonuri  că  lefurile pe ianuarie ar fi fost date cu întîrziere.  Ce ştiţi despre acest lucru, e real  sau doar  un zvon?

– Într-adevăr,  a existat  o întîrziere  la Piatra Neamţ, de o zi,  la plata salariilor,  am primit şi noi semnale de la unele şcoli şi pentru  a lămuri problema ne-am adresat  Trezoreriei, doamnei  director Stan, cu care noi colaborăm foarte bine,  chiar  am dori să-i mulţumim pentru  transparenţă, amabilitate  şi pentru sprijinul  acordat ori de cîte ori  am solicitat-o.  Plata salariilor cadrelor didactice  din judeţul  Neamţ  se face în perioada  5-10  a lunii, de pildă, la Piatra Neamţ  vorbim  de  data de 10  a lunii,  cînd banii  ar trebui  să se afle deja  pe card.  Ni s-a comunicat  de la Trezorerie  faptul  că sumele  primite de la bugetul  de stat  acoperă  97, 32%  din necesarul  pentru  întregul  personal  din învăţămîntul  preuniversitar de stat  pe  anul 2011.  Iar  acest  procent  este calculat  pe baza formulei  din celebra de acum  HG 1395/2010 privind  finanţarea  unităţilor  de învăţămînt  de stat pe baza standardelor  de cost per elev / per preşcolar.  Or, formula aceea de calcul  este nefericită, ca să nu spunem  eronată,  ca şi concept  în primul rînd.  Ni s-a promis încă  de anul trecut  că se va reveni  asupra  ei, dar  se merge înainte  dintr-un fel de inerţie, care  aduce neajunsuri  tot  şcolilor  şi  personalului din învăţămînt. 

– Concret, ce face această formulă  şi nu corespunde realităţii?

– Aplicînd  această formulă pentru  unele  şcoli,  sumele  alocate  pentru cheltuieli de personal  sunt  mai mici decît necesarul, iar  în cîteva cazuri, puţine  ce-i drept, alte unităţi  de învăţămînt primesc mai mult  decît necesarul.  Şi atunci, singura  soluţie viabilă în acest moment  este redistribuirea  acestor diferenţe  între  şcoli. De  aici întîrzierea şi, din  păcate,  acest  lucru  se va  perpetua în timp. Un exemplu concret,  avem semnale  de la colegii noştri  de la Colegiul  Naţional  Calistrat Hogaş că nici  pentru luna februarie nu ajung banii pentru  salarii.  Se  face o analiză a situaţiei, se caută sumele necesare şi  se face acea  redistribuire. Dar, nu este normal  să fie aşa…

A consemnat A. BRUDARU