Cu proiectul GreenIMPACT spre Noi Orizonturi

Fundaţia Noi Orizonturi fiinţează de peste 17 ani şi are ambiţia să inspire tinerii din România să conducă şi să producă schimbări pozitive în comunităţile lor. Crede în puterea transformatoare a educaţiei şi oferă educatorilor şi liderilor de organizaţii şi comunităţi instrumente prin care pot stimula cu adevărat tinerii pentru a deveni mai buni, mai puternici, mai înţelepţi. În plus are programe şi pentru profesori (prin care îşi propune să-i facă pe aceştia capabili să-şi proiecteze învăţarea astfel încât să se potrivească mai bine intereselor elevilor de la clasă) şi pentru şcoli (prin care oferă cursuri de formare, facilitează şi susţine financiar fiecare etapă de construcţie a unor şcoli).

Dar cel mai nou proiect al fundaţiei Noi Orizonturi este Green­IMPACT, care constă în înfiinţarea unor cluburi de implicare comunitară pentru elevi, prin care aceştia vor învăţa, cu ajutorul metodei experienţiale, cum să planifice şi să realizeze acţiuni de promovare a comunităţii lor. Proiectul este pilotat deja cu câteva cluburi deschise în zona Transilvaniei, fundaţia propunându-şi deschiderea a încă 25 de cluburi în şapte destinaţii din România, printre care şi Ţinutul Neamţului.

Colaborarea îndelungată şi fructuoasă a Liceului Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamţ cu Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” (care a fost aleasă de fundaţie drept sediul central de coordonare a activităţilor din judeţul Neamţ) ne-a îmbogăţit palmaresul cu încă un proiect în domeniul voluntariatului: Remember Cultura Cucuteni. Astfel, un grup de 24 de elevi de la clasa a X-a E, profil Turism, îndrumaţi de prof. dirigintă Gheorghiu Mihaela şi prof. Buruiană Gianina s-au înscris în Clubul GreenIMPACT Petrodava, care are ca lideri pe directorul-manager Mihaela Mereuţă şi pe d-l bibliotecar Virgil Cojocaru.

Clubul GreenIMPACT Petrodava şi-a propus să deruleze o campanie de conştientizare a importanţei şi valorii dar şi de promovare turistică a Muzeului de Artă Eneolitică Cucuteni din Piatra-Neamţ – ştiut fiind faptul că oraşul dispune de un potenţial eco-turistic natural şi cultural insuficient cunoscut, insuficient valorificat şi promovat atât la nivel naţional cât şi internaţional.

Ca argument pentru alegerea acestei ţinte este faptul că Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni constituie în prezent un unicat la nivel naţional, prin tematica abordată, fiind în acelaşi timp un muzeu de istorie dar şi de artă, ce adăposteşte cea mai importantă colecţie de artă eneolitică din sud-estul Europei.

Un alt argument în favoarea alegerii noastre este acela că Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni este relativ nou, a fost inaugurat pe data de 24 iunie 2005, de Ziua municipiului Piatra-Neamţ, în preajma aniversării a 120 de ani de la descoperirea staţiunii eponime a culturii Cucuteni şi a 70 de ani de la înfiinţarea Muzeului de Istorie şi Arheologie din Piatra-Neamţ. De aceea valoarea şi unicitatea lui sunt încă insuficient conştientizate de către publicul nemţean, naţional şi extern.

Dintre activităţile proiectului prin care ne propunem realizarea scopului enunţat se numără:

– campanii de promovare stradală prin care vom împărţi materiale publicitare turiştilor români şi străini dar şi locuitorilor oraşului Piatra-Neamţ deoarece urmărim creşterea gradului de vizibilitate a Muzeului de Artă Eneolitică Cucuteni şi în rândul locuitorilor oraşului Piatra-Neamţ şi a judeţului Neamţ, ca un gest de cunoaştere şi recunoaştere a valorilor locale;

– sesiuni de prezentare a Culturii Cucuteni şi a muzeului pentru elevii de liceu din oraşul Piatra-Neamţ şi cadrele didactice (8 licee), în cadrul unor acţiuni speciale desfăşurate la Biblioteca Judeţeană, cu scopul de a-i convinge să viziteze muzeul;

– membrii clubului vor realiza împreună cu bibliotecarii voluntari o mapă de prezentare a Culturii Cucuteni, a colecţiilor muzeale din cadrul Muzeului de Artă Eneolitică Cucuteni din Piatra-Neamţ, care poate fi pusă la dispoziţia turiştilor prin serviciile oferite de Centrul de Informare Comunitară din cadrul Bibliotecii Judeţene.

Perioada de implementare a proiectului este 1-30 iunie 2018 iar susţinerea materială pentru realizarea materialelor publicitare va fi realizată de Fundaţia Noi Orizonturi. Sarcina realizării materialelor publicitare va reveni tot elevilor, care prin experienţa practică dobândită în cadrul activităţii desfăşurate la agenţii economici dar şi prin derularea altor proiecte de promovare turistică, reprezintă un suport esenţial pentru reuşita proiectului.

 

Prof. Gianina BURUIANĂ