Şcoala şi profesorul – nestinse flăcări ale educaţiei neamului

Pe Lilia Hacina, noul manager al Liceului Teoretic Alecu Russo din Orhei, am cunoscut-o la recenta Conferinţă naţională din acest oraş, desfăşurată sub genericul Uniţi pentru educaţie de calitate unde, împreună cu directoarea Isabela Jinaru din Zăneşti, judeţul Neamţ, a demonstrat audienţei că parteneriatele şcolare asigură o bună condiţie pentru îmbunătăţirea calităţii învăţământului.

 Prezentându-ne istoricul instituţiei, Lilia Hacina a subliniat de la bun început că liceul nu poartă întâmplător numele marelui scriitor Alecu Russo: tatăl scriitorului, Iancu Rusu, proprietar şi arendaş de moşii în Basarabia şi Principatul Moldovei, a ocupat diferite posturi administrative, printre care şi acela de comisar al judeţului Orhei, între anii 1822–1825. Iar Alecu Russo, calificat pe bună dreptate de scriitorul Nicolae Dabija drept „Învăţător al naţiunii”, a lăsat o moştenire literară profundă, multe dintre opiniile şi convingerile sale fiind actuale şi astăzi: „Nu aurul este bogăţia neamurilor, nu neavutul este sărăcia oamenilor. Avuţiile de aur sunt pieritoare, hărnicia este o bogăţie ce nu se răpeşte, munca e o bogăţie veşnică”.

Este o frază care se constituie într-un adevărat motto puternic pentru mobilizarea la carte a învăţăceilor noştri. Şi, după această declaraţie a doamnei Hacina, intrăm direct în subiectul interviului nostru:

– De fapt, cu ce a început instituţia dvs? Care a fost punctul ei de plecare?

– Acest punct l-a constituit anul 1940. Până în vara anului 2000, instituţia a avut statut de şcoală medie de cultură generală. Iar în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, nr. 729 din 24. 07. 2000, devine Liceul Teoretic „Alecu Russo”, cu profilurile tradiţionale: real şi umanist. Pe parcurs, am trecut cu brio procesul de evaluare şi acreditare, statutul de instituţie acreditată l-am cucerit în 2010. Ea e dis­locată în 4 blocuri de studii, construcţia primelor datând din 1964 şi 1975, iar ultimele două – pentru clasele primare, au fost finisate în anul 1989. Până la mine, au contribuit la dezvoltarea instituţiei directorii Andrei Brigalda, Vladimir Frunze, Vladimir Chiriţa, Mihai Sânchetru, Andrei Grişcenco, Andrei Todireanu, Andrei Bulat, Margareta Paiul. Iar mandatul meu a început în 2016. Acum, din echipa managerială fac parte Vera Voinov, Tatiana Cobasnean, Valentina Zuber şi Oxana Kolodrevski. Pentru a menţine un efectiv de elevi stabil, dispunem de toate treptele de instruire: primară, gimnazială şi liceală. Iar în Orhei avem opt instituţii preuniversitare, a noastră e chiar în centrul oraşului, alături de vecinii – Şcoala de Muzică pentru Copii, Şcoala de Arte Plastice pentru Copii, Colegiul Pedagogic „V. Lupu” şi Liceul Teoretic „M. Lomonosov”. Elevii vin la noi atât din sectorul Centru, cât şi din sectoarele şi satele vecine. Liceul „A. Russo” este un centru de desfăşurare a olimpiadelor, concursurilor sportive raionale, întrunirilor metodice, seminarelor tematice pentru raion şi oraş.

– S-ar putea să aflu câteva file din biografia Dumneavoastră: unde, când şi din ce părinţi v-aţi născut, ce studii aţi făcut, când aţi înţeles că vocaţia de pedagog e tocmai ceea ce vi se potriveşte?

– Fiecare persoană se naşte cu un destin prescris de Bunul Dumnezeu, iar succesele fiecăruia se obţin prin muncă, abnegaţie, insistenţă, prin virtuţile moştenite de la părinţi. Vin din sătucul pitoresc Zăicana, Criuleni, din oameni simpli, dar cu verticalitate morală şi cu o inimă mare – Mihail şi Valentina Erhan, dar cu o cultură şi o psihologie populară subtilă. Profesorii excelenţi: Tamara Grati, Cleopatra Arseni, Evghenia Anghelici, Alexandra Foiu, Mihail Grati, Larisa Ilieş, Maria Pârgari, Raisa Martalog, Gheorghe Pârgari şi toţi ceilalţi, în frunte cu directorul şcolii, Ion Sârbu, mi-au altoit pasiunea de lectură, dragostea de neam, istorie. La rându-mi, transmit din suflet aceste valori discipolilor mei. Cred că profesorii mei m-au motivat prin propriul exemplu să-mi continui studiile la UPS „Ion Creangă” din Chişinău, Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie, între anii 1989-1994. Când revin, trec pe la şcoală, îmi vizitez rudele, căci suntem o dinastie de pedagogi, care ţinem aprinsă flacăra educaţiei. Anul 2016 a fost semnificativ pentru mine: am făcut masteratul la Facultatea de Formare Continuă a Cadrelor Didactice, specialitatea Management Educaţional.

– Aţi preluat mandatul de manager general al Liceului în urmă cu trei ani. Fără îndoială, o misiune dificilă, cu o mare încărcătură de responsabilitate…

 – Mă străduiesc să continui realizarea lucrurilor frumoase iniţiate de predecesoarea mea – directoarea Margareta Paiul, de la care am preluat ştafeta. Îmi reuşeşte, graţie echipei manageriale amintite. Colectivul pedagogic e constituit din 53 de colegi, inclusiv 20 prin cumul şi 31 de personal auxiliar. În grija noastră avem 1047 de elevi, număr în creştere an de an. Toată echipa contribuie la modernizarea actului educaţional prin proiecte, prin programe proprii, prin parteneriate. Iar partenerii fireşti ne sunt Direcţia Generală Educaţie Orhei, Consiliul Raional şi Primăria. Apoi, urmează familia, agenţii comunitari, instituţii diferite din raion şi republică şi chiar de peste hotare. Sunt convinsă că parteneriatul este un avantaj pentru asigurarea succesului şcolar, e un generator de energii, ce produce transformări (personale, instituţionale, comunitare, cognitive). Graţie parteneriatelor, am obţinut şi unele proiecte, cum sunt: „Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale”; „Ce? Când? Unde?”; „Brain Battle”; „Educaţie pentru societate”; „100+100 de şcoli pentru Marea Unire”.

– Vorbiţi-ne mai pe larg despre relaţia Liceului condus de dvs. cu parteneri din România.

A fost o onoare să semnăm, în noiembrie 2017, un Acord de parteneriat cu Gimnaziul nr.1 Zăneşti, jud. Neamţ, cu obiective bilaterale bine stabilite. După prima noastră vizită în România la „Zilele Şcolii Zăneşti” şi la „Festivalul Toamnei” a urmat vizita de răspuns a partenerilor la activitatea „Primăvara – etern poem de flori şi de lumină”, la noi, pe 8 Martie 2017, când am desfăşurat şi Zilele Uşilor Deschise. Apoi în cadrul proiectului „100+100 de şcoli pentru Marea Unire”, am resemnat Acordul de la 27 martie 2018, organizat de ISJ Neamţ. A urmat apoi vizita elevilor şi profesorilor noştri la Zăneşti, jud. Neamţ „Zilele Şcolii Zăneşti – CENTENAR 2018”, organizat de ambele părţi. Iar atunci când am organizat „100 de ani de la Marea Unire” în incinta IPLT „A. Russo”, în parteneriat cu DGE Orhei, Biserica, Universitatea e Stat, APL II, reprezentanţi ONG Unirea ODIP, elevi, părinţi, partenerii de peste Prut, toţi au fost alături de noi, conectându-ne on-line ca să se reverse mesajul de unire a românilor, spre care aspirăm cu toţii. La aniversarea a 200 de ani de la naşterea marelui Alecu Russo, la 5 martie 2019, prin activitatea cultural-artistică: „Mărţişoarele Primăverii”, dragii noşti parteneri în frunte cu directorul Gimnaziului, Isabela Jinaru, au venit să ne felicite şi să fie alături de noi. Dânşii au asistat şi la ore publice, realizând un schimb de bune practici, au luat cunoştinţă de patrimoniul istoric al Orheiului: Mănăstirea Curchi, Orheiul Vechi, au vizitat Grădiniţa Clopoţel, Centrul de Tineret. Recent, am avut ocazia şi să demonstrăm bunul model de urmat pentru majoritatea managerilor şi liderilor educaţionali nu doar pentru raionul şi municipiul Orhei. La invitaţia doamnei Silvia Mustovici, şefa DGEO, la Conferinţa naţională Uniţi pentru Educaţia de Calitate, împreună cu directoarea Isabela Jinaru, am reuşit să venim cu un frumos mesaj despre experienţa parteneriatului comun, în plus, recitând o poezie-dialog despre ceea ce ne reprezintă ca parteneri, neam, limbă, credinţă, educaţie, istorie, destin comun.

La final: este imperios necesar ca societatea în întregime să conştientizeze importanţa procesului educaţional ca unul complex şi interdependent de toate schimbările ce au loc în societate. Este important ca şi profesorii, la rândul lor, să conştientizeze că sunt veriga ce uneşte societatea, ce menţin sistemul de valori al neamului. Iar întreaga societate să aprecieze rolul cadrului didactic.

Tudor RUSU, directorul săptămânalului FĂCLIA, Republica Moldova