Bacalaureat 2021

Rezultate naţionale

Înainte de contestaţii. Confom comunicatului Ministerului Educaţiei din 5 iulie a.c., rata cumulată de promovare (înainte de contestaţii) se situează la 67,8%, în creştere cu aproape 5% faţă de aceeaşi etapă de afişare din sesiunea iunie-iulie a anului trecut: 62,9%). Pentru promoţia curentă, rata de promovare este 73,9% (un plus de 2,5%, comparativ cu aceeaşi etapă din sesiunea iunie-iulie 2020: 71,4%), iar pentru promoţiile anterioare, 27,6% (o majorare de 2,6%, comparativ cu sesiunea iunie-iulie 2020: 25%).

Au promovat 86.120 de candidaţi, dintr-un total de 126.999 de candidaţi prezenţi (110.358 de candidaţi prezenţi provin din promoţia curentă, respectiv 16.641 de candidaţi prezenţi din promoţiile anterioare).

Numărul de candidaţi înscrişi în acest an este cu peste 22.000 de candidaţi mai mic decât numărul celor înscrişi anul trecut.

După soluţionarea contestaţiilor, rata generală de promovare (absolvenţi din promoţia curentă şi din promoţiile anterioare) a crescut cu 2%, în raport cu rezultatele iniţiale: de la 67,8% la 69,8%. Faţă de prima sesiune a anului trecut, creşterea este de aproape 5% (64,50% – rată de succes în anul 2020).

Pentru promoţia curentă, rata de reuşită este 75,70% (în creştere cu 1,8%), iar pentru promoţiile anterioare – 30,20% (în creştere cu 2,6%). Astfel, din totalul celor 126.999 de candidaţi prezenţi (110.358 din promoţia curentă şi 16.641 din promoţiile anterioare) au promovat 88.587 de candidaţi: 83.557 de candidaţi aparţin promoţiei 2021, iar 5.030 provin din promoţiile anterioare.

Numărul mediilor de 10 (zece) a crescut la 146 de la 112 (înainte de contestaţii). În sesiunea iunie – iulie 2020, 307 candidaţi au încheiat examenul cu media generală 10.

Faţă de evaluarea iniţială, cele mai mari creşteri ale ratei de promovare s-au înregistrat în judeţele Satu Mare 6,2%, Ilfov 5,7% şi Covasna 3,4%.

Au fost depuse 55.982 de contestaţii, înregistrându-se, astfel, o scădere semnificativă în comparaţie cu sesiunea similară a anului trecut (62.790 de contestaţii). După evaluarea celor 55.982 de contestaţii depuse au fost modificate notele pentru 52.784 de lucrări. Dintre acestea 88,73% s-au modificat cu maximum 1 punct, iar 11,27% s-au modificat cu mai mult de 1 punct.

După soluţionarea contestaţiilor, 36 de unităţi de învăţământ liceal din 21 de judeţe au avut procent 0 de promovare în prima sesiune (dintre acestea, 11 au avut acelaşi scor de promovare şi anul trecut).

A doua sesiune de examen se va desfăşura în perioada 16 august – 3 septembrie, fiind precedată de etapa de înscriere (19-26 iulie).

Rezultate în Judeţul Neamţ

Înainte de contestaţii, din cei 3.220 de absolvenţi de liceu, care s-au prezentat la examen, au obţinut medie de trecere, fiind declaraţi promovaţi 2.286, promovabilitatea în judeţul Neamţ fiind de 70,95%, peste cea de la nivel naţional, care este de 67,8%. Un candidat, de la Colegiul Naţional Roman Vodă a obţinut media 10, iar pe discipline de examen 28 elevi au luat nota 10 la Limba şi literatura română. Alţi 81 de candidaţi au obţinut nota 10 la proba obligatorie a profilului, din care 21 la Matematică şi 60 la Istorie. Alţi 232 de candidaţi au obţinut notă maximă la alegerea profilului şi specializării. În sesiunea iunie-iulie, nivelul de promovabilitate a fost mai ridicat, în 2020 acesta fiind de 66,95%”.

În urma contestaţiilor, în judeţul Neamţ, numărul elevilor care au promovat bacalaureatul a crescut de la 2.286 la 2.342, din cei 3.222 de candidaţi participanţi în judeţ la această sesiune de examen, din seria curentă şi seriile anterioare (dintre cei 3.370 de candidaţi înscrişi).

Astfel, promovabilitatea în judeţ a crescut de la 70,95% la 72,69% – procent de promovare calculat din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi cei doi candidaţi eliminaţi. Anul trecut, promovabilitatea în judeţ a fost de 66,95% după contestaţii.

Numărul mediilor de 10 a rămas acelaşi după contestaţii, una singură, obţinută de un absolvent al Colegiului Naţional „Roman-Vodă”. Anul trecut, numărul mediilor de zece din judeţ crescuse de la una la trei, după depunerea contestaţiilor.

Red.