Evaluare Naţională 2021

Rezultate naţionale

Înainte de contestaţii, rata de participare a absolvenţilor clasei a VIII-a care au susţinut Evaluarea Naţională în perioada 22-25 iunie 2021 a fost de 93,9%: 123.122 de candidaţi prezenţi (dintr-un total de 131.179 de absolvenţi înscrişi).

Dintre cei 123.122 de candidaţi prezenţi, 94.526 de candidaţi au obţinut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci), rezultând o rată de 76,80%, în uşoară creştere, comparativ cu anul trecut (76,10%).

120 de candidaţi au încheiat examenul cu media generală 10 (zece).

La proba de Limba şi literatura română, 103.684 de candidaţi (83,9%) au obţinut note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 467 de candidaţi au fost notaţi cu 10 (zece).

La proba de Matematică, 83.058 de candidaţi (67,4%) au note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 1.439 de candidaţi au obţinut nota 10 (zece).

La proba de limbă şi literatură maternă, 7.619 candidaţi (95,9%) au obţinut note peste sau egale cu 5, iar 123 de candidaţi au obţinut nota 10 (zece).

5 elevi au fost eliminaţi din cauza unor tentative de fraudă. Lucrările acestora au fost notate cu 1 (unu).

După soluţionarea contestaţiilor, în urma reevaluării lucrărilor contestate, proporţia candidaţilor cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este de 76,90% (94.629 de candidaţi), în creştere cu 0,10% (103 candidaţi) faţă de rezultatele iniţiale (76,80%). A crescut, de asemenea, şi numărul candidaţilor cu media generală 10: de la 120 la 132 (+12).

La proba de Limba şi literatura română, 103.805 candidaţi (84%) au încheiat examenul cu note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceştia, 482 de candidaţi au obţinut nota 10 (+15 în raport cu prima afişare).

La Matematică, 83.129 de candidaţi (67,40%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceştia, 1.505 candidaţi au obţinut note de 10 (+66 în raport cu prima afişare).

La Limba şi literatura maternă, 7.619 candidaţi (95,9%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar 123 de candidaţi au obţinut note de 10 (numărul notelor de 10 a rămas nemodificat).

Au fost înregistrate 20.268 de contestaţii, în creştere, comparativ cu anul trecut (15.275), dar cu valori inferioare faţă de anii anteriori: 2019 – 21.509 contestaţii, respectiv 2018 – 23.761 de contestaţii.

Rata de participare a fost de 93,9%: 123.122 de candidaţi prezenţi (dintr-un total de 131.179 de absolvenţi înscrişi). Dintre aceştia, 28.493 de candidaţi (23,10%) au obţinut medii mai mici decât 5 (cinci).

În judeţul Neamţ

Înainte de contestaţii, în judeţul Neamţ s-au înscris la Evaluare 3.505 candidaţi, din care iniţial au primit note între 5 şi 10 un număr de 2.534 (72,25%), obţinându-se doar patru medii de 10 – două la Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza Roman şi câte una la Şcoala Gimnazială 2 Piatra-Neamţ şi Şcoala Domnească din Târgu Neamţ.

După soluţionarea contestaţiilor, în judeţul Neamţ s-au înregistrat, în total, 380 de contestaţii, din care 218 la Limba română şi 162 la Matematică. Din cele 380 de contestaţii s-au mărit notele la 213 teze, din care 141 la Limba română şi 72 la Matematică, în timp ce pentru 128 s-au micşorat notele, asta însemnând 68 la Limba română şi 59 la Matematică.

Numărul mediilor de 10 la Neamţ nu a crescut în urma recorectării tezelor în etapa de contestaţii. Anul acesta, examenul de Evaluare Naţională a adus noutăţi esenţiale, în sensul că elevii au avut de rezolvat itemii dintr-o broşură, care le-a fost înmânată la intrarea în sala de examen şi nu pe foi tipizate ca până acum. Subiectele la examen au fost elaborate la nivelul Centrului Naţional de Evaluare şi Politici în Educaţie, fiind întocmite pentru prima dată după tipul testelor PISA. (Red.)