Monografia „Neamţul ţinutul tezaur”

• O iniţiativă a Asociaţiei Profesorilor de Istorie din Judeţul Neamţ

Monografia „Neamţul – ţinutul tezaur” este parte a unui proiect mai larg, de cercetare, redactare şi editare a mai multor materiale, iniţiat de Asociaţia Profesorilor de Istorie din Judeţul Neamţ, cu sprijin de la Consiliul Judeţean Neamţ şi printr-o colaborare deosebită cu Facultatea de Geografie a universităţii din Bucureşti.

„Neamţul – ţinutul tezaur” este o carte care a încercat să respecte canoanele ştiinţifice, dar în acelaşi timp să fie accesibilă şi cititorului nespecialist. Este o monografie, fără pretenţii de exhaustivitate, dar care încearcă să ofere o imagine cât mai largă a judeţului nostru. Pentru aceasta au fost atraşi spre acest proiect editorial (iniţiat, e drept, de Asociaţia Profesorilor de Istorie din Neamţ) şi neistorici. Astfel s-au alăturat echipei Iulian Săndulache, lect. univ. dr. al Facultăţii de Geografie, Universitatea din Bucureşti, specialist în geografie fizică, regională şi fotografie geografică. A primit sprijin de la dr. Cătălina Săndulache, conf. univ. dr. Răzvan Oprea şi lect. univ. dr. Vasile Popa de la aceeaşi universitate. Lor li se datorează partea I a cărţii, bine documentată, cu o bogată iconografie, grafice şi hărţi.

Partea istorică este rezultatul muncii unor profesori aparţinând mediului preuniversitar, vizând o abordare transdisciplinară, care să completeze componenta geografică. Astfel menţionăm pe prof. drd. Elena Preda, inspector disciplina istorie, prof. dr. Daniel Dieaconu, prof. drd. Emanuel Bălan, prof. drd. Mirela Topoliceanu, absolventul de istorie Alexandru Andrieş, prof. Mihaela Gherghe­- lescu (istorie), prof. Cristian Vatamanu (religie). Au sprijinit documentarea profesorii Cristiana Şoimaru şi Dionisie Savin, învăţătorul Ilie Alexandru, Virgil Cojocaru (Biblioteca Judeţeană Neamţ) şi Viorel Nicolau (Asociaţia Filateliştilor Neamţ); lectori au fost profesoarele Adina Margine şi Adina Olariu; referenţii ştiinţifici sunt cei doi prefaţatori: universitarii de la Suceava şi Cluj, Florin Pintescu şi Gheorghe Negustor.

Volumul monografic are 529 de pagini şi mai multe sute de fotografii, geografice sau istorice, noi şi vechi, un număr apreciabil de cărţi poştale ilustrate. Partea geografică este una complexă acoperind domeniile acestei ştiinţe: relief, ape, climă, arii protejate, economie, populaţie şi aşezări. Partea istorică respectă principiul cronologic şi această incursiune în istoria judeţului nostru începe din paleolitic şi se sfârşeşte odată cu căderea comunismului.

O lume vi se descoperă prin această carte. Un ţinut îşi arată bogăţia naturală şi spirituală şi credem că nu am greşit când am ales titlul acestei cărţi: Neamţul este ţinutul tezaur. Citiţi cartea şi porniţi să-l descoperiţi aşa cum în trecute vremuri o făceau Alecu Russo, Gheorghe Asachi, Vasile Alecsandri sau mai apoi Mihail Sadoveanu, Calistrat Hogaş, Constantin Matasă şi Constantin Turcu…

Prof. dr. Daniel DIEACONU