Educaţia din perspectiva valorilor

În intervalul 28-30 septembrie 2017, a avut loc, la Chişinău, cea de-a IX-a ediţie a Conferinţei internaţionale cu tema Educaţia din perspectiva valorilor. Organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în parteneriat cu Universitatea de Stat a Moldovei din Chişinău, evenimentul a adunat peste 125 de participanţi (cercetători, cadre didactice, masteranzi, doctoranzi) din mai multe centre universitare şi instituţii de învăţământ preuniversitar din România, Republica Moldova, Rusia, Franţa, Italia etc., aparţinând diverselor domenii: filosofie, teologie, istorie, drept, litere, pedagogie şi psihologie.

Tema abordată e legată de contextul în care ne întrebăm, retoric, dacă tinerii de astăzi mai au modele autentice de urmat, mai sunt preţuite adevăratele valori autentice, mai raportăm comportamentul uman la vreo lege morală, ce vom transmite viitoarelor generaţii etc.

Cele nouă secţiuni ale conferinţei: Educaţie şi valori în societatea contemporană, Formarea iniţială şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, Metodologia didactică şi inovarea în învăţământ, Cercetări privind utilizarea TIC în educaţie, Modele privind învăţarea pe tot parcursul vieţii, Repere în educaţia religioasă şi educaţia morală, Literatura şi valorile morale în educaţie, Experienţe didactice în învăţământul primar şi preşcolar, Aspecte etice în educaţie au vizat evidenţierea rolului adevăratelor modele în promovarea valorilor morale în societatea contemporană. Interesul participanţilor pentru fiecare secţiune a oferit posibilitatea formulării unor răspunsuri la întrebări ce preocupă societatea de astăzi, aflată în căutarea de repere axiologice. Dintre zecile de titluri prezentate şi analizate de către participanţi menţionăm: Relaţia dintre Biserică şi Teologie din perspectiva misionară ortodoxă, Activitatea literară a Arhimandritului Andronic Popovici, între spiritul creştin – ortodox şi cel istoric, Impactul taberelor ortodoxe asupra formării duhovniceşti a copiilor şi tinerilor, Aspecte privind raportarea adolescenţilor la prezenţa icoanei în şcoală şi în spaţiul public, Covoarele moldoveneşti – dialog între tradiţii şi modernitate, Idealul educaţiei naţionale – forţa motrice a Unirii, Ortodoxie şi toleranţă în Ţările Române în secolul al XVII-lea, Aspecte ale limbajului pozitiv în textul religios, Calvarul mănăstirilor basarabene în anii stăpânirii sovietice, Cuviosul Serghie de Radonej – teologul Sfintei Treimi, Constituirea valorilor religioase în lucrarea Religie si spirit a lui Lucian Blaga, Recomandări privind metodologia de organizare a predării disciplinei „Religie” în învăţământul preuniversitar din Republica Moldova, Toleranţa religioasă în şcoală, Acţiunea umană la limita discreţiei. Între teoria etică şi practica socială, Dimensiunea axiologică a tradiţiilor naţionale: potenţialul lor, Dimensiuni moral-creştine în Letopiseţul Ţării Moldovei, Elemente de teologie catafatică în opera lui Mihai Eminescu, Lăsaţi copiii să vină la Mine! etc. Toate aceste subiecte au demonstrat că doar cunoscând persoana umană în complexitatea ei (trup şi suflet), putem deschide domeniul pedagogic spre oferirea de modele şi perspective ale dezvoltării.

Articolele şi studiile conferinţei urmează a fi publicate într-un volum colectiv, care va fi tipărit în luna noiembrie a acestui an, la o editură de prestigiu.

 

Prof. dr. Mihai FLOROAIA