Panoramic romascan

Proiect european pe teme culturale, la Colegiul Tehnic „Danubiana”

În perioada 17-23 noiembrie, o echipă din dascăli şi elevi a reprezentat Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman la prima întâlnire din cadrul proiectului Erasmus+ KA2 „Culture on the stage”, desfăşurată la Ogres Valsts gimnazja, în Letonia. Coordonatorul echipei de proiect din România este profesor Nadia Cârcu.

Au participat elevi şi profesori de la IES Bezmiliana, Rincón de la Victoria, Spania (coordonatorul proiectului), Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi, Kütahya, Turcia, Secondary school Georgi Izmirliev, Gorna Oryahovitsa, Bulgaria şi şcoala gazdă din Letonia. Finanţarea proiectului este asigurată prin programul Erasmus+, promovat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi se derulează în perioada 2018-2020.

Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea aptitudinilor artistice, a gândirii şi a posibilităţilor creatoare ale tinerilor prin realizarea unor căi de exprimare a sentimentelor care să ducă la lărgirea orizontului de cunoaştere, la perceperea mai complexă şi mai largă a realităţii culturale europene. Parteneriatul propus prin acest proiect se axează pe conştientizarea bogăţiei şi diversităţii culturale europene şi valorizarea ei prin crearea unui context educaţional nonformal, prin care beneficiarii direcţi şi indirecţi să poată transfera abilităţile dobândite, în cadrul educaţiei formale, prin teatru şi alte activităţi culturale. Tematica acestei prime mobilităţi a fost Moştenirea culturală – obiceiuri şi tradiţii, în acord cu obiectivul central al proiectului.

Ceremonia de deschidere a proiectului Erasmus+ „Culture on the Stage” a îmbinat elemente tradiţionale, culturale şi educaţionale (dans, muzică, expoziţie de obiecte confecţionate de elevi) cu o componentă diplomatică a întâlnirii desfăşurată în cadrul Primăriei localităţii Ogre, unde elevi şi profesori au fost întâmpinaţi de membri ai municipalităţii şi informaţi despre proiectele institutului de către coordonatorul şi membrii Departamentului de Cultură ai oraşului Ogre. Prima activitate a proiectului a constat în prezentarea de către fiecare delegaţie participantă a ţării, oraşului şi a şcolii. A doua parte a zilei a implicat elevii într-o activitate destinată obiectivului proiectului „Culture on the Stage”, un workshop care a avut ca temă Improvizaţia. Astfel, un profesor de dramaturgie al şcolii gazdă a ghidat jocul actoricesc al copiilor şi i-a antrenat în descoperirea abilităţilor teatrale.

Proiect ROSE „Cunoştinţe temeinice pentru progres”, la Colegiul Tehnic „Petru Poni”

Colegiul Tehnic „Petru Poni” din Roman implementează, în perioada octombrie 2018 – octombrie 2022, subproiectul „CTPP – Cunoştinţe temeinice pentru progres”, din cadrul proiectului privind învăţământul secundar ROSE.

Obiectivele proiectului sunt: consolidarea competenţelor specifice disciplinelor probelor din cadrul examenului de bacalaureat, la 330 de elevi, pe parcursul derulării proiectului CTPP; creşterea gradului de adaptabilitate la cerinţele unui examen a celor 330 de elevi din grupul ţintă care aparţin grupurilor vulnerabile, prin diversificarea instrumentelor şi metodelor remediale pentru promovarea examenului de bacalaureat în decursul celor patru ani de proiect; creşterea motivaţiei celor 330 de elevi din grupul ţintă pentru dezvoltarea personală în vederea accesului lor la o carieră viitoare de succes, prin participarea la activităţi de consiliere personală pe parcursul derulării proiectului.

Beneficiari direcţi ai proiectului vor fi 330 de elevi ai claselor a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a, care aparţin unor grupuri dezavantajate, cum ar fi: elevi de etnie rromă, elevi cu cerinţe educaţionale speciale, elevi din familii cu venituri mici, elevi având unul sau ambii părinţi care lucrează în străinătate, elevi care trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există liceu în proximitate. În grupul ţintă vor fi incluşi în mod special elevi aparţinând profilului tehnic, deoarece analiza statistică a reprezentanţilor Colegiului Tehnic „Petru Poni” a identificat o rată de promovare a examenului de bacalaureat de 37,5% la acest profil. Între beneficiarii indirecţi ai proiectului se vor număra: cadrele didactice care vor putea utiliza laboratorul multimedia; părinţii elevilor, care vor avea copii mai încrezători în forţele proprii pentru construirea unei cariere profesionale; comunitatea locală, care va beneficia de viitori cetăţeni mai bine pregătiţi, ceea ce va duce la scăderea şomajului din zonă; instituţiile de învăţământ superior, care vor avea mai mulţi studenţi.

De asemenea, proiectul va presupune şi activităţi de dotare. În decursul celor patru ani de proiect vor fi achiziţionate sisteme de calcul, softuri licenţiate, o imprimantă laser multifuncţională, un videoproiector, un ecran de proiecţie, switch-uri, router, cabluri, prize şi mufe pentru realizarea reţelei de calculatoare şi care vor înlocui echipamentele de calcul uzate fizic şi moral din laboratorul de informatică.

„Valoarea proiectului este de 688.217,25 lei, din care 461.503 lei (74,51%) reprezintă cheltuielile pentru Activităţi pedagogice şi de sprijin, 36.297,49 lei (5,86%), pentru Activităţi extracurriculare, 121.595 lei (19,63%) pentru Activităţi de dotare şi 68.821,76 lei (10%) pentru Activităţi de management”, a afirmat directorul Colegiului Tehnic „Petru Poni”, profesor Mariana Gabriela Dascălu.

Tricolor din mii de piese de origami, de Centenar, al elevilor Şcolii Poienari

La Şcoala Gimnazială din comuna Poienari, elevii şi cadrele didactice au desfăşurat o activitate deosebită în contextul anului Centenar, marţi, 27 noiembrie, activitate la care au luat parte autorităţile locale, inspector Maria Ghiniţă, din cadrul ISJ Neamţ, preoţii din comună şi părinţi.

Activitatea a debutat cu o sesiune de referate având ca temă Marea Unire de la 1918. Referatele au fost premiate în cadrul concursului de referate şi lucrări artistice pe tema Unirii, organizat la nivelul şcolii de profesorul de istorie Ioan Larion, iar lucrările au fost incluse într-o microexpoziţie. Elevii claselor a V-a şi a VI-a au dat viaţă personajelor lui Ion Creangă, în sceneta „Pupăza din tei”, îndrumaţi de directorul şcolii, Daniela Socea.

Un moment emoţionant şi original a fost reprezentat de montajul artistic realizat de elevii claselor a VII-a şi a VIII-a, sub îndrumarea profesorului de limba şi literatura română Anca Andrei. Astfel, prin muzică, decor şi interpretare, evidenţierea unor momente dinainte şi de după război, legate într-o poveste care să surprindă tradiţiile şi sacrificiul eroilor neamului, a fost una foarte emoţionantă.

Activitatea a continuat cu recitalul închinat Centenarului Marii Uniri, susţinut de grupul vocal al şcolii, coordonat de profesor Anca Andrei. Apoi, tradiţia şi bucuria specifice poporului român au fost încă o dată surprinse într-un colaj de dansuri populare, pe care elevii îndrumaţi de directorul şcolii l-au prezentat invitaţilor. De asemenea, elevii dibaci ai şcolii şi-au propus un proiect ambiţios, realizarea unui tricolor din 7.018 piese de origami, îndrumaţi de profesorul de limba engleză Corina Bordei-Laiu.

Dublă sărbătoare la Şcoala „Carol I” din Roman: Centenarul Marii Uniri şi 130 de ani de atestare documentară

Un amplu program cultural, cu dublă semnificaţie, a avut loc la Şcoala Gimnazială „Carol I” din Roman, structură a Liceului Tehnologic „Vasile Sav”: Centenarul Marii Uniri şi 130 de ani de atestare documentară a şcolii.

În cadrul proiectului „Şcoala mea în sărbătoare”, iniţiat de profesor pentru învăţământul primar Elena Cornelia Gherman, elevii şcolii au prezentat sceneta „La mulţi ani, şcoala mea dragă!” şi o adaptare după schiţa „Un pedagog de şcoală nouă”, a lui I.L. Caragiale, au dansat şi au cântat. Au participat şi părinţii elevilor, ei înşişi foşti elevi ai şcolii. Preşcolarii şi elevii au fost răsplătiţi cu Diplomă de Centenar.

„Prin astfel de activităţi, elevii devin părtaşi la istoria naţională a României şi, prin afirmarea sentimentului patriotic, ei sunt purtătorii valorilor şi tradiţiilor româneşti. Cu ocazia Centenarului, sufletul român trebuie să vibreze şi mai mult odată cu îndeplinirea visului secular al tuturor românilor. Viitorii cetăţeni ai ţării, conducătorii zilei de mâine, trebuie să pornească în viaţă cu fundamente morale puternice, care au la bază dragostea pentru patrie şi mândria de a fi român. Din acest motiv, activităţile desfăşurate la acest ceas aniversar privesc în primul rând dezvoltarea spiritului civic al elevilor şi, prin angrenarea lor în activităţi cu caracter divers (istorie, muzică, dans, teatru, desen), se urmăreşte, de asemenea, implementarea gândirii că, în pofida vicisitudinilor timpului, românul a luptat întotdeauna pentru idealurile sale”, au transmis cadrele didactice ale şcolii.

Red.