PANORAMIC ROMAŞCAN

Simpozionul Interjudeţean „Creaţia eminesciană – operă deschisă”

 

Colegiul Naţional „Roman-Vodă” a organizat sâmbătă, 14 ianuarie, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, cea de-a VII-a ediţie a Simpozionului Interjudeţean „Creaţia eminesciană – operă deschisă”. Evenimentul s-a bucurat de parteneriatul Colegiului Tehnic „Ion Creangă” Târgu Neamţ, Grupului Şcolar Roznov, Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani şi Colegiului Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ, adresându-se atât elevilor de liceu, cât şi cadrelor didactice. Participanţii au prezentat lucrări pe marginea creaţii eminesciene, manifestarea având drept scop cunoaşterea, receptarea, înţelegerea şi interpretarea operei poetului naţional.

În argumentul proiectului se arată: „În perioada când a fost revizor şcolar pentru ţinutul Neamţului, Mihai Eminescu a inspectat, la 26 martie 1876, din ordinul Ministrului, Şcoala nr. 1 de fete, viitorul Liceu «Sturdza-Cantacuzino», legându-şi pentru eternitate numele de istoria actualului Colegiu Naţional «Roman-Vodă». Am propus această activitate pentru a oferi actualilor cititori – cadre didactice şi elevi de liceu, în egală măsură – şansa de a-şi exprima opinia, de a interpreta un text literar în afara sferei curriculare sau de a aduce o nouă viziune asupra unui text deja bine cunoscut, literar sau publicistic, de a vorbi despre o operă al cărei conţinut nu pare a se fi golit vreodată de sensuri ce-şi aşteaptă hermeneuţii. Respectând valoarea tradiţiei, autoritatea modelului uman şi cultural, legenda ţesută în jurul mitului literar românesc, creăm un arc peste timp, unind sensibilitatea scriitorului din secolul al XIX-lea cu aceea a cititorului din acest secol, mărturie a perenităţii, a puterii artei de a deveni axiomă culturală. Prin acest proiect, încercăm revitalizarea interesului cititorului tânăr pentru opera eminesciană, ieşirea din şablon şi descoperirea unui mare artist, prin implicarea în descifrarea farmecului intrinsec al scriiturii sale”.

În anii următori, organizatorii simpozionului îşi propun extinderea ariei de participare la nivel interjudeţean, zonal şi naţional, în vederea îmbunătăţirii calităţii educaţiei prin formarea profesională, precum şi oferirea de noi oportunităţi de dezvoltare în carieră a cadrelor didactice. (I.N.)

 

Avanpremieră la Ziua Culturii Naţionale

 

În urbea muşatină, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Societatea Culturală „Clepsydra” şi Primăria Roman au marcat în premieră sărbătoarea Zilei Culturii Naţionale încă de vineri, 13 ianuarie. În jurul bustului lui Eminescu, amplasat în această vară în faţa şcolii care îi poartă numele, reprezentanţi ai organizatorilor, oficialităţilor, dar şi ai Uniunii Armenilor din România, înconjuraţi şi ajutaţi de elevi ai şcolii, au ţinut scurte alocuţiuni, au recitat versuri şi au cântat cântece pe versuri de Eminescu.

Cu acest prilej, Primăria Roman a donat Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” o tapiserie înrămată reprezentând un portret al lui Eminescu, lucrare dăruită urbei în anul 2013 de către Primăria oraşului Ştefan Vodă din Republica Moldova, cu ocazia înfrăţirii celor două localităţi. Apoi, sub genericul „La cafea cu Eminescu”, în cancelaria şcolii a continuat manifestarea care a marcat trei evenimente distincte: împlinirea a 167 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, împlinirea a 44 de ani de la înfiinţarea Şcolii „Mihai Eminescu” şi împlinirea a 10 ani de la înfiinţarea Societăţii Culturale „Clepsydra”.

 

Premiu naţional şi certificate europene pentru Colegiul Tehnic „Danubiana”

 

Încă o dată, Colegiul Tehnic Danubiana Roman se evidenţiază printre şcolile premiate şi recunoscute la nivel naţional. Chiar dacă proiectul Comenius SARAH – „Science ARound us Along History”, implementat de şcoală, s-a încheiat, activităţile au continuat pe platforma eTwinning şi anul acesta a obţinut certificatele Quality Label şi European Quality Label.

Pentru prima ediţie a Premiilor Naţionale eTwinning 2016, proiectul a fost singurul din judeţul Neamţ care a participat, a fost nominalizat şi a câştigat premiul I la secţiunea Matematică şi ştiinţe, aplicaţia fiind concepută şi trimisă de profesor Nadia Cârcu, cea care a coordonat proiectul. Proiectul a obţinut anul trecut şi premiul I la faza naţională a Concursului „Made For Europe”, cu cel mai mare punctaj.

Proiectul a fost realizat într-o manieră integrată, a reunit competenţe, cunoştinţe, atitudini şi valori specifice şi altor discipline, cuprinzând teme atât din fizică, matematică, chimie, cât şi a disciplinelor Comunicare în limba engleză, Arte Vizuale şi abilităţi practice la orele de TIC.

„Dintre competenţele-cheie sugerate de Comisia Europeană şi incluse în noua Lege a Educaţiei Naţionale din România, cele formate elevilor prin acest proiect au fost: comunicarea în limbi străine, competenţele matematice şi competenţele de bază în ştiinţe şi tehnologii (care nu se obţin de obicei în şcoala noastră, colegiul fiind unul cu profil preponderent industrie alimentară şi turism-alimentaţie publică), competenţele digitale, competenţele sociale şi competenţele civice, a învăţa să înveţi, sensibilizare şi exprimare culturală. Produsele finale sunt foarte utile la orele de limbă engleză, la orele de dirigenţie, de fizică, matematică, protecţia mediului, având o mare aplicabilitate practică, cu atât mai mult cu cât sunt folosite într-un liceu tehnologic cu multe clase în care învaţă viitorii specialişti din domeniul Resurselor naturale şi protecţiei mediului”, afirmă profesor Nadia Cârcu.

Implementarea proiectului a avut impact asupra grupurilor ţintă – elevii din cele opt şcoli europene din Spania, Italia, Suedia, Marea Britanie, Franţa, Polonia, Turcia şi România –, asupra comunităţilor şcolare prin valorificarea rezultatelor, asupra şcolilor ca organizaţii prin creşterea capacităţii instituţionale, dezvoltarea dimensiunii europene prin organizarea demersului didactic axat pe competenţele specifice învăţării permanente, creşterea prestigiului în comunitatea locală şi europeană şi asupra unităţilor şcolare din vecinătate prin diseminarea bunelor practici identificate prin proiect. (sursa Ziarul de Roman)

 

Red.