LISTĂ DE REVENDICĂRI

 

 1. Respectarea Legii Educaţiei Naţionale, în sensul alocării anuale din bugetul de stat a minim 6 %, din produsul intern brut pentru educaţie;
 2. Stabilirea unor costuri standard per elev corecte;
 3. Elaborarea pe principii echitabile a Legii salarizării unitare a personalului din sectorul bugetar, ţinându-se seama de importanţa activităţii din fiecare domeniu;
 4. Finanţarea cheltuielilor cu salariile pe traseul: Ministerul Educaţiei – inspectorate judeţene – unităţi şcolare;
 5. Decontarea cheltuielilor cu naveta personalului didactic de către Ministerul Educaţiei;
 6. Elaborarea în regim de urgenţă a Statutului Personalului Didactic;
 7. Reducerea cu două ore a normei de predare pentru profesorii cu gradul I şi cel puţin 25 ani vechime;
 8. Pensionarea, la cerere, a personalului didactic cu trei ani mai devreme decât vârsta standard de pensionare, fără a fi afectat cuantumul pensiei;
 9. Acordarea statutului de autoritate publică pentru personalul didactic;
 10. Elaborarea unor noi normative de personal care să ţină seama de situaţiile concrete în care lucrează personalul didactic auxiliar şi nedidactic;
 11. Elaborarea metodologiei pentru acordarea sporurilor personalului nedidactic care lucrează în condiţii deosebite;
 12. Respectarea hotărârilor judecătoreşti.

 

Preşedinte,

Prof. Gabriel PLOSCĂ

03-ap193-apel-catre-mencs-foto1