Călătorii – Abilitare prin explorarea patrimoniului cultural

În perioada 01.09.2020 – 31.08.2022, se derulează proiectul Erasmus + Journeys – Empowerment through Exploration of Cultural Heritage (Călătorii – Abilitare prin explorarea patrimoniului cultural), în care Sindicatul Lucrătorilor Liberi din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ este partener alături de organizaţii din alte patru ţări: The Ubele Initiative (UK), care este şi coordonator, Drustvo Bodi svetloba (Slovenia), Stichting Interlock (Olanda) şi Istanbul Medeniyet University (Turcia).

Scopul proiectului:

Implicarea educatorilor/formatorilor, lucrătorilor de tineret şi liderilor în explorarea diversităţii europene privind moştenirea culturală şi tradiţiile, oferind sentimentul de apartenenţă prin recunoaşterea şi aprecierea diversităţii populaţiilor care trăiesc în UE.

Împărtăşirea cunoştinţelor şi informaţiilor pe scară largă despre artefactele, locurile, spaţiile şi poveştile care constituie patrimoniul cultural semnificativ din cele cinci oraşe care fac obiectul proiectului.

Beneficiarii proiectului sunt părţile care vor utiliza produsele realizate în urma acestuia şi către care va fi direcţionată învăţarea susţinută de educatorii/formatorii, lucrătorii de tineret şi liderii, ce îşi vor folosi competenţele în transmiterea informaţiilor acumulate privind moştenirea culturală.

Programul de livrare cuprinde: vizite de studiu, derularea atelierelor de lucru prin activităţi non-formale/formale, schimburi de bune practici, situaţii de învăţare şi împărtăşire a cunoştinţelor despre culturile locale şi comunităţile din ţările respective, precum şi înţelegerea şi aprecierea turismului şi patrimoniului cultural.

Produsele rezultate în urma derulării activităţilor din proiect sunt:

– un set de instrumente (Ghid de activităţi non-formale din domeniul educaţiei incluzive) care explorează cultura şi patrimoniul cultural. Pentru a realiza un produs de calitate, toţi partenerii şi-au adus contribuţia la dezvoltarea şi testarea acestuia.

– o hartă digitală care surprinde aspecte ce ţin de moştenirea culturală antică, de conservarea şi promovarea comunităţilor vizate din Marea Britanie (comunitatea afro-caraibiană), Olanda (comunitatea surinameză, indoneziană şi antileeană în Amsterdam), România (comunitatea romă), Slovenia (comunitatea indo-javaneză) şi Turcia (comunitatea afro-turcă).

– o aplicaţie mobilă legată prin conţinut de harta digitală.

Din nefericire, restricţiile impuse în cadrul contextului pandemic nu au făcut posibile întâlnirile între parteneri până acum, decât în mediul virtual, fapt care a îngreunat comunicarea, dar nu a făcut-o imposibilă.

 Conţinutul Ghidului de activităţi a fost realizat prin contribuţia tuturor partenerilor şi a fost pus în practică în cadrul primei vizite de studiu, din Amsterdam (Olanda), care a avut loc în perioada 10-16 mai 2022. A fost o oportunitate grozavă pentru realizarea unui schimb eficient de bune practici, pentru colaborarea în cadrul atelierelor de lucru şi împărtăşirea cunoştinţelor ce ţin de moştenirea culturală a diverselor populaţii/ comunităţi la care proiectul face referire.

Oraşul Amsterdam este un cadru elocvent de existenţă a incluziunii sociale şi a respectului pentru diversitate, întrucât din aproape 750.000 de locuitori, convieţuiesc reprezentanţi a 120-125 de naţionalităţi. Multiculturalitatea şi interculturalitatea sunt trăsăturile esenţiale ale acestui oraş. Comunitatea surinameză a fost în centrul atenţiei participanţilor, pornind de la istoria acesteia prezentată de prof. dr. Rosemarie Hoefte (istoric şi surinamist), de la Universitatea din Amsterdam, până la vizite şi împărtăşirea directă a elementelor ce ţin de moştenirea culturală (poveşti spuse de reprezentanţi ai comunităţii, vizite la muzee şi incursiuni în restaurantele cu specific surinamez).

Legătura antică indoneziană cu Europa şi contactul sloveno-indonezian a fost subiectul prezentării colegului sloven – prof. Robin Dewa, (Društvo Bodi svetloba), iar legătura dintre moştenirea culturală şi turism a fost prezentată de colegii de la IM University – Turcia.

Până la următoarea vizită de studiu, care va avea loc în România, în luna iulie a acestui an, participanţii vor multiplica informaţiile primite, vor împărtăşi cunoştinţele cuprinse în Ghidul de activităţi, prin realizarea de sesiuni de formare la nivel local, vor cerceta şi vor acumula date ce vor fi utilizate ulterior la conceperea hărţii digitale şi a aplicaţiei mobile.

Cu toţii suntem trecători în această lume, important este să avem o Călătorie frumoasă, din care să învăţăm şi în urma căreia să evoluăm. Acest proiect ne îndeamnă la o călătorie în alte ţări şi culturi, explorând diversitatea, dar totodată evidenţiind similaritatea dintre oameni şi faptul că suntem cu toţii conectaţi într-un fel sau altul.

Prof. Ramona-Mihaela ROŞU