Conferinţa Judeţeană a Sindicatului din Învăţământ Neamţ

Conferinţa Judeţeană a Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ, din 23 iunie 2018, a şaptea, în cei 28 de ani de existenţă a sindicatului, este un eveniment special în viaţa organizaţiei noastre pentru că ne prilejuieşte un moment de bilanţ, în care, raportându-ne la ceea ce ne-am propus în urmă cu cinci ani, putem aprecia ce am reuşit să realizăm, ce nu, şi ce obiective se impun a fi stabilite pentru perioada următoare.

Analiza activităţii desfăşurate în perioada 2013-2018, stabilirea direcţiilor de acţiune pentru următorii cinci ani, modificarea şi aprobarea statutului organizaţiei, alegerea celor care vor conduce destinele Sindicatului din Învăţământ Neamţ, sunt doar câteva atribuţii care conferă Conferinţei Judeţene o importanţă deosebită.

În acest mandat ne-am asumat o serie de obiective pe care, în mod obişnuit, le asociem cu misiunea unei organizaţii sindicale ce-şi doreşte să răspundă cât mai bine intereselor profesionale, economice şi sociale ale celor care lucrează în domeniul educaţiei, de a le apăra şi promova drepturile legale în relaţiile de muncă, dar, în acelaşi timp, de a milita pentru un învăţământ performant, pus în slujba principalilor beneficiari – elevii, viitoarea resursă umană a societăţii româneşti.

Raportul de activitate evidenţiază demersurile şi acţiunile SLLICS Neamţ care au avut menirea de a transpune în practică obiectivele şi opţiunile STRATEGIEI aprobate în 2013, la ultima Conferinţă Judeţeană a sindicatului.

În ceea ce priveşte:

  • menţinerea gradului de sindicalizare, astfel încât organizaţia să fie reprezentativă la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ din judeţul Neamţ;
  • activitatea juridică prin care s-au câştigat importante drepturi de natură salarială;
  • realizarea programelor de formare profesională continuă;
  • realizarea parteneriatelor şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale prin schimburi de experienţă şi de bune practici;
  • implicarea în dialogul social bi şi tripartit;
  • îmbunătăţirea serviciilor către membrii organizaţiei

se poate afirma că Sindicatul din Învăţământ Neamţ a avut, în perioada de raportare, rezultate bune şi foarte bune, confirmând astfel că activitatea organelor de conducere ale sindicatului a urmat direcţiile vizate şi a oferit membrilor săi încredere şi respect.

O analiză obiectivă, însă, ne obligă să recunoaştem eşecul în organizarea unor acţiuni de protest, lipsa de operativitate în anumite momente importante şi modesta preocupare pentru profesionalizarea liderilor şi membrilor de sindicat şi chiar inconsecvenţa în promovarea imaginii sindicatului în spaţiul public.

Plecând de la neajunsurile constatate şi de la nevoile actuale ale sistemului de învăţământ şi ale angajaţilor acestuia, ca organizaţie sindicală reprezentativă, trebuie să ne asumăm în următorii ani obiective sindicale, responsabilităţi şi obligaţii asociate drepturilor pe care le revendicăm, astfel încât să putem genera o stare de mai bine pentru şcoala românească, ca să poată fi iubită şi respectată, iar cei ce-i dedică viaţa, să fie recunoscuţi şi apreciaţi pe măsura efortului lor, pentru că ei reprezintă acea forţă socială îndreptată împotriva ignoranţei şi decăderii societăţii, sub toate formele ei.

Cred că stă în puterea celor ce vor fi aleşi în funcţiile de conducere ale sindicatului să găsească soluţiile care să conducă la îmbunătăţirea activităţii Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ, pentru a continua să reprezinte, şi în viitor, un reper solid în mişcarea sindicală din învăţământul românesc.

 

Prof. Gabriel PLOSCĂ,

Preşedintele Sindicatului din Învăţământ Neamţ