Priorităţi sindicale

• Interviu cu domnul Gabriel Ploscă, preşedintele Sindicatului din Învăţământ Neamţ

– Domnule preşedinte, care sunt problemele aflate în centrul preocupărilor sindicale, în această perioadă destul de agitată?

– Într-adevăr, în sistemul de învăţământ este forfotă mare, încercân­- du-se mai multe schimbări – unele necesare, altele numai pentru că noii guvernanţi au o altă viziune asupra modului de funcţionare a sistemului educaţional, aşa cum, de fapt, se obişnuieşte pe la noi. Că va fi mai bine sau mai rău, s-ar putea nici să realizăm dacă nu o să avem stabilitate politică.

 În primul rând este vorba despre faptul că se doreşte o nouă lege a salarizării în sectorul bugetar, vorbindu-se, printre altele, despre o limitare la 20% din salariul de bază, pentru eventualele sporuri. Desigur, deşi NU în învăţământ sunt sporurile cele multe şi mari, trebuie, ca prin negocieri argumentate, să reuşim să ocupăm un loc corect pe grila de salarizare, în acord cu importanţa domeniului de activitate, iar veniturile celor care lucrează în învăţământ să se conserve sau chiar să crească.

 Apoi este vorba despre calculul corect al salariilor, în sensul respectării tranşelor de vechime conform HG38/2017. Pe această speţă Sindicatul din Învăţământ Neamţ pregăteşte o amplă acţiune în instanţă şi sperăm că ni se va face dreptate.

 De asemenea, avem cerinţa legitimă ca o serie de drepturi de natură salarială să se calculeze prin raportarea la salariul de baza în plată şi nu prin raportare la salariul de bază din luna decembrie 2016, aşa cum se procedează în prezent.

– Care sunt aceste drepturi de natura salarială?

– Ne referim, desigur la:

• Majorarea cu 15% a salariului de bază pentru personalul didactic din învăţământul special şi special integrat, reglementată de art. 4 din Anexa nr. 1, Capitolul I, Subcapitolul II din Legea – cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

• Creşterea cu 25% a salariului de bază, reprezentând gradaţia de merit, prevăzută la art. 5 din aceeaşi anexă;

• Majorarea cu 7% – 20% a salariului de bază pentru personalul didactic care asigură predarea simultană, consacrată la art. 7 din anexa menţionată;

• Majorarea de 10% a salariului de bază pentru personalul didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte, învăţător, educatoare, institutor, profesor pentru învăţământul primar sau profesor pentru învăţământul preşcolar, reglementată de art. 8 din anexă;

• Majorarea cu 10% a salariului de bază pentru personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, prevăzută de art. 15 din Legea – cadru nr. 153/2017.

 Din păcate, mai avem încă probleme în respectarea tuturor Hotărârilor Judecătoreşti, pronunţate pe dobânda legală, deoarece în Bugetul pe anul 2021 nu au fost prinse sumele necesare. Pentru a rezolva această problemă ne gândim să apelăm la executarea silită.

În încheiere, doresc să menţionez şi faptul că în luna aprilie s-a semnat noul Contract Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar. Acest contract are ca scop stabilirea, în condiţiile legii, a drepturilor şi obligaţiilor reciproce ale angajatorului şi salariaţilor membri de sindicat, precum şi condiţiile specifice de muncă şi urmăreşte promovarea şi garantarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor. Contractul a fost înregistrat cu nr. 651/28.04.2021 la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, urmând să fie publicat în Monitorul Oficial.

A consemnat Mircea ZAHARIA