Proiect local de interes public marca Laurenţiu Dimişcă

Joc şi culoare în oraşul meu

În baza Legii nr. 350 din 2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate activităţilor nonprofit de interes general, la solicitarea Preşedintelui Fundaţiei OUTSIDER Art, Laurenţiu Dimişcă, dr. în Arte Plastice şi Decorative, Primăria şi Consiliul Local Piatra-Neamţ au susţinut continuarea picturii murale pe zidurile Stadionului Municipal şi realizarea unor picto-obiecte pentru a fi expuse în spaţii publice, prin proiectul „Joc şi culoare în oraşul meu”.

Sumele acordate reprezintă doar contravaloarea materialelor folosite, astfel încât manopera, drepturile de autor, conceptul lucrării şi valoarea dată de originalitate reprezintă un act de voluntariat din partea artistului Laurenţiu Dimişcă. De altfel, pictorul a declarat că pentru această lucrare, ca şi pentru altele pe care le-am realizat şi expus în locuri publice din oraşul meu natal, eu semnez un act de donaţie cu municipalitatea, astfel încât nimeni altcineva nu va putea personal să-şi însuşească vreodată vreo lucrare a mea. Îmi doresc şi sper ca generaţiile viitoare să se inspire în aceeaşi măsură din aceste scene colorate, pentru a realiza cât mai multe activităţi sportive, de performanţă sau pentru menţinerea sănătăţii proprii.

O componentă esenţială a proiectului „Joc şi culoare în oraşul meu” o reprezintă caracterul său integrator bazat pe interdisciplinaritate, aducând la un loc o componentă artistică şi una socială, interdependente, care se susţin reciproc. Proiectul este menit să contribuie la:

• promovarea dialogului intercultural şi combaterea intoleranţei în rândul tinerilor;

• creşterea gradului de informare şi sensibilizare asupra vieţii comunităţii şi dezvoltarea unei atitudini civice, de voluntariat;

• păstrarea şi promovarea patrimoniului şi tradiţiei culturale;

• creşterea gradului de implicare a cetăţenilor în arte plastice;

• organizarea de expoziţii de artă;

• asigurarea oportunităţii de exprimare prin mijloace artistice a cetăţenilor, membri ai comunităţii locale din diverse categorii sociale şi de diferite vârste;

• asigurarea accesului direct la cultură a membrilor diverşi ai comunităţii locale pentru a contribui la dezvoltarea lor personală, pentru încurajarea relaţionării şi exprimării libere interumane;

• elaborarea unor materiale informative şi de promovare pe domeniul cultural şi social de interes (broşuri, pliante, afişe, produse şi materiale multimedia etc.);

• promovarea accesului la artă şi cultură prin aducerea în spaţiul public urban a unor forme de artă autentică actuală, contribuind atât la înfrumuseţarea ambientului specific, cât şi la sporirea atractivităţii oraşului din punct de vedere cultural şi turistic.

Noutatea proiectului constă în faptul că răspunde nevoii locale de a crea un spaţiu public cultural şi comunitar de implicare activă şi ieşire din starea de izolare şi pasivitate, care să aibă implicaţii pe termen lung.

Acest proiect cultural de utilitate publică va stimula organizaţiile nonguvernamentale să ofere programe integrate şi interdisciplinare cu componentă socio-culturală, de promovare a culturii locale şi de integrare a persoanelor defavorizate.

Un astfel de proiect răspunde nevoii de promovare a oraşului Piatra-Neamţ ca important centru cultural al judeţului, contribuind la sporirea şi sublinierea specificităţii sale cultural-artistice.

Gianina BURUIANĂ