Cartea de artă ŞTEFAN POTOP – Un cronicar în imagini al vremii sale

 

În 1960, ultimul an al „obsedantului deceniu” (1950-1960) al secolului al XX-lea, s-a născut artistul plastic şi profesorul Ştefan Potop în familia Mariei (n. Veniamin), învăţătoare şi a profesorului Constantin Potop, în localitatea Tazlău, de pe mirifica vale străbătută de râul cu acelaşi nume, o aşezare străveche înnobilată în secolul al XV-lea cu Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului” (1497), ctitorie a domnitorului Ştefan cel Mare pentru închinarea şi preţuirea supuşilor săi.

După absolvirea şcolii generale din satul natal, dovedind o sensibilitate şi o înclinaţie aparte pentru desen încă de când frecventa grădiniţa (după cum mărturiseşte pictorul într-un interviu, încă mai păstrează un caiet cu desene din acea perioadă), va urma cursurile Liceului de Artă „Gheorghe Apostu” din Bacău şi pe cele ale Facultăţii de Arte Plastice „George Enescu” din Iaşi, clasa profesorului Adrian Podoleanu, specialitatea pictură şi restaurare. După absolvirea cursurilor universitare, în timpul cărora debutează într-o expoziţie studenţească (Bucureşti 1986), îşi începe cariera ca profesor la Liceul de Artă „Victor Brauner” din Piatra-Neamţ, frecventând cu regularitate cercurile artistice din oraş, prezenţa sa fiind remarcată atât de colegii de breaslă cât şi de publicul larg participant la diversele manifestări culturale şi artistice.

Participarea periodică la marea majoritate a expoziţiilor de artă plastică de grup ale membrilor Filialei Neamţ a UAP şi numărul mare de expoziţii personale pe simezele din Piatra-Neamţ, din judeţ şi din ţară îl fac cunoscut pe Ştefan Potop, atât marelui public cât şi criticilor de specialitate care în unanimitate scot în evidenţă talentul şi calităţile ce îl individualizează ca pe o personalitate ale cărei lucrări sunt de neconfundat.

Bucurându-se de aceeaşi preţuire şi din partea membrilor filialei, va fi ales ca preşedinte al acesteia, funcţie în care de-a lungul ultimilor ani a determinat un reviriment în ceea ce priveşte organizarea periodică a expoziţiilor membrilor în Piatra-Neamţ şi în alte oraşe din ţară, precum şi realizarea unor ediţii ale Bienalei de artă plastică „Lascăr Vorel” şi a taberelor de creaţie în diferite localităţi din judeţ, printre care s-a remarcat şi tabăra de creaţie de la Tazlău, ajunsă deja la ediţia a V-a.

Acum, ajuns la vârsta maturităţii artistice depline, Ştefan Potop editează un nou album sugestiv şi inspirat intitulat „Chipuri din Piatra-Neamţ”, acesta fiind al treilea după „Tazlău-Matrix” şi „POTOP – Autoportret”.

Cuvântul chipuri este inclus în titlu de loc întâmplător dacă avem în vedere semnificaţiile multiple ale acestui cuvânt. Albumul conţine reproduceri ce reprezintă tablouri care au ca subiect figuri marcante ale unor personalităţi din diverse domenii (profesori, scriitori, artişti plastici, medici, ş.a.) din judeţul Neamţ, contemporane cu autorul.

„Chipurile” prezentate dovedesc din partea artistului o cunoaştere deplină a fiinţei umane surprinse în ipostaze diverse cu atitudini diferite, fiecare trădând o viaţă interioară individualizată.

Anterior acestor „chipuri”, deloc întâmplător, Ştefan Potop a transpus cu măiestria-i caracteristică diverse atitudini ale proprie-i sale personalităţi în binecunoscutele „chipuri” cu mască care, în diferite expoziţii de grup sau personale, au făcut notă distinctă atrăgând în mod surprinzător atenţia privitorilor, mai ales prin expresivitatea ochilor – ferestre deschise ale sufletului uman.

Fiecare „chip” în parte intră în dialog cu privitorul în funcţie de ipostaza în care a fost surprins personajul de către pictor, dar de fiecare dată atitudinile celor doi diferă mai ales în funcţie de starea psihică a celui care priveşte în momentul dat respectiv.

Toate aceste însuşiri precum şi altele care au fost remarcate de către criticii de artă fac din „chipurile” zugrăvite de Ştefan Potop o cronică în ima­gini ce conţine o serie de personaje care într-un mod sau altul, fiecare în domeniul în care şi-a desfăşurat activitatea şi toţi la un loc, au contribuit în cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea şi în primele două decenii ale actualului veac la realizarea unei atmosfere culturale şi artistice din oraşul de la poalele Pietricicăi, demne de luat în seamă.

Portretele pictorului Ştefan Potop alcătuiesc un „chip” aparte în peisajul artei plastice contemporane.

 

Constantin TOMŞA