O fotografie cât o istorie…

Fotografia cu medalioane Sfatul Ţării: 1917-1918 a apărut în cadrul proiectului Românii din jurul României, coordonator dr. Vasile Şoimaru, design Alexandru Roşca-Ceban, cu contribuţia dlui Corneliu Constantinescu, român cu rădăcini basarabene, stabilit de multă vreme în Occidentul democratic, care nu a uitat limba maternă şi istoria neamului din care face parte. Mulţumirile noastre dlui. Gheorghe Cojocaru, directorul Institutului de Istorie din Chişinău pentru amabilitatea de a ne pune la dispoziţie acest document excepţional şi toate informaţiile adiacente.

Pe 21 noiembrie 2019 s-au împlinit 102 ani de la prima şedinţă a Sfatului Ţării, Parlamentul din acea vreme a Basarabiei.

Pe timpul activităţii sale, Sfatul Ţării a avut doar două fotografii de grup. Una, executată în interiorul sălii de şedinţe a palatului Sfatului Ţării a fostului Liceu nr. 3 de băieţi din Chişinău (în fosta str. Livezilor – azi Mateevici) şi alta, în faţa edificiului. Ambele au fost făcute în ziua de 27 noiembrie 1918, nu se cunoaşte însă şi ora. Cert este că cea din faţa edificiului a fost executată dimineaţa, cel târziu în prima jumătate a zilei de 27 noiembrie 1918, după închiderea lucrărilor Sfatului Ţării.

Din totalul de 156 de deputaţi ai Sfatului Ţării, 105 erau români-moldoveni, 15 ucraineni, 14 evrei, opt găgăuzi, şapte ruşi, doi germani, doi bulgari, un polonez, un armean şi un grec. În fotografia din faţa clădirii Sfatului Ţării sunt 83 de persoane: deputaţi, oficialităţi ale Basarabiei: comisarul general al Basarabiei, generalul Artur Văitoianu, fostul prim-ministru al Basarabiei Daniel Ciugureanu, directorul Agriculturii Emanuil Catelli, directorul Învăţământului Ştefan Ciobanu, Onisifor Ghibu, alte câteva persoane civile şi câţiva soldaţi.

La aniversarea a 10 ani de la Unire, a fost imprimată o Fotografie cu medalioane ale deputaţilor Sfatului Ţării şi fruntaşilor basarabeni din anii 1917-1918, în care au fost identificaţi 80 de deputaţi ai Sfatului Ţării.

La 20 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, în cadrul festivităţilor care au avut loc la 9 aprilie 1938, deputaţii Sfatului Ţării şi oficialităţile care au participat la manifestare s-au fotografiat din nou în faţa edificiului Sfatului Ţării.

Alte fotografii de grup sau Fotografie cu medalioane ale Sfatului Ţării nu se cunosc.

La aniversarea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România un grup de istorici şi-a propus să alcătuiască o nouă Fotografie cu medalioane ale deputaţilor Sfatului Ţării. În această Fotografie cu medalioane Sfatul Ţării: 1917-1918, spre deosebire de cealaltă versiune, au fost publicate pozele identificate ale tuturor deputaţilor Sfatului Ţării, indiferent de opţiunea politică pe care au manifestat-o la 27 martie 1918. Autorii au găsit fotografiile în dosare de arhivă, ziare, unele extrase din fotografii de grup, dosare personale, dosare de judecată, altele – puse la dispoziţie de persoane particulare din arhivele personale. În anul 1938 a apărut renumita lucrare Figuri contemporane din Basarabia, în care editorul a publicat schiţe şi fotografii ale personalităţilor basarabene de la acea vreme, inclusiv deputaţi în Sfatul Ţării, din care au fost folosite unele fotografii.

Astfel, în total, au fost reproduse pozele a 133 de deputaţi, dintre care 83 de poze ale deputaţilor care au votat Unirea cu România (cu excepţia pozelor lui Efim Palii, Ion Creangă şi Nicolae Cernov care nu au putut fi identificate). De asemenea, se reproduc fotografii ale deputaţilor care au avut mandate în diferite perioade ale Sfatului Ţării, ale celor care s-au abţinut sau chiar au votat împotriva Unirii, inclusiv ale celor care au complotat la Conferinţa de pace de la Paris pentru a împiedica recunoaşterea Unirii de către marile puteri.

Autorii au optat pentru această variantă întrucât Sfatul Ţării a fost un organ legitim şi reprezentativ al Basarabiei, care a fost ales şi a activat pe baze democratice.

Alte valenţe ale acestei Fotografii: în ea sunt pozele celor trei grupuri de deputaţi, care provin dintr-o localitate: Ion Inculeţ, Ion Pelivan şi Elena Alistar (comuna Rezeni, raionul Ialoveni); Ion Herţa, Vasile Ciorescu şi Nicolae Suruceanu (comuna Suruceni, raionul Ialoveni), Ion, Vladimir şi Grigore Cazacliu, ultimii doi fiind fraţi (comuna Slobozia Cuşălăuca, judeţul Soroca); alţi doi fraţi deputaţi în Sfatul Ţării – Pavel şi Nicolae Grosu din comuna Bardar, raionul Ialoveni.

La fel pot fi identificate fotografiile deputaţilor care provin din cele 12 comune care au delegat în Sfatul Ţării câte doi deputaţi (cu excepţia a câtorva deputaţi):

Judeţul Bălţi: 1) comuna Sângerei, plasa Chişcăreni: Vasile Gafencu şi Anton Crihan; 2) comuna Făleşti, judeţul Bălţi, Ion Păscăluţă şi Dumitru Marchitan.

Judeţul Chişinău: 1) comuna Bardar, plasa Ialoveni, Nicolae şi Pavel Grosu; 2) comuna Costeşti, plasa Ialoveni, Constantin Bivol şi Teodor Bârcă.

Judeţul Orhei: 1) comuna Bogzeşti, plasa Bravicea, Mihail Minciună şi Vasile Mândrescu; 2) comuna Ignăţei, plasa Sămăşcani, Vasile Bârcă şi Pavel Cocârlă; 3) comuna Isacova, plasa Isacova, Teodor Uncu şi Gavril Buciuşcan.

Judeţul Soroca: 1) comuna Popeşti, plasa Bădiceni, Vasile Rudiev şi Alexandru Ţurcanu; 2) comuna Tătărăuca Veche, plasa Arioneşti, Gheorghe Druţă şi Chiril Spinei; 3) comuna Tătărăuca Nouă, plasa Arioneşti, Teodosie Bârcă şi Grigore Turcuman; 4) comuna Rudi, plasa Climăuţi, Nicolae Secară şi Teodor Vrânceanu.

Judeţul Tighina: 1) comuna Corjova, plasa Teliţa, Afanasie Chiriac şi Ion Creangă.

Judeţul Cetatea Albă: 1) comuna Volintiri, plasa Volintiri, Filip Popa şi Dumitru Dragomir.

Cel mai tânăr deputat a fost Gheorghe Năstase, născut la 3 februarie 1896, iar cel mai în vârstă – Nicolae N. Alexandri, care, la momentul deschiderii lucrărilor Sfatului Ţării, avea 59 de ani.

Clerul a fost reprezentat de preotul Alexandru Baltaga, născut în comuna Lozova, judeţul Chişinău.

De remarcat că dintre reprezentanţii etniilor conlocuitoare, Unirea au votat-o doar ucraineanul Ştefan Botnariuc şi polonezul Felix Dudchievici, pozele cărora au fost reproduse la fel.

Angelina BEGU