Simpozionul Dascăli nemţeni de altădată

 

Joi, 19 aprilie 2018, la Muzeul de Istorie şi Arheologie din Piatra-Neamţ, a avut loc cea de-a 44-a ediţie a Simpozionului DASCĂLI NEMŢENI de ALTĂDATĂ organizat de iniţiatorul şi animatorul manifestării, profesorul-muzeograf Dan Mihăilescu.

Pe agenda evenimentului au figurat patru obiective:

– Lansarea cărţii memorialistice: „Grigore Capşa – Amintiri din sbuciumul unei vieţi”;

– Paşi spre biografia învăţătorului – erou Pantelimon Hurjui, de la Bicaz;

– Prezentarea vieţii pictorului nemţean Niculescu, prof. la Şc. Normale din Piatra-Neamţ;

– Omagierea prof. octogenar Gheorghe Amaicei, care a împlinit în 28 martie 2018 frumoasa vârstă de: (9² + 2²) = 85 de ani.

Manifestarea a început prin prezentarea de către cercetătorul-muzeograf Dan Mihăilescu a unor ample date bibliografice despre activitatea învăţătorului Pantelimon Hurjui, dascăl la Bicaz. S-a punctat faptul că această aşezare a devenit parte a Domeniilor Coroanei Regale, din care se mai păstrează şi astăzi clădirea în care este cantonat Muzeul actualului oraş Bicaz. Apoi prof. Mihăilescu a evocat momentul în care acest învăţător a plecat cu regimentul său din Piatra-Neamţ, participând la renumitele bătălii de pe câmpia Mărăşeştilor, din Primul Război Mondial, desfăşurate sub deviza „Pe aici nu se trece”. Nu s-a trecut, dar nici învăţătorul Pantelimon Hurjui, „nu s-a mai întors acasă”.

Următorul moment al simpozionului a fost dedicat lansării cărţii memorialistice: „Grigore Capşa – Amintiri din sbuciumul unei vieţi”, apărută în Editura „Constantin Matasă”, volum editat de Mihaela-Cristina Verzea şi Elena Cojocariu, muzeografe la Complexul Muzeal Judeţean Neamţ. (Tot aceleaşi autoare prezentau în anul 2012 cartea „Principesa Elena Cuza – la Piatra-Neamţ”).

În cuvântul său prof. Dan Mihăilescu, a amintit despre donaţiile făcute de urmaşii prof. Grigore Capşa, recte fiul său Eugen Capşa, încă din primul deceniu post decembrist, totalizând peste 400 de bunuri (întreaga bibliotecă a profesorului, dar şi fragmente din scrierile şi manuscrisele sale, precum şi cărţi, manuale şcolare, reviste de matematică, scrisori, fotografii de familie, acte şi obiecte).

Au luat apoi cuvântul „adevăratele” autoare ale volumului, prof. Mihaela-Cristina Verzea şi prof. Elena Cojocariu, dar care se postează ca Editori ai renumitei Edituri „Constantin Matasă”.

Autoarele au vorbit despre însemnările prof. Grigore Capşa, despre portretele dascălilor nemţeni din prima jumătate a sec. al XX-lea – şi nu numai – demonstrând faptul că „a fi profesor nu este o meserie, ci o vocaţie”. Probează din plin această afirmaţie performanţele profesorilor Vrânceanu, Ailincăi şi Amaicei, foşti elevi ai magistrului Grigore Capşa.

Cartea este bine tipărită la FISCAL SERVICE SRL Piatra-Neamţ şi merită toate aprecierile, materiale imagistice, prelucrate foarte competent şi cu o rezoluţie demnă de invidiat, întregind textul şi dând personalitate albumului de final.

 

Cercet. şt. prof. pens. Mihai APĂVĂLOAE