Tradiţie şi înnoire în cultul ortodox

Semnalăm apariţia celui de-al patrulea volum al lucrării pr. prof. dr. Nicolae D. Necula, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, la Editura Cuvîntul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, Bucureşti, 2010.

În anii 1996, 1999 şi 2006, părintele profesor a publicat primele trei volume ale acestei cărţi.

Preocupările teologice ale părintelui profesor doctor Nicolae Necula s-au focalizat, în special, asupra lămuririi unor aspecte ale slujirii preotului, la Sfîntul Altar, în lume şi acasă, în perioada contemporană. Experienţa sa preoţească şi didactică la catedra de Liturgică a Facultăţii de Teologie din Bucureşti îl prezintă pe părintele profesor Necula drept un pertinent şi un bun analist al problemelor care intervin astăzi şi riscă să tulbure slujirea corectă, frumoasă şi de folos a preotului.

Conţinutul cărţii este sistematizat în cinci capitole: I. Cultul divin în general; II. Biserica, lăcaş de cult; III. Anul liturgic, calendarul bisericesc şi sărbătorile; IV. Sfintele Taine; V. Probleme pastorale.

În cele 211 pagini, lucrarea oferă răspunsuri la 30 de întrebări, obiectivul general al acestora fiind îndreptarea preotului spre slujirea ferită de inovaţii liturgice, improvizaţii neteologice care nu fac decît să aducă pagube adevăratei credinţe, adaosuri sau omisiuni  considerate de autor drept „duşmanul principal al uniformităţii” şi care sunt datorate „atît ignoranţei şi spiritului de afirmare, cît şi lipsei de rînduieli tipiconale precise”.

Volumul explică unele elemente liturgice care centrează cultul ortodox (Ce însemnătate are grija de cele sfinte în viaţa preotului şi a credincioşilor?, Care este sensul binecuvîntării în viaţa Bisericii Ortodoxe?), tratează probleme legate de viaţa preotului şi a comunităţii, în lumea de astăzi (Ce este conştiinţa de enoriaş şi ce importanţă are ea în viaţa pastorală?), dezbate chestiuni care au atras interesul presei tendenţioase şi au generat discuţii neprofesioniste şi interminabile (Există un ritual sau o rînduială de exorcizare în Biserica Ortodoxă?, Este îngăduit creştinilor să creadă în horoscop sau în zodiac?, Se poate vorbi de o căsătorie între parteneri de acelaşi sex?) sau aduc în discuţie probleme aflate între limita altor domenii de cercetare şi cel teologic (Ce noutate aduce legislaţia de ultimă oră cu privire la restaurarea picturii bisericeşti?, Ce consecinţe nefaste pot avea modificările Codului penal privitoare la adulter?).

Valoarea demersului părintelui profesor constă în lămurirea multora dintre neclarităţile şi ambiguităţile legate de slujirea care cuprinde şi relevă întreaga învăţătură de credinţă, slujirea care arată spaţiul şi timpul liturgic sacre dimensiuni în care, comunitar şi comunional, omul se pregăteşte pentru dobîndirea împărăţiei cerurilor.

 

Prof. dr. Mihai FLOROAIA – ISJ Neamţ