Asociaţia învăţătorilor, la zi de bilanţ

Desfăşurat în luna martie, bilanţul activităţilor a evidenţiat principalele realizări ale Asociaţiei în anul trecut. S-au efectuat lucrări de reparaţii, întreţinere, curăţenie, igienizare, extindere şi modernizare, dormitoare, birouri, holuri, garaj, club, curte, terasă, instalaţii etc. încît întregul imobil are o înfăţişare plăcută şi corespunde activităţilor organizate. S-au făcut şi unele dotări cu mobilier, jaluzele, mijloace audio-vizuale, cărţi, publicaţii etc.

Toate aceste îmbunătăţiri s-au realizat fie din fonduri proprii – circa 300 milioane de lei – fie prin contribuţia unor chiriaşi, care au făcut investiţii pentru utilizarea spaţiilor închiriate, valoarea acestora fiind compensată prin diminuarea lunară a chiriilor. O atenţie mai mare s-a acordat creşterii fondului de cărţi şi reinventarierii donaţiilor şi achiziţiilor făcute pe parcurs. Au fost organizate unele activităţi de amploare şi s-a realizat o colaborare sistematică şi legalizată cu asociaţia pedagogilor din Nisiporeni, Republica Moldova. O delegaţie reunită a judeţului Neamţ, cu cea din raionul Nisiporeni, a participat la congresele AGIRO de la Bucureşti (2009) şi Constanţa (2010).

S-au organizat Ziua învăţătorului pe 30 iunie, dar şi alte activităţi cultural-artistice şi recreative, cu prilejul zilelor de 8 martie, 24 ianuarie şi ale altor evenimente naţionale. De asemenea, s-a acordat atenţia cuvenită unor momente solemne generate de decesul unor colegi din învăţămînt, de reală valoare şi prestanţă: învăţător Bîrjoveanu Romică, prof. Ursache Dănuţ, prof. Uliciuc Mihail, prof. Michiu Constantin, prof. Timofte Mihai, prof. Blăjuţ Ionel etc.

Unii membri ai asociaţiei noastre s-au implicat direct, material şi spiritual, organizînd pelerinaje, pomeniri şi donaţii în bani, haine, alimente, lenjerii, jucării, electrocasnice în unele zone defavorizate din Moldova (Valea Plopului, Dorohoi, Pomîrla şi Dîrste din Botoşani) sau excursii pentru vizitarea monumentelor religioase, de una-două zile pe traseele: Poiana Teiului- Tîrgu Mureş – Aiud – Alba Iulia şi Lacu Roşu – Petru Vodă, Pîngaraţi – Fălticeni – Iaşi – Vlădiceni – Agafton – Dragomirna. Menţionăm că în organizarea unor activităţi am fost sprijiniţi şi de Consiliul Judeţean, Inspectoratul Şcolar, pentru care – şi pe această cale – le aducem mulţumiri.

În vacanţa de vară vom organiza o excursie şi totodată o vizită de prietenie la fraţii noştri de peste Prut, din Nisiporeni, prilej cu care vom înzestra cu carte românească unele biblioteci şcolare din această zonă. Vor mai avea loc prezentări pe teme de istorie, cultură şi literatură română.

Am reţinut, din intervenţiile colegilor noştri, următoarele propuneri şi sugestii:

-Atragerea şi implicarea elevilor de la Colegiul pedagogic Gheorghe Asachi în activitatea Asociaţiei Învăţătorilor.

– Creşterea numerică a asociaţiei, mai ales prin atragerea cadrelor didactice tinere, active din şcoli, printr-o colaborare şi prezenţă directă a membrilor consiliului director  în unităţile şcolare.

– Editarea şi reeditarea unor cărţi de valoare ale nemţenilor, dar şi ale altor colaboratori

-Reglementarea relaţiilor cu AGIRO şi schimbul de experienţă cu alte judeţe

– O mai bună colaborare cu CCD şi ISJ, pentru valorificarea şi împărtăşirea experienţei didactice, şi mai ales pentru reînfiinţarea societăţilor profesional-ştiinţifice pe specialităţi ale cadrelor didactice

– Atragerea de sponsori şi colaboratori pentru sprijinirea materială şi financiară a Asociaţiei Învăţătorilor. Adresăm, în încheiere, chemarea de colaborare şi lărgire a Asociaţiei învăţătorilor, prin înscrierea dumneavoastră, a celor care sunteţi direct implicaţi în învăţămînt sau vreţi să ne sprijiniţi şi să faceţi parte din asociaţia noastră.

 

Consiliul Director al Asociaţiei Învăţătorilor Neamţ

Ştefan CORNEANU