Clerici ortodocşi în închisorile comuniste

Lucrarea doamnei Ana-Maria Rădulescu, „Clerici ortodocşi în închisorile comuniste. Judeţul Dolj. Literele A-B”, apărută la Editura Aius, Craiova, prezintă viaţa şi activitatea unui număr de 43 de clerici (preoţi, diaconi, monahi şi monahii) şi mireni (cantori bisericeşti şi membri ai „Oastei Domnului”), din judeţul Dolj, care au suferit în temniţele regimului comunist pentru că mărturiseau şi practicau credinţa ortodoxă.  Celor 43 de clerici care au suferit în închisorile comuniste li se adaugă biografiile episcopilor Antim Angelescu şi Emilian Antal, a căror activitate este strîns legată de judeţul Dolj. Prefaţată de către Înalt Preasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, studiul aduce o rază de lumină asupra a ceea ce au însemnat acţiunile comuniştilor împotriva bisericii în general şi a Bisericii Ortodoxe Române, în mod special.

Doctor în ştiinţe politice, autoarea a manifestat un real interes pentru ceea ce înseamnă istoria, tradiţiile şi mentalităţile locuitorilor din zona judeţului Dolj, acordînd o deosebită atenţie statutului preoţilor ortodocşi în timpul regimului comunist din ţara noastră.

[singlepic id=30 w=320 h=240 float=right]Lucrarea a fost alcătuită pe baza documentelor din Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, din Arhiva Mitropoliei Olteniei şi din Arhiva Arhiepiscopiei Rîmnicului, dar şi pe baza diverselor arhive personale şi a unor interviuri realizate de autoare cu foşti deţinuţi politici sau cu urmaşii acestora. De asemenea, acest studiu cuprinde numeroase anexe-document inedite referitoare la activitatea şi suferinţele suportate de cei 43 de clerici şi mirenii doljeni în temniţele comuniste. Prin biografiile prezentate şi documentele ataşate, autoarea reuşeşte să contureze o imagine de ansamblu asupra vieţii Bisericii Ortodoxe din Oltenia în secolul  XX.

Lansată la tîrgul de carte „Gaudeamus”, pe data de 11 martie 2011, cartea doamnei Ana-Maria Rădulescu rămîne o pagină din istoria naţională şi a bisericii din perioada contemporană.

Dr. Mihai FLOROAIA – ISJ Neamţ