Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Tradiţie şi reformă. Reconstrucţia socială a Europei

În zilele de 7 şi 8 noiembrie 2013, Institutul de Sociologie din cadrul Academiei Române a fost gazda celei de a doua ediţii a conferinţei internaţionale Tradiţie şi reformă. Reconstrucţia socială a Europei, care şi-a propus să reunească studii şi cercetări pe tema centrală a actualităţii europene: reconstrucţia socială.
Conferinţa a fost organizată de Centrul de Cercetări Socio-umane Lumen, Editura Lumen şi Medimond International Proceedings, în parteneriat cu Laboratorul de cercetare „Europa Socială” Institutul de Sociologie al Academiei Române, Academia de Ştiinţe a Moldovei – Institutul de Studii Enciclopedice (Republica Moldova), Higher Education Research and Consulting Company – S.U.A., Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Valahia din Târgovişte, Universitatea Ecologică din Bucureşti, Universitatea Mihail Kogălniceanu din Iaşi.
Structurată pe mai multe domenii: istorie, sociologie, ştiinţele comunicării şi studii media, ştiinţe politice, relaţii internaţionale, studii europene, ştiinţe economice şi juridice, manifestarea a încurajat abordările originale, transdisciplinare urmărind să răspundă la întrebarea: Ce este Europa? Implicaţiile identitare ale problematicii actuale ale continentului european au intersectat tradiţia cercetărilor sociale şi concordanţa noilor politici privind viitorul Europei. Studiile care au problematizat rolul şi locul ţării noastre în construcţia actuală a Europei au fost apreciate în mod special. Au prezentat şi susţinut teme profesori universitari, cercetători, doctoranzi şi doctori în ştiinţe socio-umane şi juridice din ţară şi străinătate (Spania, Cehia, Macedonia, Statele Unite ale Americii, Iran, Kazahstan, Rusia, Republica Moldova etc.).
În domeniul dreptului, conferinţa a reunit cercetători preocupaţi de aspectele clasice ale dreptului, de reformele legislative survenite pe plan intern, european şi internaţional dar şi de tendinţele legislaţiilor moderne de uniformizare a normelor juridice în diverse ramuri ale ştiinţelor juridice.
Cele două zile în care s-au desfăşurat lucrările conferinţei pe secţiuni s-au caracterizat prin intensitatea intervenţiilor, dinamism, originalitate şi diversitate în abordarea problematicii.
Concluzionând cele prezentate, putem afirma, de la faţa locului, că unicitatea şi, în acelaşi timp nota de originalitate a Conferinţei a rezultat din conjuncţia a două elemente: pe de o parte, s-a acordat atenţie aspectelor clasice pe care le implică studiul ştiinţelor juridice şi socio-economice iar pe de altă parte, s-a inserat, cu argumente pertinente, perspectiva modernă, europeană şi internaţională asupra subiectelor abordate.

Prof. dr. Mihai FLOROAIA