Direcţia Învăţământ Hânceşti, GALA LAUREAŢILOR, 2019

Devenită un element indispensabil al culturii organizaţionale, Gala Laureaţilor este o acţiune în cadrul căreia se promovează copiii dotaţi, deţinători ai locurilor de top din etapă raională şi republicană.

Gala Laureaţilor, organizată de Direcţia Învăţământ Hânceşti, este un prilej de recunoaştere a calităţii educaţiei, a performanţei şi a valorii elevilor şi a cadrelor didactice din sistemul de învăţământ preuniversitar. O naţiune se remarcă prin elite, prin oameni de valoare. Competiţia a devenit cuvântul de ordine al timpului prezent, dar şi al viitorului. Profesorii, dar şi elevii, sunt cei care întră primii într-o lume caracterizată prin performanţă şi, obţinând rezultate bune, demonstrează calitatea şcolii şi implicit a învăţământului naţional.

Orice societate pentru care educaţia devine prioritară recunoaşte că toate obiectivele propuse pot fi atinse având cea mai importantă resursă – cea umană. De aceea Direcţia noastră va promova şi va susţine mereu ideea de valoare. Împreună cu toţi factorii implicaţi vom lucra pentru păstrarea prestigiului cucerit de şcoală de-a lungul timpului, care a dat şi dă valori, în toate domeniile, apreciate de întreaga lume. Trebuie să stimulăm şi să răsplătim performanţa, pentru ca numărul celor care intră în astfel de competiţii să fie cât mai mare.

Anul acesta, ca niciodată, lotul olimpic al raionului a completat palmaresul cu 23 de locuri premiante în cadrul competiţiilor naţionale, devenind astfel mesageri ai raionului în spaţiul republican: 10 menţiuni, 5 locuri de TREI, 7 locuri DOI şi UN loc ÎNTÂI.

Recunoaşterea calităţii în educaţie, a performanţei şi a valorilor tinerei generaţii, înseamnă să redescoperi mereu adevărata misiune a şcolii, care trebuie să asigure un viitor european elevilor ei şi şanse egale de afirmare şi implicare în toate domeniile ştiinţei.

Pornind de la o ierarhie a locurilor premiante în cadrul concursurilor şcolare, Direcţia Învăţământ Hânceşti a făcut, an de an, un top al instituţiilor educaţionale din raion. Sunt prezente aici cam aceleaşi instituţii unde activitatea cu elevii apţi de performanţe este un segment exploatat cu insistenţă şi consecvenţă. La categoria licee, păşeşte detaşat LT „M. Sadoveanu”, Hânceşti cu 97 de locuri la etapă raională şi 14 la etapă naţională. Clasamentul este urmat de LT „M. Eminescu”, Hânceşti şi LT „Ş. Holban”, Cărpineni. Printre gimnazii vom menţiona saltul gimnaziilor Mingir, „S.Anisei”, Negrea, dar şi consecvenţa celor de la GM „A. Bunduchi”, Buţeni şi Paşcani.

Dorim că această Gală să fie percepută ca o agoră a celor responsabili, a celor hotărâţi să impună un nou sens învăţământului, într-o comunitate a diversităţii şi valorii. De aceea, îngăduiţi-mi să vă adresez omagiul şi preţuirea instituţiei pe care o reprezint – Direcţia Învăţământ Hânceşti şi să mulţumesc, din nou, pentru puterea de a apăra, cu reală competenţă şi simţ al datoriei, învăţământul din raion.

Valentina TONU, Şefa Direcţiei Învăţământ Hânceşti, Republica Moldova