Mobilităţi ale cadrelor didactice în cadrul proiectului Erasmus+ 2022-1-RO01-KA121-VET-000054830

Luna aceasta s-au desfăşurat unele mobilităţi ale cadrelor didactice din cadrul proiectului Erasmus+ 2022-1-RO01-KA121-VET-000054830, implementat de Şcoala Postliceală Sanitară Piatra-Neamţ în perioada septembrie 2022-august 2023. Este vorba despre primul astfel de proiect al şcolii în care beneficiază profesorii şi, deocamdată, s-a concretizat prin participarea a şase cadre didactice (din totalul de 13 benefiare ale proiectului) la două cursuri de formare profesională. Trei dintre acestea, de specialitate asistenţă medicală generală şi asistent de farmacie au participat la cursul Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital Classroom, organizat de Cervantes Training din Alcalá de Henares (Madrid – Spania) în intervalul 18-24 martie 2023.

Conceput pentru a ajuta profesorii să folosească tehnologiile Web 3.0 în sala de clasă şi, de asemenea, să se axeze pe învăţarea mixtă într-un mod practic şi realist, cursul a oferit cadrelor didactice participante idei practice despre cum pot încorpora tehnologia în lecţiile de specialitate, furnizarea de informaţii despre blended learning, familiarizarea cu tendinţele actuale de Web 3.0 şi Internet, îmbunătăţirea abilităţilor de lucru în echipă prin utilizarea TIC, schimburi de experienţă în procesul de învăţare prin cooperare şi colaborare, dezvoltarea creativităţii şi inovare în cadrul procesului instructiv-educativ.

De la început vreau să precizez că m-am simţit onorat şi totodată mândru că instituţia la care îmi desfăşor activitatea, Şcoala Postliceală Sanitară Piatra-Neamţ, a creat posibilitatea şi condiţiile participării la Proiectul Erasmus+ „Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital Classroom”. Acest lucru arată faptul că şcoala noastră este interesată şi se preocupă de buna pregătire şi instruire a cadrelor didactice prin alinierea la noile tendinţe în domeniul educaţional, mai precis, folosirea tot mai largă a diverselor platforme digitale educaţionale cu scopul declarat de a îmbunătăţi procesul de predare-învaţare-evaluare a elevilor. Parcurgerea acestui curs a fost o ocazie de a cunoaşte şi interacţiona cu alte sisteme educaţionale, propice schimbului de idei şi experienţe profesionale, iar bagajul nostru de cunoştinţe a fost considerabil îmbogăţit prin profesionalismul formatorilor şi calitatea deosebită a informaţiilor primite. Cu siguranţa că voi aplica la clasă o mare parte din lucrurile învăţate în timpul acestui training. Îmi doresc să repet o asemenea experienţă profesională pentru o mai bună şi mai rapidă adaptare la schimbările tot mai frecvente de paradigmă în procesul educaţional, a declarat d-nul Adrian Enache, participant la acest curs.

Colega sa, Angelica Tudose a subliniat: În cadrul acestui program, am avut oportunitatea de a interacţiona cu 33 de participanţi din Franţa, Grecia, România şi Polonia, care au fost prezenţi la cursuri… Experienţa mea în Spania a fost una incredibilă… programele de formare au fost foarte interesante şi formative. Am învăţat despre noi tehnologii, cum ar fi platforma Genially şi aplicaţia QR Code Generator, care ne-au ajutat să dezvoltăm metode inovatoare de predare. Am explorat, de asemenea, opţiuni de design, cum ar fi Canva şi Padlet, care ne-au ajutat să creem prezentări şi materiale educaţionale atractive. În plus, am studiat metode de utilizare a blogurilor şi a platformei Screencast- O-Matic pentru a îmbunătăţi experienţa de învăţare a elevilor noştri. În concluzie, această experienţă de formare şi mobilitate a fost una remarcabilă, care mi-a oferit nu doar noi cunoştinţe şi abilităţi, ci şi oportunitatea de a cunoaşte oameni noi şi de a explora o cultură diferită.

* * *

Cel de-al doilea curs, intitulat Going Digital in an Innovative Classroom, s-a desfăşurat la ITC International Training Center S.R.O. Praga (Republica Cehă), în perioada 27-31 martie 2023.

Cursul a fost conceput pentru o abordare practică, inovativă care ajută la îmbunătăţirea calităţii şi eficacitatea procesului educaţional la orice nivel. Încurajarea gândirii critice şi creative, rezolvarea situaţiilor problemă, dezvoltarea abilităţilor privind luarea deciziilor, integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi dezvoltarea noilor competenţe specifice secolului al XXI-lea, au constituit principalele obiective ale cursului.

Îmbunătăţirea abilităţilor de a utiliza diverse metode şi tehnici de predare inovatoare, care sunt centrate pe elevi, rezolvarea unor sarcini semnificative din lumea reală şi dezvoltarea competenţelor transversale, dezvoltarea competenţelor de utilizare a resurselor deschise şi digitale, sprijinirea dezvoltării competenţelor digitale şi a alfabetizării media, creşterea capacităţii de a declanşa schimbări în ceea ce priveşte modernizarea educaţiei şi formării profesionale utilizând TIC, au reprezentat punctele esenţiale atinse pe durata celor 10 module ale cursului. (Abilităţi ale secolului XXI, Utilizarea jocurilor şi a strategiilor de joc pentru îmbunătăţirea învăţării, Gândire critică şi creativă prin jocuri, Jocuri în aer liber pentru învăţare activă, folosind coduri QR, Flipped Classroom, Strategii pentru planificarea eficientă a lecţiei, Instrumente pentru prezentări eficiente, Instrumente pentru crearea propriei pagini web etc.)

Doresc să inserez doar câteva impresii ale participanţilor. Doamna prof. Nicoleta-Nina Lamatic a afirmat: Am fost impresionată de ospitalitatea şi profesionalismul formatorilor cehi, am apreciat tematica cursului, care m-a iniţiat/m-a ajutat să îmi îmbunătăţesc abilităţile de utilizare a instrumentelor digitale, a tehnicilor de predare inovatoare şi nu în ultim rând mi-a dat posibilitatea comunicării în limba engleză. Sunt convinsă, aşa cum şi-au propus formatorii, de faptul că informaţiile acumulate la acest curs, vor creşte calitatea procesului meu educaţional, mă vor ajuta să eficientizez şi să modernizez actul didactic. Am avut ocazia cunoaşterii, comunicării şi a schimbului de bune practici cu profesori din judeţul Neamţ, din ţară, din Cehia şi din Slovenia.

Ca o concluzie a activităţilor desfăşurate la cursul din Praga, prof. Anca-Mihaela Floroaia a apreciat modul în care a fost organizat şi desfăşurat cursul, pregătirea de specialitate a formatorului şi calitatea informaţiilor oferite, schimburile de experienţă privind bunele practici ale politicilor şi sistemelor de educaţie din diferite ţări, conştientizarea interculturală şi încorporarea valorilor educaţionale şi de formare comune.

Până la finele lunii aprilie, va mai avea loc o mobilitate, în Kalamata (Grecia), la care vor participa un cadru didactic şi un cadru didactic auxiliar din unitate.

Pe lângă scopul şi obiectivele atinse ale cursu­rilor desfăşurate, nu putem încheia succinta relatare fără a menţiona faptul că aceste mobilităţi contribuie substanţial la îmbogăţirea competenţelor de comunicare în limbi străine, extinderea vocabularului profesional şi promovarea diversităţii culturale din Uniunea Europeană.

Prof. dr. Mihai FLOROAIA