ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHERĂEŞTI, NEAMŢ – CDI

Centrul de documentare şi informare, o poartă către noi orizonturi ale cunoaşterii

 

Odată cu dezvoltarea personalităţii omului într-o societate mereu în expansiune, mereu în căutare de câmpuri noi de interes şi acţiune, a crescut şi nevoia sa de cunoaştere şi, deci, de informare. În acest context au apărut Centrele de Documentare şi Informare, care, anexate şcolilor, au reprezentat mijlocul prin care s-a „astâmpărat” măcar puţin, această nevoie de cunoaştere.

Încă de la vârste mici, copiii vin în Centrul de Documentare şi Informare din plăcerea de a răsfoi o carte, o enciclopedie, din nevoia de a se informa pentru elaborarea unui proiect, a unei teme, din curiozitatea de a descoperi lucruri noi despre un mediu mai mult sau mai puţin apropiat.

Şi la Şcoala Gimnazială din comuna Gherăeşti, judeţul Neamţ, elevii vin în C. D. I. ştiind că găsesc întotdeauna pe cineva gata să le deschidă calea spre noi orizonturi de cunoaştere. Cadrele didactice de la toate nivelurile – preşcolar, primar, gimnazial – iniţiază activităţi cu elevii, parteneriate între catedrele şcolii sau chiar cu alte şcoli, parteneriate ce au ca obiectiv principal informarea, documentarea, stimularea interesului elevilor pentru lectură. Lumea poveştilor, Pe urmele marelui povestitor Ion Creangă, O vizită în nuvelele şi schiţele lui I. L. Caragiale, Eminescu – om şi geniu sunt doar câteva dintre activităţile de stimulare a interesului pentru lectură desfăşurate cu elevii din şcoala noastră. Unele dintre aceste activităţi s-au finalizat prin punerea în scenă a unor fragmente din textele citite sau prin realizarea de expoziţii cu desene ce reprezintă imagini sau scene din textele citite. Impulsionaţi de premiile şi diplomele oferite, elevii au participat activ şi cu mare plăcere la aceste activităţi-concurs.

Activităţile interdisciplinare şi interculturale, cum ar fi Ziua europeană a limbilor străine, Ziua educaţiei, Ziua alimentaţiei, Haloween-ul în lume, Zilele francofoniei au prilejuit documentarea si participarea activă a elevilor la realizarea unor portofolii, a unor power-point-uri tematice. De asemenea, proiecte interdisciplinare, parteneriate între catedre, cum ar fi 16 octombrie – Ziua alimentaţiei, Medii de viaţă şi relaţii de hrănire şi Minte sănătoasă în corp sănătos sunt doar câteva dintre proiectele desfăşurate în C. D. I., în cadrul cărora elevii şi-au însuşit cunoştinţe despre regulile unei alimentaţii sănătoase, despre igienă şi exerciţiul fizic, iar Eroi ai neamului, un proiect desfăşurat cu elevii claselor a IV-a, a avut drept obiectiv stimularea interesului pentru cunoaşterea originii poporului român şi a istoriei sale.

Tot în ceea ce priveşte activităţile interdisciplinare şi interculturale, amintim în mod special proiectul Cartea – izvor de educaţie, cultură şi înţelepciune, realizat de şcoala noastră în colaborare cu fundaţia „Mereu aproape”, proiect în urma căruia şcoala noastră a obţinut un fond de carte de aproximativ 1000 de volume. De altfel, pentru acest proiect, care s-a finalizat prin simpozionul judeţean cu acelaşi nume, elevii şcolii noastre au desfăşurat în C. D. I. activităţi de informare şi documentare, de lectură, de punere în scenă a unor texte citite şi alese de ei, activităţi de tip, ,şezătoare” (recitări de poezii, interpretări de cântece populare, de dialoguri sau monologuri celebre) şi, nu în ultimul rând, de realizare a unor expoziţii cu desene şi imagini din textele citite.

Pentru exemplificarea modului în care lucrează elevii şcolii noastre în cadrul Centrului de Documentare şi Informare am ales proiectul Moi aussi, je connais la France!, un proiect de parteneriat cu C. C. D. Neamţ, realizat în cadrul ediţiei a XV-a a Festivalului Naţional al Şanselor Tale. Activitatea a presupus informarea şi documentarea de către elevi în ceea ce priveşte Franţa: relief şi aşezare, floră şi faună, istoria ei şi implicarea în evenimente istorice mondiale, cultură şi artă, scriitori, muzicieni şi artişti plastici reprezentativi, savanţi, invenţii şi inventatori, tradiţii populare, sărbători importante şi obiceiuri culinare etc. Obiectivele proiectului au fost însuşirea de către elevi de cunoştinţe referitoare la Franţa (prin lectură, documentare şi studiu, folosind materialele şi fondul de carte din C. D. I., dezvoltarea spiritului de lucru în echipă, de colaborare, dezvoltarea creativităţii şi dezvoltarea spiritului competitiv. S-a dorit, de altfel, ca elevii să fie şi organizatori şi creatori, aşa că, cu o săptămână înainte de susţinerea în sine a activităţii, cu sprijinul profesorilor colaboratori, au fost selectaţi câte 2-3 elevi din fiecare clasă de gimnaziu. Elevii de clasa a VIII-a au fost invitaţi să-şi aleagă colaboratori şi să-şi formeze echipa alături de care vor lucra pe parcursul acestei activităţi. De asemenea, fiecare echipă a trebuit să-şi aleagă o temă, pentru care să se informeze şi să o reprezinte în cadrul activităţii. S-au creat, astfel, cinci echipe: „Geografia Franţei”, „Istoria Franţei”, „Cultura şi arta Franţei”, „Savanţi şi inventatori francezi”, „Sărbători şi obiceiuri culinare”. Astfel, timp de o săptămână, elevii s-au informat şi documentat în C.D.I., au realizat fotografii, portofolii şi afişe care să reprezinte tema aleasă.

În ziua desfăşurării concursului şi a prezentării afişelor, elevii au surprins în primul rând prin vestimentaţie (prin faptul că purtau câte ceva reprezentativ pentru domeniul ales: o eşarfă, o beretă, o cocardă, un mic ecuson cu un simbol al Franţei) dar şi prin faptul că au prezentat o expoziţie culinară cu produse tradiţionale franţuzeşti: fursecuri „macarons”, prăjituri „madeleines” şi clătite „crépes au chocolat”. La toate acestea se adaugă şi faptul că au fost puternic impresionaţi şi bucuroşi, ei înşişi, de cunoştinţele însuşite, de câte lucruri deosebite au aflat despre Franţa şi despre locuitorii ei. La final, s-au acordat diplome pentru cei mai documentaţi şi creativi, „cetăţeni europeni” şi, astfel, toată strădania lor a fost încununată de succes.

În sfârşit, trebuie menţionat faptul că momentul în care un copil păşeşte într-un Centru de Documentare şi Informare reprezintă începutul unei călătorii de cunoaştere, o călătorie lungă şi plină de evenimente. Astfel, viaţa de elev poate deveni o interesantă şi palpitantă aventură dacă noi, cadrele didactice, ne vom strădui să o facem să fie aşa. Un profesor care reuşeşte să-l convingă pe elev că e important să citeşti şi să înveţi, un profesor plin de entuziasm care va iniţia activităţi deosebite va ajunge la inima şi mintea elevului său şi îi va trezi interesul şi curiozitatea, îi va capta atenţia şi îl va motiva să acorde atenţia necesară şcolii, îi va dezvolta dragostea şi interesul pentru carte şi învăţătură.

 

Prof. Corina GHIORGHIŢĂ, Responsabil C. D. I. din Şcoala Gimnazială Gherăeşti, Neamţ