Spicuiri din activităţile lunii decembrie

Casa Corpului Didactic Neamţ a continuat seria activităţilor metodico-ştiinţifice şi în luna decembrie 2021, astfel:

programul de formare continuă avizat (24 de ore): Evaluarea şcolară. Evaluarea rezultatelor învăţării, în unităţi şcolare din zona Roman. Pentru o grupă de cadre didactice, formator a fost doamna profesoară Ghiuţă Cătălina de la Şcoala Gimnazială Nr. 1, Pildeşti. Programul a vizat dobândirea sau consolidarea de abilităţi specifice de proiectare, aplicare şi de evaluare a rezultatelor preşcolarilor/ şcolarilor. Totodată programul a asigurat optimizarea şi personalizarea procesului de tratarea diferenţiată a preşcolarilor/ şcolarilor, în acord cu principiile învăţării centrate pe elev şi abordării prin competenţe a evaluării, iar pe de altă parte, integrarea în propriul sistem al valorilor profesionale a unor atitudini de receptivitate şi valorizare faţă de schimbare.

Webinarul cu tema: Provocările contextului online/ e-learning. Avantaje şi dezavantaje, desfăşurat în data de 07 decembrie, cu o durată de şase ore. Au fost prezenţi peste 100 de participanţi – personal din sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar, din Regiunea Nord-Est. Activitatea s-a desfăşurat online, interactiv, tema fiind de actualitate şi, în acelaşi timp, o provocare pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii activităţilor de predare – învăţare – evaluare, din sistemele de învăţământ preuniversitar şi universitar. S-au remarcat bunele practici şi direcţiile viitoare de acţiune. Webinarul a fost susţinut de: Profesor-metodist Gabriela-Livia Curpănaru, Casa Corpului Didactic Neamţ, Prof. Vasilica Ancuţa, Şcoala Gimnazială „Iustin Pârvu”, Comuna Poiana Teiului, Prof. Tamara Veronica Japalela, Liceul „Gh. Ruset Roznovanu”, Oraşul Roznov, Prof. Ramona Spătărescu, Liceul „Mihail Sadoveanu”, Comuna Borca, Prof. Liliana Ciucanu, Şcoala Gimnazială „Grigore Ungureanu”, Comuna Ceahlău.

Activitatea metodică cu tema: Şcoala şi comunitatea o echipă, desfăşurată în data de 15 decembrie 2021, cu o durată de trei ore. Au fost prezenţi peste 100 de participanţi – personal din sistemul de învăţământ preuniversitar, din Regiunea Nord-Est. Activitatea s-a desfăşurat online, interactiv, tema fiind de actualitate şi, în acelaşi timp, o provocare pentru îmbunătăţirea parteneriatului Şcoală-Părinţi-Comunitate. S-au remarcat bunele practici şi direcţiile viitoare de acţiune. Activitatea a fost susţinută de: Profesor-metodist Gabriela-Livia Curpănaru, Casa Corpului Didactic Neamţ, Prof. Simina Teodorescu, Şcoala Gimnazială Nr. 2, Municipiul Piatra-Neamţ, Prof. Tamara Veronica Japalela, Liceul „Gh. Ruset Roznovanu”, Oraşul Roznov, Prof. Ramona Spătărescu, Liceul „Mihail Sadoveanu”, Comuna Borca.

În ceea ce priveşte derularea activităţilor metodice ştiinţifice sau culturale, Casa Corpului Didactic Neamţ a iniţiat, pregătit şi coordonat activitatea metodică 1 Decembrie – Ziua Naţională a României http://www.ccdneamt.ro/new/2021/11/activitate-metodica-1-decembrie-ziua-nationala-a-romaniei/. Cele 35 de şcoli (Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” Piatra- Neamţ, Liceul Teologic Ortodox „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” Piatra-Neamţ, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Piatra-Neamţ, Şcoala Gimnazială nr. 3 Piatra-Neamţ, Şcoala Gimnazială nr. 5 Piatra-Neamţ, Şcoala Gimnazială nr. 8 Piatra-Neamţ, Şcoala Gimnazială „Nicu Albu” Piatra-Neamţ, Şcoala Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra-Neamţ, Liceul Tehnologic „Vasile Conta” Tg. Neamţ, Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vânători Neamţ, Liceul cu Program Sportiv Piatra-Neamţ, Liceul Tehnologic „Vasile Sav’’ Roman, Liceul cu Program Sportiv Roman, Şcoala Gimnazială comuna Ion Creangă, Colegiul Naţional „Gheorghe Asachi” Piatra-Neamţ, Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra-Neamţ, Liceul „Carol I” Bicaz, Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman, Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ, Şcoala Gimnazială „I. I. Mironescu” Tazlău, Şcoala Gimnazială nr. 1 Pildeşti, Colegiul Naţional „Roman Vodă” Roman, Colegiul Naţional „Stefan cel Mare” Tg. Neamţ, Liceul „Gh. Ruset Roznovanu” Roznov, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani, Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tg. Neamţ, Şcoala Gimnazială „Iulia Hălăucescu” Tarcău, Şcoala Gimnazială „Calistrat Hogaş” Roman, Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Tg. Neamţ, Şcoala Gimnazială Regina Maria Bicaz, Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Pipirig, Şcoala Gimnazială comuna Borlesti, Şcoala Gimnazială „Ştefan Cel Mare” Mastacăn, Borlesti, Liceul „Mihail Sadoveanu”, Borca, Colegiul National de Informatica Piatra-Neamţ, Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, M-rea Neamţ) au preluat materialele metodice propuse pentru omagierea evenimentelor premergătoare Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. Echipe de învăţători, profesori şi bibliotecari au venit în sprijinul elevilor care au descoperit faptul că în biblioteca şcolară cărţile sunt aşezate pe domenii. La domeniile 94 (498) Istoria României, 821.135.1 Literatura română şi 73 Arte plastice, potrivit bibliografiei şi webgrafiei tematice, elevii au avut posibilitatea împrumutului de cărţi ce i-au ajutat în înţelegerea evenimentelor istorice din 1918. Scopul acestei activităţi l-a reprezentat dezvoltarea interesului pentru lectură la elevi iar principalele obiective au fost:

• Creşterea prestigiului instituţiilor implicate prin popularizarea activităţilor educative derulate în bibliotecile şcolare;

• Cunoaşterea de către elevi a istoriei patriei. Descoperirea modului de aşezare a cărţilor în biblioteca şcolară, a domeniului 94 (498) Istoria României;

• formarea deprinderii de a lucra cu cartea;

• formarea la elevi a competenţei de a învăţa să înveţe.

Toate aceste obiective au fost atinse cu sprijinul echipelor pedagogice formate în fiecare şcoală parteneră şi au putut fi verificate prin fişele de feedback completate de către elevi.

Activităţile metodico-ştiinţifice-culturale, propuse şi desfăşurate de Casa Corpului Didactic Neamţ, sunt de impact, atât asupra mediului educaţional din judeţ, dar şi în Regiunea Nord-Est, fapt evidenţiat de numărul mare de participanţi care şi-au manifestat interesul de a fi prezenţi, în mediul online, la activităţile specifice promovate. În cadrul procesului instructiv-educativ, asigurarea progresului, a perfomanţei şcolare este în relaţie de interdependenţă cu pregătirea profesională a personalului din sistemul de învăţământ preuniversitar. Această pregătire se concretizează printr-o permanentă preocupare pentru perfecţionare, pentru formare şi dezvoltare profesională, precum şi participarea implicită la activităţile metodico-ştiinţifice-culturale.

Director CCD NEAMŢ, prof. Gabriela BANU