Un document istoric într-un ANUAR 2016 al Liceului „CAROL I” Bicaz

08-ap190-foto1Anuarul 2016 al Liceului, aflat la cel de-al doilea număr a onorat crezul sub care a debutat.

„Dăruind vei dobândi”, cuvinte spuse în volumul de predici al lui Nicolae Steinhardt numit şi Monahul de la Rohia, au devenit îndemn şi credinţă întru perenitatea şi nemurirea valorilor şi pentru slujitorii luminării neamului, de la Liceul „Carol I” din oraşul Bicaz!

Sub genericul „Tradiţie, Ştiinţă, Spiritualitate” destul de concludent ca volum al preocupărilor împlinite prin manifestări cultural – educative şi ştiinţifice desfăşurate de întreg personalul acestui liceu, s-a lansat volumul ANUAR 2015, Numărul 1, Anul I, iar în 2016 au lansat cel de-al doilea număr, ANUAR 2016.

Conform afirmaţiilor făcute cu mândrie de Colegiul redacţional şi Colectivul de redacţie avându-i ca: Redactor -şef pe prof.dr. Mihai Capşa Togan şi pe director prof. Iorga Rodica ca membru, „Liceul Carol I reprezintă centrul de cultură şi educaţie al oraşului Bicaz, o unitate de învăţământ cu o puternică personalitate şi tradiţie în educaţia nemţeană. Un loc al formării şi deschiderii către viitor”.

Dorinţa de înalt, de respect pentru valori şi de postarea întru nemurire se simte pregnant în cel de-al doilea număr al Anuarului 2016 al Liceului „Carol I” Bicaz unde e „aglomeraţie mare” de personalităţi ce doresc să-şi lase semnul trecerii prin lume prin cuvinte meşteşugite! Cum să nu te pleci când vezi că geniale personalităţi ni se relevă prin cuvinte pline de claritatea înţelegerii şi trăirii profunde, unele ca premonitorii testamente: PARADIGME ALE ÎNVĂŢĂRII, ŞCOLII ŞI PROPRIETĂŢII INTELECTUALE scrise de regretatul Academician, Solomon MARCUS de la Academia Română/Universitatea Bucureşti; altele, ca dimensiune transcendentală a genialităţii româneşti recunoscute în lume, vine să ne spună Academicianul Basarab NICOLESCU, Membru de Onoare din străinătate al Academiei Române, Profesor docent univ. dr. Centre National de la Recherche Scientifique, Universitatea Paris VI, despre TRANSDISCIPLINARITY AND COMPLEXITY: LEVELS OF REALITY AS SOURCE OF INDETERMINACY, iar Dr. Sabina ALISTAR, de la Universitatea „Stanford” – Management, Ştiinţă şi Inginerie, ne prezintă rigoarea existenţei prin PUTEREA MODELELOR MATEMATICE: APLICAŢII ÎN DECIZII DE SĂNĂTATE… continuată firesc cu viziunea umanistă asupra Secolului luminilor semnată de prof.univ.dr. Constantin Dram, de la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, secondat de „aliniaţi valoric” de alte nume consacrate şi ilustre: Antoaneta MACOVEI, de la Universitatea „Al. I. Cuza”-Iaşi, Lector univ. dr. Livia IACOB – Universitatea „Al. I. Cuza”- Iaşi, Conf. univ. dr. Nicoleta CĂLINA, University of Craiova, Profesor univ. dr. Virgiliu RADULIAN, Universitatea Bucureşti, cărora li se alătură şi gândirea unor teologi la fel de iluştri: Monah dr. Grigorie CIULINARU- Mănăstirea Cetăţuia din Iaşi, Preot profesor Constantin CAPŞA Parohia „Buna-Vestire”, Sărata, Piatra-Neamţ şi preot poet şi om de litere Dorin PLOSCARU, de la Vaduri judeţul Neamţ.

08-ap190-foto2Profesorul Mihai Mancaş ne scrie cu dor unic, românesc, de la Paris căruia îi răspund profesori din judeţul Neamţ şi din multe locuri din ţară: Cluj, Craiova, Bicaz, Piatra Neamţ…

Ecourile acestui valoros Anuar al Liceului „Carol I” Bicaz au răsunat şi s-au întors din Hong Kong, din Norvegia şi de la fraţii din Basarabia – Chişinău.

Anuarul Liceului „Carol I” Bicaz este o carte „care „stă în picioare” prin propria ei valoare”… „Toţi cei care colaborăm la acest număr din Anuar ar trebui să fim conştienţi că, prin paginile scrise de noi, suntem coautori ai unui document istoric: ai volumului unde apare, poate, cel din urmă text scris de una dintre marile figuri ale culturii noastre din secolul XX, Solomon Marcus” scrie Mihai ZAMFIR valabil pentru toţi cei care au semnat articole sau citesc acest anuar.

Aşa că… nu poate să rămână doar un Anuar la Liceului „Carol I” Bicaz pentru că el devine un DOCUMENT ISTORIC valoros şi cu un strigăt românesc pentru …„desfundarea” căilor de inspirare, trăire şi promovare a valorilor, a culturii perene!

Bravo Colectivului redacţional! Bravo tuturor celor ce l-au perceput ca atare încă de la începuturi şi celor ce vor continua să răspundă invitaţiilor Domnului prof. dr. Mihai Capşa Dogan, valoroasă „achiziţie” a Dnei. director, prof. Rodica Iorga!

Acest Anuar al Liceului „Carol I” din Bicaz demonstrează încă o dată, că şi în acest secol al vitezei nebune spre…?, al globalizării, al lumii tot mai robotizate este nevoie de căldura gândului scris, împărtăşind trăiri şi exemple de urmat, e nevoie de valori autentice, de scris neangajat într-un anume fel, este nevoie de cunoaştere!

 

Profesor Niculina NIŢĂ