Şcolile romaşcane, fără număr…

Începînd din acest an şcolar, în municipiul Roman, nici o unitate de învăţămînt de nivel gimnazial nu va mai fi identificată după număr. Toate şcolile cu personalitate juridică vor purta un nume, cel mai adesea preluat de la o serie de personalităţi care au marcat într-un fel sau altul trecutul urbei muşatine. Astfel, fosta şcoală numărul 11, ulterior numărul 4, poartă în prezent numele poetului naţional, instituţia avîndu-şi dealtfel adresa chiar pe strada Mihai Eminescu. Cu începere de anul trecut, şi marele dirijor Sergiu Celibidache a dat numele unei şcoli, respectiv Şcoala de Arte care a absorbit, practic, fosta şcoală numărul 7. Tot în fruntea listei, după momentul botezului, se situează şi Şcoala numărul 9 care a purtat o vreme numele domnului Roman Muşat, doar că numele acesteia a devenit amintire din 2010, de cînd şcoala din cartierul Favorit este structură a Liceului cu Program Sportiv.

Cu începere din prima zi a lui septembrie, lista şcolilor botezate cu nume de mari personalităţi a sporit, astfel că Şcoala nr. 1 „Vasile Alecsandri” a devenit, în mod oficial, Şcoala „Vasile Alecsandri”, Şcoala nr. 5 a devenit „Al. I. Cuza”, iar Şcoala Nr. 8 se numeşte în prezent „Calistrat Hogaş”.  Astfel, după ce alte două şcoli gimnaziale, respectiv Şcoala nr. 2 şi nr. 6, au devenit, recent, structuri ale unor instituţii de învăţămînt liceal, pe raza municipiului nu mai există în prezent nici o şcoală de acest nivel care să fie identificată după număr, totul fiind pecetluit definitiv şi în ceea ce priveşte actele oficiale şi ştampila acestor unităţi. 

 

Patronii, aleşi pe sprînceană…  

 

Numele patronilor onomastici ai acestor şcoli n-au fost alese deloc la întîmplare, personalităţile care au împrumutat noua denumire instituţiilor în discuţie avînd tangenţă cu istoria Romanului, în grade şi situaţii diferite. Astfel, doar o pură coincidenţă face ca numele Şcolii „Mihai Eminescu” să coincidă cu numele străzii care răspunde la adresa instituţiei, de notorietate fiind faptul că marele nostru poet a pus piciorul nu o dată în tîrgul romaşcan, prezenţa sa la Roman fiind consemnată în documente de pe vremea cînd era revizor şcolar. Nici numele şcolii „Vasile Alecsandri” nu face excepţie de la această regulă,

Unul dintre corpurile de clădire în care funcţionează unitatea de învăţămînt datează din 1896 şi a fost construit din fondurile primăriei şi o contribuţie de 10.000 de galbeni donată de către soţia bardului de la Mirceşti. De altfel, numele poetului este inscripţionat pe faţada clădirii încă de la construcţia acesteia. Încheind cu personalităţile literare, numele lui Calistrat Hogaş, preluat de fosta de-acum Şcoală nr. 8, este foarte legat de urbe, scriitorul fiind director la „Roman Vodă”, cea mai veche şcoală romaşcană, înfiinţată în urmă cu 139 de ani şi sfîrşind dealtfel la Roman în anii de foc ai primului Război mondial…

A. OPRIŞ