Buletin informativ nr. 24 – Proiectul Equal ID 63072

PROMOVAREA PRIN ACTIVITĂŢI INOVATOARE A EGALITĂŢII DE ŞANSE ŞI DE GEN ÎN CADRUL ORGANIZAŢIILOR PARTENERILOR SOCIALI, CU ACCENT PE INSTITUŢIILE DE EDUCAŢIE – ID 63072

Activitatea 5.2: Organizarea a două vizite de studiu în Italia şi Spania

Buletin informativ nr. 24

Programul vizitei de studiu în Italia

Ziua 1:

newsletter 24-foto1* Sosire la Bergamo – acomodare;
* Vizitarea sediului Fundaţiei Ikaros din Bergamo, Via Casalino 18;
* Prezentarea Fundaţiei Ikaros, a sferei de preocupări şi a partenerilor Fundaţiei; Salutul preşedintelui IKAROS, Massimiliano Marcellini;
* Masă rotundă privind situaţia activităţilor proiectului Equal – ID 63072;
* Prezentarea programul vizitei de studiu, obiective, centre de interes;
* Turul oraşului Bergamo – vizitarea câtorva repere istorice;
* Analiza activităţilor zilei.

Ziua 2:
newsletter 24-foto4* Întâlnire cu reprezentanţii entităţilor publice ce se ocupă de promovarea principiului egalităţii de şanse pentru a avea o imagine de ansamblu a priorităţilor, politicilor publice, oportunităţilor regionale şi naţionale, precum şi asupra principalelor acţiuni întreprinse de aceste instituţii;
* Întâlnire cu Tatiana Biagioni, Consilier egalitate de şanse Provincia di Milano;
* Întâlnire cu Cristina Stancari, Consilier egalitate de şanse Primăria din Milano;
* Turul oraşului Milano. Vizitarea Universităţii Milano, a Bibliotecii Universitare Milano;
* Plecare la Pavia – Vizitarea mănăstirii Certosa di Pavia – monument secolul XIV;
* Analiza activităţilor zilei.

Ziua 3:
newsletter 24-foto5 Vizita de studiu din Bergamo a fost centrată mai mult pe asociaţia IKAROS în special misiunea, activitatea şi structura acesteia.
* La unul dintre sediile fundaţiei, Abbazia di San Paolo D’Argon, monument din sec XI, Roberta Bergamaschi a prezentat în cadrul work-shop-ului din cursul dimineţii, activităţile desfăşurate de Ikaros în colaborare cu partenerii instituţionali, modul de cooperare şi serviciile destinate persoanelor cu cerinţe speciale, cu scopul de a oferi sprijin persoanelor aflate în condiţii defavorizate. Au avut loc întâlniri cu psihologi, terapeuţi şi asistenţi sociali, care au prezentat cazuri concrete şi metode de intervenţie, care să constituie exemple de bună practică în procesul de învăţare.
* A fost vizitat Instituto Tecnico Superiore, instituţie de învăţământ ce fiinţează în sediul renovat al Abbaţiei, prin fonduri regionale, locale, private şi donaţii, direct susţinută de factori economici din regiunea Lombardia. Formarea tinerilor se desfăşoară prin metode şi mijloace moderne (proiecte, softuri educaţionale, tablete etc);
* Vizitarea Grupului de şcoli Grumellodel Monte ce îşi desfăşoară activitatea în parteneriat cu Fundaţia IKAROS. A avut loc o întâlnire cu directorul Luca Nobili. Au fost prezentate proiecte ale elevilor de la clasele de Web Design, Electronică şi Electrotehnică. După vizitarea şcolii, atelierelor, laboratoarelor şi sălii de sport profesorii au fost invitaţi la masa de prânz, integral pregătită de elevii de la clasa de bucătari nivel 2 şi 3. De remarcat implicarea comunităţii în actul educaţional (ONG-uri, biserica, primărie etc.) dar şi a reprezentanţilor societăţilor comerciale (patroni, şefi de departamente care devin în timpul liber profesori, mentori ai elevilor);
* În a doua parte a zilei participanţii au fost găzduiţi de Centrul de Formare Profesională Ikaros Scuola de Calcio, unde a avut loc o întâlnire cu directorul Centrului Lucio Farè şi profesorii din Centru. Întâlnirea a relevat principalele direcţii de dezvoltare a şcolii, partenerii şi tipurile de susţinere (ONG-uri, fonduri private, fonduri regionale şi naţionale, implicarea măicuţelor în administrarea şcolii, profile, competenţe formate). Totodată s-au discutat aspecte legate de corelarea şcoală – comunitate, orientarea şcolară şi profesională, inserţia pe piaţa muncii. Profesorii şcolii au prezentat câteva metode şi strategii de învăţare asistate de softuri educaţionale moderne. La final, profesoarele au fost invitate la cabinetul clasei Coafură/manichiură unde au avut oportunitatea de a fi aranjate de elevele cursante din anul terminal, iar profesorii au fost invitaţi la Atelierul auto;
* Întâlnire cu reprezentanţii Fundaţiei IKAROS, profesorii centrului, reprezentanţi ai comunităţii, moment propice pentru un schimb de impresii, întrebări şi aprecieri asupra celor vizitate;
* Analiza activităţilor zilei.

Ziua 4:
newsletter 24-foto6 În ziua dedicată Bresciei s-a abordat tematica egalităţii de şanse la locul de muncă.
* În prima parte a zilei a avut loc o întâlnire cu reprezentanţi ai Asociaţiei Aifos (Asociaţia Italiană a Formatorilor şi Operatorilor de Securitate în Muncă), promotoare a proiectului Comitetului Femeilor „SheriSangji” ce are drept scop promovarea tematicilor de siguranţă la locul de muncă şi în viaţa privată. Au fost prezentate legislaţia în domeniu, preocupări şi oportunităţi pe piaţa muncii, moduri de operare;
* Partea a doua a întâlnirii a fost rezervată discuţiilor legate de securitatea la locul de muncă corelată cu promovarea egalităţii de şanse şi gen, asemănări şi discordanţe, proiecte de viitor;
* Repere culturale ale Lombardiei (Brescia, Milano) tur oraş cu ghid, CenacoloVinciano, Santa Maria delle Grazie, Duomo di Milano, Palazo Sforzesco, Galerii;
*Analiza activităţilor zilei.

Ziua 5:
newsletter 24-foto7 În ultima zi a vizitei de studiu din Italia participanţii au fost implicaţi în work shop cu activităţi de grup, pe tematica egalităţii de şanse astfel încât lucrurile abordate în zilele anterioare să nu rămână doar la nivel abstract.
* Prima activitate a fost coordonată şi gestionată de un profesor ce a colaborat cu Ikaros în cadrul proiectului „Learning Week”;
* A doua activitate a constat într-un work­shop la sediul central al Ikaros – Via delCasalino, Bergamo;
Aspecte urmărite: Repere diferenţiale între România şi Italia, aspecte care au impresionat în mod deosebit şi pot deveni exemple de bună practică în România, modalităţi de implementare a bunelor practici din Italia, în ţara noastră, proiecte şi parteneriate previzionate.
Activitatea s-a desfăşurat pe 3 grupuri de lucru pe regiuni: NE – raportor Bogos Verona, NV – raportor Ivan Victor, Bucureşti-Ilfov – raportor Diaconescu Mihaela.
Fiecare grup de lucru a prezentat viziunea proprie privind aspectele menţionate.
La finalul prezentărilor, d-na Benedetta Bergamanschi şi d-l Andrea Bianchi au subliniat trăsăturile comune ale aspectelor prezentate de echipe, precum şi diferenţierile datorate zonelor geografice, particularităţilor socio-economice.
newsletter 24-foto10Discuţiile purtate între parteneri au subliniat atât particularităţile socio-profesionale, cât şi cele ce ţin de mentalităţi, tradiţii, experienţe.
Obiectivele proiectului nu numai că au fost atinse, dar am văzut cu toţii că oamenii cu vârste, culturi, specializări diferite pot avea puncte de vedere ce formează punţi trainice. Într-un domeniu atât de sensibil ca cel al nediscriminării, al oferirii de egalitate de şanse şi de gen, puntea este în construcţie şi ţine doar de noi în a definitiva realizarea ei. Proiectele şi parteneriatele viitoare, vizând implementarea unor noi metode şi strategii de învăţare, facilitarea accesului egal la informaţie pentru tineri, dezvoltarea sistemelor de sănătatea şi securitatea muncii în instituţiile de învăţământ, schimburi de elevi, formarea competenţelor în învăţământul profesional şi vocaţional sunt doar câţiva piloni previzionaţi ca în viitor să susţină o colaborare de durată.
* Analiza activităţilor zilei;
* Vizitarea Città Alta Bergamo;
* După cină, întâlnirea finală a fost marcată de salutul preşedintelui IKAROS Massimiliano Marcellini, de impresiile şi amintirile membrilor echipei de proiect, de mulţumirile adresate partenerilor.

Prof. Mihaela DIACONESCU
Colegiul Tehnic de Aeronautică „Henri Coandă” Bucureşti