Către, GUVERNUL ROMÂNIEI

DOMNULUI FLORIN VASILE CÂŢU, PRIM-MINISTRU AL ROMÂNIEI

Domnule Prim-Ministru,

Federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, în numele membrilor de sindicat pe care îi reprezintă, vă solicită să identificaţi soluţiile pentru ca educaţia, în mod real, să devină prioritate naţională. Învăţământul din România, acest domeniu strategic de care depinde viitorul ţării, a fost şi este în mod constant neglijat de clasa politică, aspect demonstrat de date clare. Astfel:

Finanţarea educaţiei s-a situat constant în jurul a 3% din PIB, chiar dacă Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, prevede, încă de la momentul adoptării, alocarea a 6% din produsul intern brut – ca o consacrare a principiului instituit prin acelaşi act normativ la art. 2 alin. (7): „În România Învăţământul constituie prioritate naţională”. Însă, pentru guvernele care s-au succedat din 2011 până în prezent, o prioritate a fost prorogarea dispoziţiilor legale privind finanţarea educaţiei cu 6%, subfinanţând constant învăţământul; şi aceasta în condiţiile în care, în ţările Uniunii Europene, procentul din PIB alocat educaţiei este, în medie, de 5%. Se constată că pentru anul 2021, prin Proiectul Legii bugetului de stat, se propune pentru educaţie o sumă care reprezintă aproximativ 2,5% din PIB, de la bugetul de stat.

● Existenţa unei infrastructuri precare pentru multe unităţi de învăţământ preuniversitar; între acestea se evidenţiază cele 836 care, în anul 2021, au grupurile sanitare în curte, fără apă curentă – situaţie de neacceptat, mai ales în contextul epidemiologic în care ne aflăm din primăvara anului 2020!

Salariul mediu în învăţământ este cu 30% mai mic decât cel din administraţia publică – situaţie unică în rândul ţărilor membre ale Uniunii Europene, unde salariile din educaţie sunt mai bine poziţionate.

Salariile din învăţământ sunt situate în pătrimea inferioară a grilei de salarizare din Legea-cadru nr. 153/2017, în condiţiile în care coeficienţii de ierarhizare pentru un profesor cu studii universitare de lungă durată sunt cuprinşi între 1,64-2,76!

Majorarea salariilor personalului didactic începând cu data de 1septembrie 2020, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, nu s-a aplicat, fiind urmată de măsura îngheţării salariilor în anul 2021.

● Dacă ne raportăm la valoarea coşului minim pentru un trai decent, se constată că doar conferenţiarii universitari, profesorii universitari din învăţământul superior şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar spre final de carieră ating nivelul unui trai decent, celelalte categorii de personal din sistemul educational fiind sub acesta.

Decizia de a nu acorda voucherele de vacanţă pentru anul 2021 va contribui la diminuarea veniturilor personalului din învăţământ şi la imposibilitatea de a-şi reface capacitatea de muncă, personalul din educaţie nemaiavând acces la bazele de odihnă, ca în ultimii ani. În plus, consecinţele acestei măsuri se vor resimţi şi  industria HORECA.

Domnule Prim-Ministru, având în vedere cele de mai sus, salariaţii din învăţământ vă solicită:

● alocarea unui procent de cel puţin 10% din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă pentru învăţământ – în condiţiile în care educaţia este un domeniu fundamental de care depinde dezvoltarea ţării şi având în vedere nevoile uriaşe ale acestui sistem (faţă de numai 3% cât s-a propus iniţial);

calculul şi plata corecte, prin raportare la salariul de bază în plată, a drepturilor salariale suplimentare, reglementate de legea-cadru nr. 153/2017 ca majorări/creşteri ale salariului de bază [cu privire la acest aspect, reamintim că există, încă din anul 2019, un proiect de hotărâre de Guvern asupra căruia au căzut de acord toţi partenerii de dialog, rediscutat şi reavizat în cadrul Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educaţiei în cursul anului 2020, care nu trebuia decât introdus pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern şi aprobat – ceea ce nu s-a mai întâmpla];

● majorarea salariilor personalului din învăţământ la nivelul anului 2022, încă din anul 2021;

● asigurarea, cu prioritate, a vaccinurilor necesare pentru personalul din educaţie care şi-a exprimat opţiunea de vaccinare şi urgentarea procedurilor, având în vedere revenirea preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ şi creşterea riscului infectării cu SARS-CoV 2;

● punerea la dispoziţia unităţilor şi instituţiilor de învăţământ, prin cabinetele medicale, a unui număr suficient de teste rapide antigen COVID-19, atât pentru testarea săptămânală a salariaţilor, cât şi pentru testarea elevilor/ preşcolarilor/ studenţilor care prezintă simptome specifice infecţiei cu SARS-COV-2;

acordarea voucherelor de vacanţă pentru anul 2021, precum şi a celorlalte drepturi instituite de legislaţia în vigoar e î n beneficiul salariaţilor din învăţământ;

plata integrală şi la termen a tranşelor din diferenţele salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti în favoarea salariaţilor din învăţământ, conform prevederilor legale aplicabile în materie;

● asigurarea dispozitivelor electronice de tip laptop sau tabletă de care trebuiau să beneficieze, la cerere, încă din anul 2020, fiecare cadru didactic şi fiecare elev, potrivit Legii nr. 109/2020.

Domnule Prim-Ministru, este momentul să demonstrati că educatia este una dintre prioritătile reale ale coalitiei de guvernare si că doriti să realizati o investitie semnificativă în acest domeniu! Federaţiile sindicale din învăţământ vă propun semnarea unui Acord între Guvernul României şi reprezentanţii acestora, prin care să stabilim calendarul de soluţionare a principalelor probleme din sistemul educaţional românesc.

Bucureşti, 17.02.2021

PREŞEDINTE F.S.L.I.

SIMION HANCESCU

PREŞEDINTE

F.S.E. „SPIRU HARET”

Marius Ovidiu NISTOR

PREŞEDINTE

F.N.S. „ALMA MATER”

Anton HADĂR