Conferinţa Judeţeană a S.L.L.I.C.S. Neamţ, Văratec – 23 iunie 2018

PROGRAM

 

830 – 1000 Sosirea şi înregistrarea delegaţilor. Studiul materialelor Conferinţei.

1000 – 1130 Lucrările Conferinţei: deschiderea lucrărilor Conferinţei; Raportul Comisiei pentru validarea caracterului statutar al Conferinţei; cuvântul preşedintelui SLLICS Neamţ; prezentarea şi cuvântul invitaţilor.

1130 – 1145 Pauză.

1145 – 1315 Lucrările Conferinţei: aprobarea Ordinii de zi; aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea Conferinţei; prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Raportului de activitate al SLLICS Neamţ pentru perioada 2013-2018; prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru perioada 2013-2018; alegerea membrilor Consiliului Judeţean şi a Comisiei de cenzori.

1315 – 1330 Pauză.

1330 – 1400 Lucrările Conferinţei: alegerea Biroului Operativ al SLLICS Neamţ şi a membrilor Comisiei de cenzori; aprobarea amendamentelor propuse la Statutul SLLICS Neamţ; prezentarea şi aprobarea Strategiei SLLICS Neamţ pentru perioada 2018-2023.

1400 Dejunul.

1700 Plecarea delegaţilor.

 

ORDINEA DE ZI

 

  1. Aprobarea regulamentului pentru desfăşurarea lucrărilor Conferinţei Judeţene.
  2. Prezentarea Raportului asupra activităţii Sindicatului din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ în perioada 2013-2018.
  3. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru perioada 2013-2018.
  4. Dezbateri asupra documentelor prezentate şi validarea lor.
  5. Alegerea membrilor Consiliului Judeţean, ai Biroului Operativ şi ai Comisiei de Cenzori.
  6. Aprobarea amendamentelor propuse la Statutul SLLICS Neamţ.
  7. Prezentarea şi aprobarea strategiei SLLICS Neamţ pentru perioada 2018-2023.