S.L.L.I.C.S NEAMŢ – RAPORT DE ACTIVITATE 2013 – 2018 – SINTEZĂ

 

 

 1. CONSOLIDAREA ORGANIZATORICĂ A S.L.L.I.C.S. NEAMŢ

 

 • Menţinerea numărului de membri, astfel încât S.L.L.I.C.S. Neamţ să fie reprezentativ la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ din judeţul Neamţ (reprezentativitate reconfirmată de Sentinţa civilă nr. 1821/ 2018 din 28 martie 2018);
 • Creşterea eficienţei managementului organizaţiilor sindicale de bază (consiliere, informare, schimb de experienţă şi bune practici, sesiuni de formare);
 • Creşterea capacităţii de comunicare şi promovare a imaginii organizaţiei (site, poşta electronică, revista „Apostolul”);
 • Creşterea nivelului de profesionalizare a liderilor şi membrilor de sindicat (cursuri de formare sindicală „Dialog social şi leadership în educaţie”).

 1. DIALOGUL SOCIAL

 

 • Participare la Consiliile de Administraţie ale I.S.J. Neamţ şi ale unităţilor de învăţământ;
 • Constituirea şi funcţionarea Comisiilor Paritare la nivelul I.S.J. Neamţ şi ale unităţilor de învăţământ;
 • Participarea în Comisia de Negociere a Contractului Colectiv de Muncă Unic – Învăţământ Preuniversitar Judeţul Neamţ (C.C.M.U.Î.P. Neamţ);
 • Reprezentare în Comisia de Dialog Social la nivelul Instituţiei Prefectului;
 • Reprezentare în structurile bi şi tripartite:

– Consiliul Consultativ I.S.J. Neamţ;

– Consiliul Consultativ I.T.M. Neamţ;

– Consiliul Consultativ A.J.O.F.M. Neamţ;

– Consiliul de Administraţie C.J.A.S. Neamţ;

– Comisia Judeţeană privind egalitatea de şanse Neamţ (C.O.J.E.S.);

– Comisia Judeţeană de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor Neamţ;

 • Reprezentare în Comitetele Permanente ale Confederaţiei Europene a Sindicatelor:

– Comitetul pentru Formare şi Educaţie.

III. ACŢIUNI REVENDICATIVE ŞI DE PROTEST

 

2013

 • 28-30 octombrie – Pichetare Guvernul României şi sediul U.S.L.

– participare S.L.L.I.C.S. Neamţ: prin reprezentant;

– revendicări:

– alocare pentru învăţământ 6% PIB;

– salarii decente;

– învăţământ depolitizat şi nebirocratic.

 • 6 noiembrie – Miting şi marş de protest – Piaţa Victoriei – Calea Victoriei – Piaţa Constituţiei

– participare S.L.L.I.C.S. Neamţ: 100 persoane;

– revendicări – „Apel pentru salvarea învăţământului românesc”.

 

2016

 • 18 aprilie – Pichetare Guvernul României

– participare S.L.L.I.C.S. Neamţ: 20 persoane;

– revendicări – salarizarea în sistemul bugetar.

 • 1 iunie – Marş de protest Palatul Victoria – Palatul Cotroceni

– participare S.L.L.I.C.S. Neamţ: 150 persoane;

– revendicări:

– nivelul salarizării propus de Guvern;

– proiectul Legii salarizării unitare;

– subfinanţarea sistemului de educaţie.

 • 8 iunie – Consultarea membrilor de sindicat în legătură cu neparticiparea la Evaluarea Naţională clasa a VIII-a şi la Examenul Naţional de Bacalaureat
 • 18 octombrie – Pichetare M.E.N.C.S.

– participare S.L.L.I.C.S. Neamţ: prin reprezentant;

– revendicări:

– plata la timp a salariilor;

– alocare fonduri pentru plata hotărârilor judecătoreşti.

 • 24 octombrie – Pichetarea Instituţiei Prefectului Neamţ

– participare S.L.L.I.C.S. Neamţ: 250 persoane;

– revendicări:

– nemulţumiri generate de prevederile O.U.G. nr.20/2016, O.U.G. nr.43/2016 şi H.G. nr.582/ 2016.

 • 22 noiembrie – Pichetare Ministerul Finanţelor Publice

– participare S.L.L.I.C.S. Neamţ – prin reprezentant;

– revendicări:

– insuficienţa fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile şi a celorlalte categorii de cheltuieli.

 

2017

 • 31 mai – Pichetare Camera Deputaţilor

– participare S.L.L.I.C.S. Neamţ – prin reprezentant

– revendicări:

– poziţionarea personalului din învăţământ în partea inferioară a grilelor de salarizare din Proiectul Legii Salarizării Unitare;

– neacordarea primei tranşe de majorări salariale de la 01 iulie 2017;

– anomalii în stabilirea indemnizaţiilor de conducere pentru personalul din învăţământ şi a salariilor unor categorii de personal didactic-auxiliar şi nedidactic.

 • 6-9 iunie – Consultare privind declanşarea grevei generale, începând cu 12 iunie 2017

– Rezultat consultare S.L.L.I.C.S. Neamţ: 17,8% pentru grevă

 • 2 octombrie – Pichetarea Instituţiei Prefectului înlocuită cu întrunirea Comisiei de dialog Social de la nivelul Prefecturii Neamţ

– participare S.L.L.I.C.S. Neamţ: 27 persoane, membrii Consiliului Judeţean al Sindicatului din Învăţământ Neamţ;

– revendicări:

– calculul sporurilor şi indemnizaţiilor începând cu 01 ianuarie 2017;

– necuprinderea în Legea Bugetului de Stat pentru anul 2017 a sumelor necesare pentru plata hotărârilor judecătoreşti;

– cuantumul mic al creşterilor salariilor nete în anul 2018, comparativ cu creşterile salariilor brute;

– proiectul legii salarizării unitare.

 

2018

 • februarie-martie – Consultare privind boicotarea simulărilor la Evaluarea Naţională din 5-7 martie 2018 şi a simulării Examenului Naţional de Bacalaureat din 19-22 martie 2018

– rezultat S.L.L.I.C.S. Neamţ:

– boicot simulare Evaluare Naţională cl a VIII-a:

etapa I – 15 unităţi de învăţământ

etapa II – 0 unităţi de învăţământ

– boicot Examen Bacalaureat – renunţare

– revendicări:

– rediscutarea grilei de salarizare

– reîncadrarea personalului didactic după intrarea în vigoare a Legii nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

– rezolvarea modului de calcul al sporurilor şi indemnizaţiilor;

– modificarea Regulamentului – cadru privind stabilirea locurilor de muncă şi mărimea sporurilor pentru condiţii de muncă;

– acordarea dreptului personalului didactic de a fi pensionat la cerere, cu trei ani înainte de vârsta standard, fără diminuarea cuantumului pensiei.

IV.1. ACTIVITATE JURIDICĂ

 

2013 – 2014

 • Recuperarea ajutorului financiar de 100 Euro aferent anului 2010: 138 dosare;
 • Recuperarea creşterii salariale prevăzute de Legea nr. 221/2008 şi pentru perioada de după aplicarea Legii nr. 63/ 2011: 143 dosare;
 • Solicitarea dobânzii legale pentru sumele câştigate prin hotărâri judecătoreşti pentru perioada 01 octombrie 2008 – 31 decembrie 2009 şi plătite eşalonat: 146 dosare;
 • Solicitarea decontului navetei, neacordat în perioada 01.09.2011 – 31.12.2013: 17 dosare.

 

2015

 • Solicitarea dobânzii legale pentru sumele câştigate prin hotărâri judecătoreşti pentru perioada 01.01.2010 – 31.12.2010 şi plătite eşalonat: 143 dosare;
 • Contestarea deciziilor de concediere emise de:

– C.T. „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ: 12 dosare;

– Grădiniţa „Floare de colţ” Piatra-Neamţ: 4 dosare;

– Şcoala Gimnazială Nr.8, Piatra-Neamţ: 3 dosare;

– Şcoala „Elena Cuza” Piatra-Neamţ: 1 dosar.

 • Contestarea deciziilor de sancţionare disciplinară emise de:

– Liceul „Mihail Sadoveanu” Borca: 2 dosare

– Liceul „Vasile Conta” Tg. Neamţ: 1 dosar;

– Şcoala Gimnazială Sagna: 1 dosar;

– Şcoala Gimnazială Dragomireşti: 1 dosar.

 • Contestarea în Contenciosul Administrativ a Hotărârii C. A. de la Şcoala Gimnazială Nr.3 Piatra Neamţ: 1 dosar;
 • Recunoaşterea unor drepturi de natură salarială prevăzute de Legea nr.221/2008, Legea nr.330/2009 şi Legea nr. 285/ 2010, prin procedura de mediere: 280 dosare;
 • Încadrarea şi salarizarea instructorilor de educaţie cu studii superioare, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare: 2 dosare C.S.E.I. „Al. Roşca”, Piatra-Neamţ;
 • Elaborarea Notei de fundamentare pentru modificarea Legii de salarizare a personalului nedidactic, înaintată Prefecturii Neamţ, Parlamentului României, Ministerului Educaţiei şi Ministerului Muncii.

 

2016

 • Solicitarea dobânzii legale pentru sumele câştigate prin hotărâri judecătoreşti pentru perioada 01.01 – 13.05.2011: 113 dosare pentru personalul didactic şi didactic-auxiliar;
 • Solicitarea dobânzii legale pentru sumele câştigate de personalul nedidactic prin hotărâri judecătoreşti, reprezentând nediminuarea cu 25% a salariilor în perioada ianuarie – mai 2011: 73 dosare/ 678 beneficiari;
 • Solicitarea acordării distincţiei şi premiului „Gheorghe Lazăr”: un dosar la Şcoala „Daniela Cuciuc” Piatra Neamţ;
 • Monitorizarea aplicării Legii nr. 85/ 2016, prin care s-au acordat creşteri salariale calculate pentru perioada 01.10.2008 – 13.05.2011 şi personalului didactic şi didactic-auxiliar care nu a beneficiat de aceste drepturi, în baza unor hotărâri judecătoreşti.

 

2017

 • Solicitarea calculului şi plăţii diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic-auxiliar cu funcţii de conducere (contabil şef şi secretar şef) pentru perioada 01.08.2016 – 31.12.2016: 35 dosare/ 70 beneficiari;
 • Contestarea hotărârii C.A. de la Şcoala Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra-Neamţ şi plata despăgubirilor: un dosar;
 • Contestarea executării silite declanşate de C.T. „Gh. Cartianu” Piatra-Neamţ, împotriva unor angajaţi disponibilizaţi: 8 dosare;
 • Negocierea, semnarea şi înregistrarea la Ministerul Muncii a C.C.M.U.Î.P. judeţul Neamţ.

 

2018

 • Recalcularea şi plata sporurilor şi indemnizaţiilor, prin raportare la salariul de bază majorat de la 01.01.2017, cu 15%: 136 dosare;
 • Solicitarea decontului de navetă pentru personalul didactic şi didactic-auxiliar de la Şcoala „Dumitru Almaş” Negreşti, Şcoala Gimnazială Văleni şi Şcoala Gimnazială nr.1 Zăneşti;
 • Contestarea executării silite declanşată de C.T. „Gh. Cartianu” Piatra-Neamţ împotriva angajaţilor disponibilizaţi în anul 2015;
 • Constatarea îndeplinirii de către S.L.L.I.C.S. Neamţ a condiţiilor de reprezentativitate la nivelul celor 136 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică din judeţul Neamţ;

 

IV.2. ACTIVITĂŢI JURIDICE PERMANENTE

 

 • Informări cu privire la apariţia, modificarea şi aplicarea unor acte normative sau administrative cu caracter normativ;
 • Consiliere, asistenţă juridică şi mediere atât pentru membrii de sindicat, cât şi pentru conducerile unităţilor de învăţământ;
 • Definitivarea şi transmiterea cererilor de executare a sentinţelor civile către unităţile de învăţământ;
 • Monitorizarea executării hotărârilor judecătoreşti;
 • Redactarea şi transmiterea răspunsurilor la întrebările, petiţiile, mesajele cu temă juridică, adresate de membrii de sindicat, de serviciile financiar-contabile şi secretariat sau de conducerile unităţilor de învăţământ;
 • Elaborarea şi înaintarea unor adrese, scrisori, petiţii şi chiar interpelări, către autorităţile publice locale şi centrale, în vederea rezolvării unor situaţii concrete semnalate din teritoriu;
 • Elaborarea şi promovarea prin intermediul comisiilor tehnice ale F.S.L.I. a unor propuneri de modificare şi amendamente la acte normative/ administrative (metodologii, regulamente, ordonanţe, protocoale) ce vizează sistemul de învăţământ şi angajaţii acestuia.

 1. PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA PROFESIONALĂ ŞI SINDICALĂ – FORMARE ŞI PROIECTE

 

2013

 • Finalizarea Proiectului POSDRU/ 97/ 6.3/ S/ 63072 „Promovarea prin activităţi inovatoare a egalităţii de şanse şi de gen în cadrul organizaţiilor partenerilor sociali, cu accent pe instituţiile de educaţie” – proiect cu finanţare europeană şi pregătirea activităţilor de asigurare a sustenabilităţii proiectului;

– Beneficiari: 1033 cadre didactice din judeţele: Neamţ, Bistriţa Năsăud, Maramureş, Ilfov şi Municipiul Bucureşti;

 • Iniţierea şi organizarea programelor de formare profesională acreditate C.N.F.P.A. pentru obţinerea specializării de:

– Formator – cod COR 242401 – beneficiari = 50 cadre didactice;

– Mentor – cod COR 235903 – beneficiari = 25 cadre didactice.

 

2014

 • Implementarea Proiectului LLP – LdV/ VETPRO/2013/RO/349 „Antreprenor 2013”, proiect finanţat de U.E. prin programul VETPRO Leonardo da Vinci:

– Beneficiari: 30 profesori din judeţul Neamţ şi Bistriţa Năsăud

 • Implementarea programului de formare continuă „Cultura sănătăţii şi securităţii muncii”, desfăşurat în cadrul proiectului „Dezvoltarea structurilor de dialog social în sectorul educaţie”, iniţiat de C.S.D.R. în parteneriat cu Confederaţia Norvegiană a Sindicatelor, F.S.L.I. şi Federaţia Lucrătorilor din Şcoli – Norvegia şi finanţat prin Programul Norvegian de Cooperare pentru România:

– Beneficiari: 28 profesori din judeţul Neamţ şi Bacău.

 

2015

 • Participare la cursurile Academiei Sindicale pentru tinerii sub 35 ani, organizate de Fundaţia FRIEDRICH EBERT, în baza unui parteneriat cu Confederaţia Sindicatelor Libere din România.

 

2016

 • Finalizarea activităţilor de asigurare a sustenabilităţii Proiectului „Promovarea prin activităţi inovatoare a egalităţii de şanse şi de gen în cadrul organizaţiilor partenerilor sociali, cu accent pe instituţiile de educaţie”.
 • Organizarea şi subvenţionarea cu 50% a Programului de formare „Acordarea primului ajutor”, derulat în colaborare cu Societatea Naţională de Cruce Roşie – filiala Neamţ:

– Beneficiari: 1024 cadre didactice din 51 unităţi şcolare

 • Parteneriat cu Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova, în iniţierea şi derularea Proiectului „Sindicatele din educaţie – măsuri concrete pentru îmbunătăţirea activităţii prin transfer de bune practici”:

– Schimb de experienţă Chişinău, 19-22 mai 2016;

– Schimb de experienţă Piatra-Neamţ, 15-18 decembrie 2016.

 • Participare în Proiectul „Spartachiada profesorilor” (competiţii pe diferite ramuri sportive) ediţia a IV-a, iniţiat de Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava.

 

2017

 • Program de formare sindicală „Dialog social şi leadership în educaţie”, acreditat O.M.E.N.C.S. nr. 4094/ 09.06.2016 – 15 credite profesionale transferabile:

– Beneficiari: 125 lideri de sindicat din unităţile de învăţământ ale judeţului Neamţ.

 • Program de formare pentru contabilii organizaţiilor sindicale şi pentru membrii comisiilor de cenzori, derulat în parteneriat cu F.S.L.I.
 • Parteneriat cu Asociaţia pentru Calitate şi Competenţe în Educaţie din Republica Moldova.
 • Acreditarea S.L.L.I.C.S. Neamţ ca Centru de testare autorizat CERTIPORT pentru calificarea internaţională IC3 – GS4 (Internet and Computing Core Certification Global Standard 4).
 • Participare în Proiectul „Spartachiada profesorilor” (competiţii pe diferite ramuri sportive) ediţia a V-a, iniţiat de Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava.

 

2018

 • Iniţierea şi derularea, în parteneriat cu Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova a Proiectului „Unirea Basarabiei cu România – istorie şi actualitate”, 24 martie 2018:

– Simpozion de comunicări şi referate;

– Expoziţie de fotografie documentară;

– Film documentar;

– Program artistic;

– Vizitare obiective istorice din judeţul Neamţ.

 • Organizarea, în parteneriat cu C.S.D.R., a Programului de formare „Dialog social şi leadership în educaţie”, pentru liderii de sindicat, membri ai Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova, 22-26 mai 2018:

– Beneficiari: 40 cadre didactice din Republica Moldova.

 1. ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR CĂTRE MEMBRII DE SINDICAT

 

VI.1. PARTENERIATE ŞI SERVICII

 • Reţeaua farmaciilor Ardealul – Piatra-Neamţ – reducere de 8% la toate produsele, mai puţin la medicamentele de pe reţetele compensate;
 • Centrul medical Micromedica – 15 % reducere la preţul analizelor, consultaţiilor şi a altor investigaţii, mai puţin cele prescrise de medici prin biletul de trimitere CNASS şi investigaţia RMN;
 • Teatrul Tineretului – reducere de 20% la preţul biletelor, cu excepţia premierelor, avanpremierelor şi a spectacolelor cedate unor terţi;
 • Magazinul Cosmos – P. Neamţ – 4,5 % reducere, mai puţin la ţigări şi cartele telefonice;
 • Benzinăriile Lukoil – reducere 15 bani/l de combustibil, cu posibilitatea unor reduceri mai mari în week-end şi acumulare de puncte;
 • S.C. MaxxComputers S.R.L. – reduceri după cum urmează:

– laptopuri, tablete, telefoane, monitoare, televizoare, consumabile originale – 2%;

– calculatoare, consumabile compatibile, hârtie copiator, accesorii – 5%;

– produse birotică – 8%;

– reîncărcări cartuşe – 10%;

– service calculatoare şi imprimante 15%.

 • S.C. Automoldova S.A. – reducere de 5% la:

– piesele şi accesoriile achiziţionate din depozitul firmei;

– manoperă la lucrări de tinichigerie şi mecanică;

– piesele şi accesoriile achiziţionate din magazinul CAR FRANCE – zona Moldocor.

 • Florăria Elegans – Piatra-Neamţ, Bd. Mihai Eminescu – reducere de 10%, cu posibilitatea unor reduceri mai mari în funcţie de valoarea comenzii.
 • Florăria Edenia – Piatra-Neamţ, zona Laguna, reducere de 10%, cu posibilitatea unor reduceri mai mari în funcţie de valoarea comenzii.
 • Cristal Vision – Piatra-Neamţ, optică medicală, zona Muzeul de istorie, cu următoarele reduceri:

– 15% preţul lentilelor;

– 30 % preţul consultaţiei oftalmologice;

– 10% investigaţii, tratamente, tratament chirurgical oftalmologic.

 • S.C. Floredana Farm – Tg. Neamţ – reducere de 8 % la toate produsele, între 5 – 15% la medicamentele de pe reţetele compensate;
 • S.C. Mapi S.R.L. – Tg. Neamţ – reducere de 5% la:

– piesele şi accesoriile achiziţionate din depozitul firmei;

– manoperă la lucrări de tinichigerie şi mecanică;

– se oferă o reducere de 5 % la preţul inspecţiei tehnice periodice.

 

VI.2. ALTE SERVICII

 

 • Ajutoare sociale în caz de boală, deces, calamitate, naştere copil;
 • Diversificarea şi lărgirea ofertei turistice speciale şi de acces în bazele de odihnă şi tratament;
 • Distribuirea anuală a biletelor de odihnă şi tratament în baza cererilor şi înscrierilor.

 

VII. S.L.L.I.C.S. NEAMŢ ÎN STRUCTURILE FEDERATIVE ŞI CONFEDERATIVE

 

 • Afiliat şi membru fondator al F.S.L.I.
 • Reprezentare în structurile de conducere ale F.S.L.I.

– dl. Gabriel Ploscă, vicepreşedinte F.S.L.I., coordonator al Departamentului de Formare şi Proiecte;

 • Participare la Conferinţa Naţională a F.S.L.I., 16 – 18 noiembrie 2017;
 • Afiliat C.S.D.R.;
 • Reprezentare în structurile de conducere ale Confederaţiei:

– Dl Gabriel Ploscă, membru în Biroul Executiv Naţional şi în Consiliul Naţional al C.S.D.R.

– Dna Gabriela Grigore, membru în Consiliul Naţional a C.S.D.R.

 • Participare la Congresul al VI-lea al C.S.D.R., 2 – 4 noiembrie 2017;
 • Reprezentare internaţională în Comitetele Permanente ale Confederaţiei Europene a Sindicatelor:

– Dl. Gabriel Ploscă, membru în Comitetul pentru Formare şi Educaţie.