Continuitate în activitatea sindicală

După un început de an, aproape obişnuit, când informaţiile unei pandemii veneau de peste tot, dar mai speram că lucrurile se vor rezolva uşor şi repede, în 11 martie 2020 şcolile se închideau, semn că situaţia este gravă şi de durată. Au urmat deciziile cunoscute de izolare, sistemul sanitar a intrat în „stare de război”şi ne-am trezit într-o conjunctură pe care nu o mai trăisem.

Cu toţii, decidenţi politici, personalul din învăţământ, elevi şi părinţi am hotărât că trebuie găsite metode pentru ducerea la bun sfârşit a anului şcolar. A început învăţarea online, la început mai greu, aceasta fiind singura cale prin care se putea continua activitatea şcolară.

În timpul acestor eforturi de a suplini cât mai bine activitatea din şcolile, acum închise, au ieşit pregnant în evidenţă problemele grave din învăţământul de masă românesc, subfinanţat şi neglijat mereu de-a lungul anilor: infrastructură deficitară în multe cazuri, lipsă de echipamente şi acces la internet, în special în mediul rural, o pregătire precară la unele cadre didactice pentru predarea online, lipsa unui interes real al autorităţilor centrale şi locale pentru şcoala româneas­că şi problemele ei.

 Şi Sindicatul din Învăţământ Neamţ s-a adaptat la noua stare de fapt şi a găsit mijloace prin care a evitat întreruperea activităţii. În primul rând, ne-am stabilit modul prin care puteam continua comunicarea, în condiţii de izolare, cu membrii de sindicat, cu unităţile şcolare, cu Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Confederaţia Sindicatelor Democratice din România, structuri la care sindicatul nostru este afiliat. Astfel, am reuşit să ajungă la colegii noştri, în timpul cel mai scurt, informaţii despre deciziile ce vizau şcoala, despre actele normative ce urmăreau adaptarea la noile condiţii a activităţilor din sistemul de învăţământ, dar şi să dăm răspunsuri avizate la unele probleme neclare sau să demontăm anumite ştiri false care îi îngrijorau pe colegii noştri.

 Prin interviuri în mass media, ne-am spus punctul de vedere despre adevărata situaţie în care se află unităţile de învăţământ şi am arătat că dacă se doreşte să avem un învăţământ de calitate trebuie să începem prin a recunoaşte şi nu să punem, din nou, sub preş necazurile, nu puţine, ale instituţiilor şcolare şi ale personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. Apoi, împreună cu decidenţii momentului, cu elevii şi părinţii lor să găsim soluţiile pentru problemele speciale ale perioadei pe care o traversăm, dar să nu uităm că eforturile, poate şi mai mari, pentru redresarea şcolii româneşti abia urmează, după ce vom reveni cât mai aproape de normalitate, adică fără apăsarea pandemiei.

 Am formulat mai multe propuneri către Federaţie, în scris sau în cadrul întâlnirilor online ale Colegiului Naţional al Liderilor şi Biroului Operativ pentru actele normative ce urmau să se discute în Comisia de Dialog Social de la nivelul MEC, pe teme ca: învăţarea online, salarizarea în pandemie, modificarea ROFUIP şi a contractelor individuale de muncă, mobilitatea personalului didactic, susţinerea gradelor didactice, modul de organizare şi desfăşurare al evaluării naţionale şi examenului de bacalaureat, certificarea competenţelor profesionale, modificarea metodologiei şi a calendarului pentru acordarea gradaţiei de merit.

 Ne-am opus, cu argumente logice, încercărilor nejustificate de a trece în şomaj tehnic pe cei care lucrează în învăţământ. Am cerut să se asigure toate măsurile de protecţie sanitară pentru elevi şi personalul din şcoli în timpul activităţilor prin care urma să se desfăşoare pregătirea elevilor pentru evaluarea naţională şi examenul de bacalaureat precum şi în timpul desfăşurării acestor examene. În urma sesizărilor din teritoriu, Federaţia noastră a cerut MEC să elaboreze proceduri clare privind notarea în timpul învăţării online şi pentru încheierea situaţiei şcolare.

 Cu gândul la viitor, FSLI a făcut un apel către Consiliul Naţional al Rectorilor de a regândi pregătirea noilor cadre didactice, fiind necesar, credem noi, un master didactic, iar programele de pregătire să se refere şi la învăţarea online.

 La propunerea Biroului Operativ al Sindicatului din Învăţământ Neamţ, FSLI a înaintat Parlamentului României o iniţiativă de modificare a articolului 12, aliniatul 8/1 din Legea Educaţiei Naţionale, prin care, toţi elevii înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic, cu durata de minim 3 ani, să beneficieze de masă şi cazare gratuite în cantinele şi căminele şcolare, iar acoperirea cheltuielilor să se asigure din bugetul MEC. Va creşte, astfel, atractivitatea şcolii profesionale şi se va oferi o şansă reală şi elevilor cu posibilităţi materiale precare, reducându-se abandonul şcolar.

 Ne-am bucurat pentru faptul că Parlamentul a adoptat propunerile legislative venite din partea FSLI, prin care urmează să se micşoreze numărul de elevi în clasă şi să fie finanţat din bugetul MEC învăţământul preşcolar şi pentru copiii cu vârsta de minim 2 ani. De asemenea, au fost aprobate de către Parlamentul României: acordarea a două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, de la bugetul de stat, pentru dezvoltarea profesională şi evoluţia în carieră a personalului didactic, acordarea a trei salarii, ca primă de instalare, pentru cadrele didactice care se titularizează în mediul rural şi a unei indemnizaţii de un salariu cadrelor didactice care se pensionează şi au o vechime de cel puţin treizeci de ani. Aceste legi au fost trimise preşedintelui României, iar FSLI a făcut apel pentru promulgarea lor.

 În ziua de 28 mai, 2020 am participat la Conferinţa online de lansare a proiectului FSLI „Dezvoltarea structurilor de dialog şi consultare tripartite şi bipartite în sectorul educaţiei”, cu finanţare din partea Norvegiei. În acest proiect judeţul Neamţ este unul dintre cele opt judeţe selectate, la nivel de ţară, pentru implementarea activităţilor din cadrul proiectului.

 Din păcate am fost nevoiţi să amânăm mai multe proiecte legate de formarea sindicală, de sărbătorirea Zilei Învăţătorului şi acordarea premiilor revistei „Apostolul”, sau de aniversarea, împreună cu colegii din Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova, a 102 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Sperăm că aceste proiecte vor fi reluate după perioada de încercări dificile, pe care încă o trăim.

 Mai trebuie să spunem că Sindicatul din Învăţământ Neamţ, unul dintre membrii fondatori ai FSLI a împlinit 30 de ani de la înfiinţare. Credem că am fost şi am rămas un sindicat puternic, unit şi respectat.

Prof. Gabriel PLOSCĂ, Preşedinte Sindicatul din Învăţământ Neamţ