La Hânceşti e timpul pentru raportare şi alegeri

Organizaţia raională Hânceşti a Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, care întruneşte în rândurile sale circa 3000 membri de sindicat, la 20 septembrie 2019, în finalul unui mandat de 5 ani al conducerii organizaţiei, şi-a delegat împuterniciţii pentru a face o analiză temeinică a activităţii pe această perioadă şi a decide cum şi cu cine vor merge mai departe.

Doamna Valentina Tonu, şefa Direcţiei generale educaţie Hânceşti, în mesajul său adresat participanţilor, a apreciat înalt colaborarea cu conducerea organizaţiei sindicale din raion, în persoana doamnei Ana Cimpoeşu, sugerând că ar fi benefică continuarea acestei conlucrări.

Delegaţii şi invitaţii la Conferinţă au salutat cu mult drag şi căldură oaspeţii din partea Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Cercetare Neamţ, judeţ înfrăţit cu Hânceştiul. Cu multă emoţie a fost ascultat mesajul de salut al domnului Gabriel Ploscă, preşedinte, care a fost dat citirii de către domnul Ionel Hociung, vicepreşedinte, dar şi mesajul mobilizator al doamnei Gabriela Grigore, vicepreşedinte al FSLI Neamţ.

Doamna Ana Cimpoeşu, preşedintele organizaţiei sindicale din Hânceşti, a prezentat un amplu raport retrospectiv al activităţii de cinci ani. Luările de cuvânt au fost numeroase, ample şi consistente, îndelung aplaudate fiind intervenţiile doamnelor Olga Chiriac, preşedintele comitetului sindical al gimnaziului „Alecu Donici” din Ciuciuleni şi Nadejda Buruiană, de la gimnaziul Drăguşenii Noi, care au înviorat adunarea.

Apoi, cu încuviinţarea, laudele şi susţinerea tuturor vorbitorilor în dezbateri şi a delegaţilor la Conferinţă, doamna Ana Cimpoeşu a primit mandat de încredere pentru a conduce organizaţia sindicală a raionului Hânceşti în următorii cinci ani. Îi urăm mult succes şi în continuare!

Angelina BEGU, redactor-şef adj., Chişinău

Cea mai importantă problemă a sistemului nostru educaţional este lipsa de cadre didactice, îmbătrânirea colectivelor şi refuzul tinerilor de a se încadra în activitatea pedagogică. Astfel, fiecare al 4-lea profesor din raionul Hânceşti este de vârstă pensionară. Sunt colective în care activează peste 50% cadre didactice pensionate. Nici majorările de salariu, nici micşorarea sarcinii didactice, nici indemnizaţiile de 120 mii nu mai atrag tinerii în şcoli şi grădiniţe. Statistica este dură: fenomenul migraţiei, descreşterea demografică, depopularea satelor sunt cele mai importante cauze ale scăderii constante a populaţiei şcolare şi acest lucru trebuie să îngrijoreze conducerea Republicii Moldova, care este datoare să caute soluţii pentru îmbunătăţirea lucrurilor.

Ana CIMPOEŞU, Preşedintele Consiliului Raional Hânceşti al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei

Sunt mâhnit că astăzi nu suntem împreună la evenimentul deosebit din viaţa organizaţiei sindicale din raionul Hânceşti. Sunt sigur că aveţi ce le spune oamenilor, iar ei vor aprecia activitatea organizaţiei sindicale. Lor, oamenilor, doresc să le spun că, dacă în viaţă vrem cu adevărat să avem împliniri, unitatea şi solidaritatea sunt valori vitale, care nu pot fi oprite nici de Prut şi nici de alte graniţe negreşit. Eu vă felicit pentru ce aţi înfăptuit până acum, succes pe mai departe, vă doresc sănătate, mi-e dor de voi şi vă sărut. Cu respect,

 Gabriel PLOSCĂ, Preşedinte al Sindicatului din Învăţământ Neamţ

 Este evident că, mai mult decât oricând, avem nevoie de educaţie ca aerul şi apa pentru viaţă. Numai prin educaţie vom pregăti tânăra generaţie pentru viaţa socială, pentru piaţa muncii, dar cel mai important, îi vom face oameni liberi, cetăţeni respectaţi ai Europei şi ai lumii. Cât încă mai avem copii în şcolile noastre, haideţi să-i ocrotim, să-i iubim şi să-i educăm cum ştim mai bine!

Vă dorim sănătate, putere de muncă, succes în ceea ce faceţi şi mai ales, respectul celor care au puterea de decizie în ţara dumneavoastră.

Gabriela GRIGORE, Secretar general al Sindicatului din Învăţământ Neamţ