Raport asupra activităţii desfăşurate de Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Neamţ (AINT) în perioada 2013-2017

 

Activitatea AINT s-a desfăşurat sub conducerea Adunării Generale şi a Consiliului Director în concordanţă cu Strategia de dezvoltare 2013-2017 aprobată de organul suprem de conducere al asociaţiei.

La cei peste 100 de ani de la înfiinţare şi 25 de ani de la reluarea activităţii, Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Neamţ şi-a propus să devină un factor de stabilitate organizaţională pentru membri săi, în scopul împlinirii profesionale şi personale a cadrelor didactice. Pornind de la principii de bază în organizarea de tip asociativ – solidaritate, coeziune, angajare socială, deschidere şi competitivitate – Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Neamţ s-a angajat să devină un forum pentru schimbul de idei şi experienţe, precum şi pentru promovarea bunelor practici în ceea ce priveşte activitatea didactică, sprijinind activitatea ştiinţifică, didactică, cultural – artistică, sportivă şi de petrecere a timpului liber a cadrelor didactice din judeţul Neamţ.

Îndeplinirea acestei misiuni, existenţa noastră ca asociaţie profesională, este condiţionată de construirea şi afirmarea propriei identităţi, treptat, prin activităţile derulate, prin programele în care ne-am implicat, prin calitatea membrilor noştri. Dacă am reuşit acest lucru, dacă am reuşit să schimbăm ceva faţă de perioada anterioară veţi aprecia dumneavoastră pornind de la acest raport.

Sub sloganul „Toţi pentru şcoală, şcoală pentru toţi” am urmărit patru direcţii strategice:

* Consolidarea unei organizaţii puternice şi stabile;

* Construirea unei culturi organizaţionale;

* Crearea şi consolidarea unui parteneriat viabil la nivel local, regional, naţional şi internaţional;

* Diversificarea serviciilor şi produselor oferite de AINT.

Vom porni de la aceste direcţii pentru a putea vedea ce am făcut bine, ce nu am reuşit, pentru a gândi împreună viitoarele proiecte. Dintre acţiunile asociaţiei noastre în această perioada menţionăm:

* Elaborarea surselor de informare a lucrătorilor din şcolile nemţene privind scopul, obiectivele şi activităţile AINT; Am reuşit să ne prezentăm ca organizaţie profesională a tuturor cadrelor didactice în aproape toate şcolile din judeţ. Pentru aceasta am realizat mai multe materiale promoţionale (Mapa Ce este AINT?, Pliantul de prezentare a asociaţiei, articolele publicate în revista Apostolul şi Revista AGIRo;

* Adunări în teritoriu; organizarea seminarelor, conferinţelor profesionale, organizarea întrunirilor cu reprezentanţii ISJ Neamţ, SLLICS Neamţ, cu directorii de şcoli, vizite în şcoli, discuţii cu educatoare, învăţători, profesori; rezultatul: avem membrii în peste 100 de şcoli din judeţ;

* Nu am reuşit să menţinem o permanentă comunicare, formală şi non formală cu toţi membrii asociaţiei. Poate acesta a fost unul din motivele pentru care unii membri au devenit „foşti membri”.

* fundamentarea activităţii pe o cultura organizaţională construită pe tradiţie, pe valori comune, pe personalităţi adevărate, pe activităţi perene cu un puternic impact în comunitate.

* Sărbătorirea Zilei Învăţătorului, în fiecare an, la 30 iunie, aşa cum s-a stabilit la primul Congres al AGIRo din anul 1927; AINT a întreprins demersuri pe lângă parlamentarii nemţeni în vederea recunoaşterii prin lege a acestei sărbători;

* Aniversarea, printr-o adunare festivă la care au participat 120 de colegi, a 25 de ani de la reînfiinţarea AINT; proiectul a fost susţinut financiar de Consiliul local Piatra Neamţ şi Primăria Piatra Neamţ;

* Organizarea sărbătorii revistei Apostolul: 2014 – 80 de ani de la apariţia primului număr (noiembrie 1934) şi 15 ani de la reeditare (martie 1999);

* Acordarea, începând cu anul 2016, împreună cu Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învăţământ a Premiilor revistei Apostolul: au fost acordate cinci premii pentru cinci profesori din învăţământul nemţean;

* Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului director al AINT;

* Cu bun simţ şi respect faţă de trecut, nu ne-am uitat înaintaşii: îi preţuim readucându-i în memoria comunităţii prin simpozionul Dascăli nemţeni de altădată, organizat în colaborare cu Muzeul de istorie din Piatra-Neamţ, prim comemorări (Nicolae Apostol, Romel Bârjoveanu, Constantin Buga, ş.a.), articole în revista Apostolul, prin Cartea de aur a AINT;

* Comemorarea „învăţătorilor eroi” în fiecare an la marea sărbătoare a Înălţării Domnului, la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din incinta Curţii domneşti;

* Conservarea şi bazei materiale a asociaţiei: au fost reabilitate cele două imobile aflate în proprietatea AINT (Casa învăţătorului din strada Petru Rareş 24 şi Căminul învăţătorilor din strada Mihai Sadoveanu 21);

* Participarea la Congresele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România (AGIRo): 2013 – Slatina, 2014 – Suceava şi Chişinău, 2015 – Cluj-Napoca, 2016 – Constanţa şi Eforie Sud;

* Crearea şi consolidarea unui parteneriat viabil la nivel local, regional, naţional şi internaţional:

– Cea mai mare reuşită au reprezentat-o parteneriate educaţionale încheiate cu unităţile şcolare: C.N. „Gheorghe Asachi”, Liceul de artă „Victor Brauner” P. Neamţ, C.N. „Petru Rareş”, C.N. „Roman Vodă”, Liceul Teh. Economic – Administrativ P. Neamţ, Şcoala Gimnazială nr.3 P. Neamţ, Şcoala Gimnazială nr.2, P. Neamţ, Liceul „Carol I” Bicaz, Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” din Roman, Şcoala Gimnazială Goşmani, com. Români, C.T. „Ion Creangă”, Tg. Neamţ, Şcoala Gimnazială „Nicolae Apostol” Ruginoasa, Şcoala Gimnazială Bicaz Chei, Şcoala Gimnazială Vânători, Şcoala Gimnazială „Dumitru Almaş” Negreşti, ş.a.

– Am organizat activităţi în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu”, Complexul Muzeal Judeţean, Asociaţia „Cultul Eroilor”, Parohia Sf. Ioan de la Curtea domnească, Asociaţia judeţeană a persoanelor vârstnice.

– Am colaborat foarte bine cu alte ONG-uri: Asociaţia montană „Dr. Iacomi”, Biroul de Consultanţă pentru Cetăţeni P. Neamţ, Asociaţia profesorilor de istorie (APIR-Clio) Neamţ;

– parteneriatul cu Editura „Cetatea Doamnei” din Piatra Neamţ, care de fiecare dată şi-a manifestat sprijinul dezinteresat pentru iniţiative;

– colaborarea cu CCD Neamţ s-a materializată în două activităţi de amploare regională şi chiar naţională; parteneriatul şi pe alte coordonate didactice şi în primul rând pe aceea a formării continue a cadrelor didactice nu a avut succes;

– Am găsit permanent un sprijin în SLLICS Neamţ. Împreună edităm revista Apostolul. Împreună am organizat Sărbătoarea revistei la 28 martie 2014. Împreună vrem să facem mai mult pentru binele financiar şi spiritual al colegilor noştri;

– identificarea unor obiective şi activităţi comune care să susţină un viitor parteneriat cu ISJ Neamţ;

– semnarea unor protocoale de colaborare cu Asociaţia Învăţătorilor Bacău şi Asociaţia Învăţătorilor Suceveni;

– derularea unui parteneriat cu AJOFM Neamţ privind implementarea de proiecte finanţate din instrumente structurale în cadrul Programelor operaţionale, Axa prioritară 4 „Modernizarea serviciului public de ocupare”;

– AINT a fost acreditată de Ministerul Muncii să presteze servicii de informare şi consiliere pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă (conversie şi reconversie profesională);

– parteneriatul cu Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Piatra-Neamţ în Proiectul Mai aproape de Europa prin voluntariat;

– parteneriatul cu Asociaţia profesorilor de istorie Neamţ şi Consiliul Judeţean Neamţ în organizarea Conferinţei internaţionale „Istoria românilor şi criza identităţii naţionale. Memorandum-ul de la Neamţ”, 10-12 septembrie 2015;

– premierea elevilor participanţi la olimpiadele şi concursurile şcolare;

– parteneriatul cu Complexul Muzeal Neamţ/Muzeul de istorie Roman în proiectul „Muzeul din şcoala noastră – atelier de creaţie şi educaţie”.

* Proiecte educaţionale în parteneriat cu unităţi şcolare din judeţul Neamţ:

– Incursiune în istoria învăţământului românesc – partener Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman;

– Unirea Principatelor Române – Concurs naţional – partener Şcoala Gimnazială „Prof. Gheorghe Dumitreasa” – Girov şi Şcoală Gimnazială „Nicolae Apostol” – Ruginoasa;

– Ion Creangă, mărţişorul literaturii române – partener Şcoala Gimnazială Goşmani – Români;

– 1 Iunie – Zâmbet şi Bucurie (ediţia a V-a) – partener Şcoala Gimnazială „Nicolae Apostol” – Ruginoasa;

– ECOVIAŢA – simpozion naţional – partener Lic. Teh. Economic – Administrativ Piatra-Neamţ;

– Valorile satului românesc păstrate în muzeul etnografic – partener Şcoala Gimnazială Dulceşti;

– Mărţişoare, mărţişoare… – partener Şcoala Gimnazială Nr. 3 Piatra-Neamţ;

– Concursul de matematică pentru elevii din ciclul primar – partener Şcoala Gimnazială Nr. 3 Piatra-Neamţ;

– Suflet de copil – concurs de desen – partener Şcoala Gimnazială Nr. 2 Piatra-Neamţ;

– Altfel de poveşti – partener Şcoala Gimnazială „Iustin Pârvu” Poiana Teiului;

– Basarabia, străvechi pământ românesc – CN „Roman Vodă” Roman;

– Cinste eroilor (ediţia a IV-a) – CT „Ion Creangă” Tg. Neamţ;

– 1 Decembrie 1918 – UN vis împlinit – România Mare – partener CCD Neamţ;

– Dincolo de cărţi – partener Lic. Teh. Economic – Administrativ Piatra-Neamţ;

– Omagiu Doamnei învăţătoare – partener Şcoala Gimnazială Nr. 3 Piatra-Neamţ.

 

AINT