Solidarizare pentru o legislaţie mai bună

Au avut un scop şi nu au fost departe de a reuşi în acest deziderat: să distrugă încrederea în sindicate. În această perioadă, se vorbeşte foarte mult de Legea educaţiei, de Codul Muncii. Au fost discuţii între sindicate şi guvernanţi, negocieri, dar cei de la putere au făcut, în final, doar ce au dorit. În această situaţie, în care nu mai există dialog social, sindicaliştii din învăţămînt au decis să facă toate demersurile pentru a fi auziţi în Parlamentul României. Gabriel Ploscă, vicepreşedinte al FSLI şi preşedinte al Sindicatului din Învăţămînt Neamţ, ne-a informat că „Miercuri, 23 februarie, în baza legii 189 din 1999, privind iniţiativele legislative cetăţeneşti, 24 de membri ai federaţiei au înregistrat, legal, la notariat, un comitet de iniţiativă. Acesta, după strîngerea a unui număr de 100.000 de semnături ar putea vorbi în numele dascălilor propunînd Parlamentului modificarea unor legi şi iniţierea altora mai bune.  E o încercare de solidarizare pentru o legislaţie mai bună în domeniul educaţiei”.

Proteste – grevă generală, pichetări sau miting?

Greva generală pare a nu mai speria pe guvernanţi. S-a ajuns la o asemenea situaţie, încît cei care ne conduc se gîndesc la beneficiile pe care le-ar avea de pe urma unei astfel de greve. Nu mai plătesc salarii, pentru că, în rest, oricum nu prea îi interesează de ce se petrece în ţară. Aşa că liderul nemţean vine cu o altă propunere: „Vrem să facem un alt fel de miting. Vom face miting în ziua în care guvernanţii îşi vor asuma răspunderea pe Codul Muncii. Dar nu vrem să fie un miting de două, de patru ore. Vrem să rămînem acolo pînă cînd vom rezolva ceva. Nu ştiu ce ne vor face… Ne vor bate? Îi credem în stare şi de aşa ceva. Dar trebuie să facem ceva să nu îşi mai bată joc de sindicate, de oameni.

La reuniunile sindicale ce au avut loc în perioada 21-23 februarie, s-a mai stabilit că vor fi pichetate prefecturile. Nu e o măsură eficientă, însă e necesară pentru a atrage atenţia asupra nemulţumirilor oamenilor. Conform unui grafic, în Neamţ va fi pichetată prefectura în fiecare joi. Astfel, vor fi protestatari în faţa palatului administrativ pe 3, 10 şi 17 martie.

Care sunt nemulţumirile?

Le cam ştim cu toţii, multe dintre ele se acutizează, iar guvernanţii nu par a le lua în considerare. Revendicările reies şi dintr-un comunicat emis de FSLI.

Motivele protestului nostru sunt următoarele:

1. Refuzul MECTS de a recunoaşte încadrarea personalului didactic potrivit prevederilor Legii 221/2008, în condiţiile în care peste 90% din membrii noştri de sindicat au obţinut în instanţă aceast drept;

2. Încălcarea prevederilor Legii 118/2010, potrivit cărora, începînd cu data de 1 ianuarie 2011, ar fi trebuit să se revină la salariile din 2010;

3. Diminuarea costului standard per elev pentru anul 2011 cu 22% faţă de anul 2010, măsură care va conduce la neacoperirea fondurilor destinate salariilor aferente acestui an;

4. Tergiversarea elaborării Regulamentului de acordare în anul 2011 a sporurilor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

5. Anumite prevederi ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cum ar fi: nereducerea cu 2 ore a normei didactice pentru personalul didactic cu o vechime în învăţămînt de peste 25 de ani şi gradul didactic I, structura ciclurilor de învăţămînt, componenţa consiliilor de administraţie;

6. Refuzul MECTS de a emite ordinul  pentru acordarea distincţiilor şi premiilor personalului didactic din învăţămîntul preuniversitar de stat „Gheorghe Lazăr” pentru anul şcolar 2009-2010. (Red.)