Categorie: 210, Mai 2018

NOTE DE TRECERE Defilarea slugărniciei

  Există meserii – cum este şi aceea de profesor – care presupun obligatoriu o conduită demnă, pentru că orice abatere etic-deontologică se răsfrânge negativ asupra modului de raportare la valori al celor tineri şi al unei întregi naţiuni. Fără…

Însemne ale regalităţii române şi Marea Unire

  Complexul Muzeal Judeţean Neamţ prezintă expoziţia temporară „Însemne ale regalităţii române şi Marea Unire”, expoziţie înscrisă în calendarul manifestărilor dedicate aniversării Centenarului Marii Uniri. Vernisajul a avut loc joi, 10 mai, la sediul Muzeului de Artă Piatra-Neamţ, în prezenţa…

Trei sărbători pentru istoria României

  De 9 mai sărbătorim Ziua Europei, Ziua Independenţei proclamată în 1877 şi Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial (1945). „Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare”, declara, pe 9 mai 1877, în Camera Deputaţilor ministrul…

„Noi toţi vrem la şcoală!”, la Colegiul „Danubiana”

  Colegiul Tehnic „Danubiana” din Roman a câştigat un proiect european, depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţie 10i, Componenta 1, Programul „Şcoală pentru toţi”. Proiectul „Noi toţi vrem la şcoală!” are o…

IMAGINE YOURSELF IN FUTURE

  Şcoala Gimnazială Nr. 3, Piatra-Neamţ face parte din proiectul IMAGINE YOURSELF IN FUTURE – 2017-1-PL01-KA219-038397_4, finanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, acţiunea cheie K2, alături de alte patru şcoli din Polonia, Italia, Bulgaria şi Turcia. Coordonatorul de proiect…

O prezentare actualizată a Canoanelor Bisericii Ortodoxe

  Tânărul asistent universitar de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Răzvan Tudor Perşa, ne-a oferit spre finele anului 2017 o traducere, în 3 volume, a lucrării „Canoanele Bisericii Ortodoxe” apărută, în ediţie bilingvă (greacă şi română), la Editura…

Rezerviştii

  În armata României din prima jumătate a veacului trecut, ofiţerimea se împărţea în două mari categorii: „activii”, adică profesioniştii, din rândurile cărora se recrutau comandanţii de companii, batalioane, regimente ş. a. m. d., şi „rezerviştii”, bărbaţi cu funcţii civile,…