Dorul, condiţia românească a fiinţei

De data aceasta, provocarea pe care v-o lansez ne îndreaptă atenţia spre o temă a condiţiei fiinţei umane, dorul (termen specific românesc) ca mod de exprimare a unor sentimente.

Lucrarea părintelui prof. dr. George Remete, intitulată Dorul, condiţia românească a fiinţei a apărut la Editura Paideia, Bucureşti, 2022 şi reprezintă un recent proiect al autorului.

Volumul de faţă este considerat primul studiu monografic pe tema dorului, întrucât, nici o altă lucrare nu a abordat, până acum, îndeaproape acest subiect, chiar dacă ideea a apărul în conţinutul unor studii şi articole.

Cartea ne ajută să putem răspunde la întrebarea: este dorul mai mult decât un sentiment? Dorul este drumul spre iubirea eternă. Preluând o temă din fenomenologia contemporană, părintele George Remete (cadru didactic şi conducător de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia) afirmă că dorul este mai mult decât fiinţa devenind gând. În prezentul studiu, dorul este prezentat şi analizat în raport cu fiinţa artistică supremă, în comparaţie cu durerea, jalea, plânsul.

Dacă Noica vorbeşte despre o „zonă de dor” în numele căreia cuvântul însuşi face apel, părintele Remete mărturiseşte, în cuprinsul cărţii, faptul că dorul comportă o realitate teologică, dar şi una filozofică şi artistică. Totodată, pe parcursul lucrării, autorul subliniază atât legătura strânsă dintre noţiunea iubirii şi cea a dorului, cât şi distincţiile dintre cele două realităţi. Astfel, fiecare popor constituie o categorie specială şi unică de existenţă.

Structura cărţii este una piramidală, fapt observat şi în cadrul fiecărui capitol care se încheie într-un mod teologic. Argumentele sunt fundamentate pe poezia românească, fie ea chiar şi populară, fără a cădea în sentimentalism.

Autorul se foloseşte de idei din filosofie, istoria religiilor, literatură, artă, psihologie. Pe lângă încărcătura ideologică ideatică pe care ne-o propune, pr. George Remete îşi defineşte propria filosofie, linia cărţii de faţă transmiţându-ne şi un mesaj artistic.

Pornind de la Heidegger, autorul ne conduce spre ideea unui dor eshatologic. Ca oameni, suntem în măsura în care dorul este în fiinţa noastră, el reprezentând devenirea pozitivă întru fiinţă. Astfel, dorul devine eshaton. Dacă dorul ar fi cuantificabil, el ar deveni o simplă dorinţă.

Stilul limpede, echilibrat şi foarte expresiv în care este scrisă, recomandă această lucrare tuturor celor interesaţi să-şi clarifice şi să-şi îmbogăţească noţiunile despre tema analizată.

Cartea a fost lansată în perioada mai-iunie 2022, în mai multe centre universitare din ţară precum Alba-Iulia, Cluj-Napoca, Târgu Mureş etc.

Prof. dr. Mihai FLOROAIA