Asociația învățătorilor redivivus?

Conferinţa de dare de seamă şi alegeri la Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Neamţ

DSC01152 Pe data de 10 aprilie a.c., la Grupul Şcolar Economic din Piatra-Neamţ a avut loc Conferinţa de dare de seamă şi alegeri a Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Neamţ. Lucrările Conferinţei au fost conduse de profesorul Gheorghe Vadana, prim vicepreşedinte al Consiliului director al Asociaţiei, decanul de vârstă al acestui consiliu. După intonarea imnului Asociaţiei Învăţătorilor s-a păstrat un moment de reculegere în amintirea celor plecaţi la cele veşnice.

În darea de seamă privind activitatea în perioada 25.03.2011 – 10.04.2013, prof. Gheorghe Amaicei, a punctat momentele decisive din istoria trecută şi recentă a asociaţiei (înfiinţarea în 1912, desfiinţarea în 1944, reînfiinţarea în 1990), principalele evenimente ale perioadei în discuţie: Centenarului Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Neamţ şi editarea lucrării „Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Neamţ – un secol de existenţă”, Centenarului Colegiului Naţional „Gheorghe Asachi”, participarea la congresele AGIRO – ediţiile 2011 şi 2013 -,participarea la „Academia învăţătorului modern” (2012, Republica Moldova), iniţierea unor schimburi de experienţă cu alte asociaţii, sărbătorirea unor aniversări, comemorări,evenimente din viaţa şcolii şi a dascălilor.

Un program – riguros, clar şi sintetic – pentru activitatea următoare a asociaţiei a prezentat prof. Liviu Rusu. Obiectivul proiectului (care devine program doar după asumarea de către noua conducere) ar fi reconstrucţia asociaţiei, fundamentată pe munca şi experienţa celor care au condus până acum destinele ei, atragerea unor noi membri, mai ales din mediul rural, instituirea unui regulament ferm de organizare şi funcţionare a asociaţiei, reconsiderarea poziţiei nemţenilor pe plan naţional şi creşterea gradului de reprezentativitate în AGIRO, regândirea raporturilor cu patronatul şi alte organisme ale Puterii, structurarea întregii activităţi pe bază de proiecte.

DEmocratieUn punct important în ordinea de zi l-a constituit modificarea statutului asociaţiei pentru care a pledat intervenţia prof. Ştefan Corneanu: lumea se schimbă şi pentru sincronizarea cu prezentul sunt necesare actualizarea unor prevederi ale statutului, regândirea obiectivelor asociaţiei şi a modalităţilor de îndeplinire a acestora, reorganizarea structurilor teritoriale şi de conducere. În mod concret, adunarea generală a aprobat fiinţarea filialelor la Roman, Târgu-Neamţ şi Bicaz şi – organizatoric – reducerea la 15 a numărului de membri din consiliul director.

După ce adunarea generală a aprobat materialele supuse dezbaterii Conferinţei, au urmat o serie de intervenţii, mai mult sau mai puţin la obiect. Reţinem ideea prof. Dumitriţa Vasilca, aceea ca asociaţia nemţeană să poarte numele primului ei mentor – LEON MREJERU, susţinem şi pledoariile prof. Constantin Baroi (pentru o infuzie de tinereţe), prof. Alina Pamfil (pentru racordarea la programele europene), prof. Mihai Obreja (pentru implicarea activă a şcolii în destinul asociaţiei şi al revistei „Apostolul”), prof. Ioan Popescu (pentru introducerea spiritului olimpic în activitatea curentă).

Alegerile Conferinţei au adus şase nume noi în Consiliul Director al Asociaţiei, iar prima întrunire a acestui for a fixat şi componenţa noului Birou operativ: prof. Liviu Rusu – preşedinte; prof. Gheorghe Amaicei şi Ştefan Corneanu – vicepreşedinţi; prof. Adrian Armencea – secretar; prof. Dumitriţa Vasilca – purtător de cuvânt.

Considerăm că lucrările acestei activităţi au fost rodnice şi s-au desfăşurat într-o atmosferă civilizată, aşa cum era şi de aşteptat. De aceea, mesajul transmis de către Conferinţă trebuie să se constituie într-un far luminos, care să decidă căile de reformare a învăţământului spre binele României.

 

Prof. Gh.V.ŢĂBÂRNAC,

Membru al Consiliului Director