Colocviul „Dascăli nemţeni de altădată”

În ziua de 28 martie 2013 a avut loc la Complexul Muzeal Judeţean Neamţ cea de XXVIII-a ediţie a colocviului „Dascăli nemţeni de altădată”, organizat de Complexul Muzeal, Asociaţia Învăţătorilor, Fundaţia „Constantin Matasă” şi Societatea de Ştiinţe Matematice – Filiala Piatra-Neamţ. Menţionăm că prima ediţie a acestui colocviu a avut loc în anul 1994, la Piatra-Neamţ existând singurul muzeu din ţară care evocă activitatea cadrelor didactice trecute în nefiinţă.

Înaintea acestei întâlniri, organizatorii au oferit posibilitatea vizitării expoziţiei „Regina Maria – regina tuturor românilor” deschisă cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la moartea Suveranei.

În acest context, doamna muzeograf doctor Mihaela Verzea, a prezentat cele mai importante momente din viaţa şi activitatea reginei Maria, atât în postura de soţie a regelui Carol, de mamă, de scriitoare, de participantă activă la îngrijirea răniţilor în război, cât şi în cea de admiratoare a spiritualităţii şi culturii populare româneşti. Expunerea s-a realizat în paralel cu prezentarea unor piese de valoare, unele unicat: fotografii, cărţi poştale, picturi, sculpturi şi obiecte de mobilier ale casei regale, aduse, în acest scop. de la Muzeul Naţional al României şi de la Castelul Bran. Cu deosebită admiraţie şi respect a fost privit drapelul tricolor care a înfăşurat caseta în care a fost repatriată, de la Balcic, inima reginei.

A doua manifestare s-a axat pe readucerea în memoria noastră a câtorva secvenţe din viaţa şi activitatea unor mari profesori de matematică din judeţ,aceasta fiind singura ediţie de până acum, care are ca temă o singură disciplină. Au participat profesori de specialitate, colegi şi elevi ai celor omagiaţi, unii membrii ai familiilor lor. Într-un cadru solemn, domnul profesor Dan Mihăilescu, organizator şi al celorlalte ediţii, după ce a felicitat şi mulţumit profesorilor Paul Vasiliu şi Gheorghe Amaicei, care au participat la aproape toate activităţile anterioare, a dat cuvântul domnului Ştefan Gavril care a prezentat comunicarea „Profesorul Mircea Simion – 90 de ani de la naştere”. Bine documentată şi însoţită de aprecierile unor foşti elevi din Roznov ai profesorului emerit Mircea Simion, expunerea colegului de catedră de la care a învăţat practic meseria didactică, a fost bine primită de auditoriu. Mai mult, domnul. profesor Paul Vasiliu a venit cu unele completări de pe vremea când era coleg şi prieten cu elevul Mircea Simion la Şcoala Normală din Piatra-Neamţ, în urmă cu câteva decenii.

Scriitorul Emil Nicolae a prezentat apoi aspecte mai puţin cunoscute din activitatea poetului Lucian Mircea, pseudonimul cu care îşi semna poeziile profesorul Constantin Borş, de la naşterea căruia s-a împlinit anul trecut 100 de ani. S-a vorbit despre relaţia Ninei Cassian cu poetul, s-au citit din versurile lui, s-au încadrat opera şi personalitatea profesorului în epocă. Şi această interesantă expunere a fost completată cu amintiri ai foştilor colegi şi elevi.

Doamna profesoară de matematică Aspazia Sandu de la Bicaz ne-a reamintit calităţile profesionale şi umane ale domnul Vasile Ţifui, profesorul ei de matematică timp de patru ani, calităţi care au contribuit şi la formarea ei profesională. Alte elemente definitorii ale personalităţii acestui profesor au fost precizate de fostul bicăjean pe atunci, Dan Mihăilescu. Cu deosebită stimă şi respect a fost apreciată de asistenţă prezenţa în sală a soţiei, fratelui şi cumnatei ilustrului profesor Vasile Ţifui, un profesor adevărat, autor de manuale şcolare, culegeri de probleme, articole metodice ş.a.

Participant pentru a douăzeci şi şaptea oară la aceste colocvii (a lipsit doar la cel de la Roman), domnul Paul Vasiliu, a evocat aspecte din activitatea didactică a profesorului Mihai Botez, un om cu o memorie deosebită (după prima citire a catalogului, discuta cu elevii pe numele lor), cu o pregătire de specialitate remarcabilă, continuată în centrele universitare din Iaşi şi Bucureşti, care a influenţat pozitiv cariera multor elevi.

Un alt profesor omagiat în acest colocviu a fost şi Grigore Capşa, un om dăruit şcolii, cum l-a denumit fostul său elev de la Şcoala Normală de Băieţi din Piatra-Neamţ, Gheorghe Amaicei, pentru care a fost un model determinant în alegerea carierei, el devenind tot profesor de matematică.

În finalul manifestării, doamna Cristina Bălănescu ne-a dezvăluit un secret: profesorul Gheorghe Amaicei, preşedintele Asociaţiei Învăţătorilor Neamţ, împlinea în ziua colocviului (coincidenţă sau nu?) 80 de ani. Evident, întreaga asistenţă a cântat „Mulţi ani trăiască”, a transmis cele mai sincere urări de sănătate şi fericire, şi a închinat un pahar de vin în cinstea îndrăgitului sărbătorit, întreaga manifestare încheindu-se într-o atmosferă colegială şi prietenească.

Consider că la reuşita acestei activităţi, o contribuţie deosebită a avut-o şi experienţa de organizatori a domnului Dan Mihăilescu şi a doamnei Mihaela Verzea, care, prin maniera de desfăşurare şi prezentare, au trezit interesul şi admiraţia tuturor participanţilor. Drept care, aducem aici, mulţumirile noastre.

 

Prof. Constantin ANTONOVICI