O sinceră urare

Cu admiraţie şi respect am apreciat, la apariţia fiecărui număr, eforturile susţinute pe care le depune Colectivul de redacţie al Revistei APOSTOLUL, reînfiinţată din 1999, adăugând astfel la existenţa sa anterioară, încă două decenii de activitate consacrată şcolii naţionale, dar mai ales tinerelor generaţii din judeţul Neamţ.

Evident, organizatorii şi redactorii şi-au propus să asigure constant dezbaterea complexelor probleme ale învăţământului din acest judeţ, dar şi, în genere, ale învăţământului românesc în etapa actuală, oferind opinii şi soluţii la multe dintre preocupările cadrelor didactice, ale elevilor şi chiar ale familiilor acestora. Pentru toate preocupările şi realizările menţionate, se cuvin adresate felicitări editorilor, colectivului redacţional, colaboratorilor şi tuturor celor care au sprijinit activitatea revistei.

Pentru că am lucrat la Liceul Pedagogic din Piatra-Neamţ cu mulţi ani în urmă (1969-1975), pregătind o primă promoţie de învăţători şi educatoare, după ce această prestigioasă instituţie de învăţământ şi-a reluat activitatea şi a oferit din nou judeţului şi ţării absolvenţi cu înaltă ţinută profesională şi morală, când am avut prilejul de a mă revedea cu foştii mei elevi, am constatat întotdeauna cu plăcere rezultatele temeinicei lor pregătiri, reflectate uneori şi în paginile revistei noastre. Este tot atât de adevărat că, uneori însă, cu surprindere, am putut afla şi realitatea că Revista Apostolul nu este încă sprijinită, de toţi factorii responsabili (profesionali şi administrativi), spre a ajunge în toate unităţile şcolare din judeţ. Consider că acest fapt ar fi mai mult decât necesar, asigurându-se măcar un singur exemplar pentru biblioteca fiecărei şcoli, deoarece este o publicaţie care dezbate şi reflectă, cu acurateţe şi competenţă, problemele stringente ale şcolii şi societăţii româneşti, aflate într-un firesc şi necesar proces de reformă şi transformare.

Cu speranţa materializării acestui deziderat, nutrit probabil de fiecare dintre cadrele didactice conştiente de misiunea lor, închei reluând urările de noi succese adresate REVISTEI, Colegiului redacţional şi tuturor colaboratorilor, pentru continua creştere a calităţii publicaţiei şi a interesului cadrelor didactice pentru aceasta.

 

12.06.2017

Prof. Coralia-Letiţia BUNGHEZ