Rememorări – Martie 2011

 

* În martie 1999, a apărut seria nouă a Revistei Apostolul, ajunsă în prezent la numărul 135

* 1/1788 – n. la  Heţa, Dorohoi, Gheorghe Asachi. În timp ce a fost „referendariu al epitropiei şcoalelor” (1820-1849), au luat fiinţă primele şcoli primare din Roman şi Piatra, în 1843, la Mănăstirea Neamţ, o şcoală primară şi de catiheţi pentru tinerii călugări. În primăvara anului 1841, a deschis Fabrica de Hîrtie „Petrodava”, cunoscută şi sub numele de „moara lui Asachi”.

* 1/1837, n., la Humuleşti, Ion Creangă. Anul acesta s-au împlinit 130 de ani de cînd a fost publicată în Revista „Convorbiri Literare” prima parte a „Amintirilor din copilărie”.

* 7/1879, n., la Holda (Broşteni), învăţătorul Simion Teodorescu- Kirileanu, fratele cărturarului G. T. Kirileanu. A fost un folclorist de seamă, fiind consultat de Academia Română.. Semnează în revistele „Şezătoarea”, „Ion Creangă”, „Tudor Pamfile”, „Răvaşul poporului”, „Albina”. „Neamul Românesc”, „Prietenul Nostru”, „Vestitorul satelor”, „Calendarul săteanului”, „Lamuri” ş. a. A militat pentru introducerea folclorului între disciplinele şcolare, în vederea continuării bunei tradiţii.

* 8/1911, n. la Piatra-Neamţ, profesorul, dirijorul, compozitorul Emanuel Elenescu. Considerat unul dintre cei mai mari dirijori din secolul al XX-lea (Orchestra Simfonică a Radioteleviziunii Române), a efectuat numeroase turnee în străinătate (Bulgaria, Germania, Italia, Iugoslavia, Polonia, Ungaria ş. a.), autor al multor opere muzicale pentru cor şi orchestră. A fost răsplătit cu diverse distincţii (Ordinul Muncii, Ordinul Meritul Cultural, Titlul de Artist Emerit)

* 18/1947, n., la Bacău, poetul Emil Nicolae (pseudonimul lui Emanuel Nadler), stabilit la Piatra-Neamţ din anul 1950; cunoscut şi ca specialist în istoria cărţii vechi; membru al Uniunii Scriitorilor din România (1990); amintim din creaţia sa trilogia: Omul de hîrtie (1999), Mortul perfect (2002) şi Paranoima (2005) şi ilustrată de pictorul Dinu Huminiuc.

* 22/1905, n., la Roman, poetul şi pianistul Virgil Gheorghiu (d. 7 martie 1977). A debutat cu „Cîntările răsăritului” (1925) Alte volume: „Fabre”, „Marea vînătoare”, „Tărîmul celălalt”, „Cîntece de faun” „Pădurea adormită” şi „Din muzica şi viaţa compozitorilor”.

* 23/1942, n. la Roman, Florin-Vasile BRATU, finanţist de profesie, a publicat fabule şi cugetări în Urzica şi scheciuri pentru emisiuni de Radio şi TV. Cărţi publicate: „O legătură ciudată”; „Un manuscris de ocazie”; „A murit un popor. Versuri amare”.

* 24/1938, n., la Sălăgeni – Grozeşti, jud. Iaşi, prof. Mihai Agape artist plastic, stabilit la Piatra-Neamţ din 1967, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, autor al mai multor lucrări aflate în colecţii particulare din ţară şi străinătate.

* 25/1872, n., la Holda, G. T. Kirileanu, cărturar, editorul celei mai complete ediţii a operei lui Ion Creangă (1939); a donat Bibliotecii Judeţene Neamţ (1956), care astăzi îi poartă numele, peste 25. 000 de volume.

* 25/1925, n., la Roman, prof. Gheorghe A. M. Ciobanu, autor a numeroase volume de eseuri, cronici muzicale, literare şi de artă (Scrieri, I-V), colaborator al mai multor reviste de cultură.

*  26/1934, n. la Roman, Constantin Bîrjoveanu, absolvent al Şcolii Medii de Arte Plastice din Iaşi, s-a afirmat ca ziarist („Gazeta de Roman”) şi artist plastic. Este autorul a trei volume apărute postum: „Constantin Bîrjoveanu, Album omagial” (pictură); „Pegasul dă cu copita” (2003); „Cronica pisălogului” (2005) (d. 18. 03. 2000)

* 27/1950, n., la Agapia prof. Gheorghe Simon, poet, autor al mai multor volume de versuri publicate în ţară şi în Franţa, membru al Uniunii Scriitorilor din România.

* 28/1933, n. pe Valea Cracăului, în familia de oameni gospodari a Ilenei şi a lui Ştefan, profesorul de matematică Gheorghe Amaicei, din 1995, preşedinte al Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Neamţ. La mulţi ani, domnule profesor!

* 31/1924, n. la Tarcău, Iulia Hălăucescu, artist plastic, doamna acuarelei româneşti (d. 18 decembrie 2007, la Piatra-Neamţ). Membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România; mulţi ani a deţinut funcţia de preşedinte al Filialei Neamţ a UAP; multiple expoziţii în judeţul Neamţ, în ţară şi în străinătate; operele sale plastice se află în numeroase colecţii muzeale şi particulare din România şi de peste hotare. În anul 2004, datorită donaţiei sale – 115 acuarele, picturi, ceramică de valoare muzeală, icoane vechi şi piese de mobilier muzeal – s-a inaugurat Muzeul de Artă Iulia Hălăucescu din Tarcău. (C.T.)