Rememorări nemțene – Aprilie 2013

* 1/1944, n. – Florin Florescu, la Cândeşti, Buzău, într-o familie de învăţători (d. 5. 12. 2009, Piatra-Neamţ). Licenţiat al Facultăţii de Biologie a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. A fost profesor la Piatra-Şoimului, Săvineşti, Războieni. Întemeietorul şi preşedintele Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Neamţ din 1990. Împreună cu Dumitriţa Vasilca, Lucian Corneanu şi Mircea Zaharia, a fondat seria nouă a revistei noastre Apostolul (martie 1999) pe care a susţinut-o permanent, aşa cum a făcut cu toţi acei care i-au solicitat sprijinul.

* 1/1928, se împlinesc 854 de ani de când Tudor Vianu a vorbit despre H. Ibsen, în cadrul unei şezători culturale ce s-a desfăşurat la Ateneul Popular din Piatra-Neamţ. A cântat apoi corul Liceului de Fete condus de Sidonia Hogaş.

* 2/1938, n. Cătălin-Florin Stupcanu, la Filioara, Agapia, Neamţ (d. 26. 09. 2000). Profesor, ziarist, om de aleasă cultură. Absolvent al Facultăţii de Istorie a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. A lucrat în învăţământ, în redacţiile ziarelor „Flacăra” şi „Ceahlăul” din Piatra-Neamţ, „Steagul Roşu”, din Bacău; a fost director al Muzeului de Istorie din Neamţ. Volumul „Zăpadă şi fum (scrieri de tinereţe)” a apărut postum prin grija publicistei Maria Stupcanu.

* 7/1953 – n. Daniel Corbu, la Vânători-Neamţ. Scriitor, editor. Este absolvent al Facultăţii de Filologie, a Universităţii Bucureşti. Unul din organizatorii Serilor de poezie de la Vânători. Membru al U. S., Până în 1998, când a devenit muzeograf la Casa Memorială Ion Creangă din Iaşi, a practicat diferite îndeletniciri, în industrie, în învăţământ şi în instituţii de cultură, precum şi director al Casei de Editură Panteon din Piatra-Neamţ. Volume: Naştere vinovată; Intrarea în scenă; Preludiu pentru trompetă şi patru pereţi; Documentele haosului; Spre fericitul nicăieri; Cântece de amăgit întunericul; Manualul bunului singuratic; Duminica fără sfârşit; Anecdote cu şi despre Creangă; Cartea urmelor ş. a.. La mulţi ani!

* 7/1903 – n. Grigore Cugler la Roznov, Neamţ (d. 30. 09. 1972, Lima, Peru). Scriitor avangardist. Conservatorul şi Facultatea de Drept (1926). Diplomat la Berlin, Bratislava, Stockholm, Oslo. Instrumentist, în Orchestra Teatrului Naţional din Bucureşti (1945-1946). Stabilit la Lima, unde va trăi 24 de ani (instrumentist în Orchestra Simfonică Naţională a acestei ţări şi lucrător în domeniul asigurărilor). Revenit în Europa, la Paris (1972), acordă un interviu Monicăi Lovinescu, la Radio Europa Liberă. La scurt timp după întoarcerea la Lima a decedat. Debutează cu proza Match nul, în Tiparniţa literară (1928). Volume: Apunake şi alte fenomene; Afară-de-Unu-Singur; Vi-l prezint pe Ţeavă; Alb şi negru.

* 10/1881 – apare primul număr al Revistei Asachi, ştiinţifică, literară, redactată şi editată, lunar, la Piatra-Neamţ, (până la 10. 02. 1885), cu întreruperi. Revista au luat naştere din iniţiativa unui grup de intelectuali, constituit într-un comitet de redacţie alcătuit din: dr. D. Cantemir, C. Hogaş (de la nr. 2), I. Negre, Victor Dogariu şi V. C. Buţureanu. Au publicat versuri: Gr. N. Lazu, Calistrat Hogaş, Isidor P. Eşanu, G. Boteanu; cu proză şi articole de critică: Calistrat Hogaş, D. Cantemir; V. C. Buţureanu semnează articole pe teme ştiinţifice; I. Mironescu, articole referitoare la învăţământ. Dintre conferinţele publice susţinute în cadrul Societăţii omonime şi publicate în revistă reţinem pe cea ţinută de Calistrat Hogaş (Despre dezvoltarea şi conservarea naţionalităţii la români). Un studiu amplu publică I. Negre despre Viaţa, lucrările şi scrierile lui G. Asachi (1788-1869). Sunt republicate poeziile lui Asachi: La Tibru şi La Italia. Seria nouă a apărut în decembrie 1991 şi continuă să apară şi în prezent..

* 10/1943, se împlinesc anul acesta 70 de ani de când profesorul de religie şi de limba română Vasile C. Vasiliu a susţinut, în sala Teatrului din Piatra-Neamţ, conferinţa, ,Ştiinţa şi credinţa – două aripi care numai când bat împreună pot înălţa spiritul omenesc pe adevăratele culmi ale menirii sale”.

* 15/1898 – n. Gheorghe Ante, la Văleni, Roman (d. 6. 06. 1978) Liceul Militar din Iaşi. Participant la cele două războaie mondiale. Decorat cu Ordinul Militar „Mihai Viteazul clasa a III” (1919). A contribuit la reînfiinţarea Universităţii şi a Operei Române din Cluj. Comandant al Garnizoanei Piatra-Neamţ (1939-1947). A reorganizat „Corul Veteranilor”. Colaborări: „Magazin Istoric”, „Calendarul Ostaşului” şi ziarul „Flacăra”. Autor al volumului de versuri „Doiniri voievodale”.

* 19/1848 – n. Dimitrie Cantemir, la Roznov, Neamţ (d. 4. 03. 1896, Piatra-Neamţ), medic. Facultatea de Medicină a Universităţii din Torino. Revine în ţară (1969) cu titlul de doctor în medicină şi chirurgie şi, la 21 de ani, va fi numit medic şef al Spitalului din Piatra-Neamţ. Alături de Calistrat Hogaş, Lascăr Radu, Victor Dogariu, V. Buţureanu, Ion Negre, M. Adamescu, pune bazele Societăţii Literare-Ştiinţifice „Asachi” (1880), şi ale revistei omonime (1881). A pus bazele (1878) şi a modernizat Băile Bălţăteşti (1881 – 1884). Membru corespondent şi titular al Société d’Hidrologie Medicale, Paris. Colaborări: Corespondenţa provincială, Revista Ştiinţifică ş. a. Volume: Studii asupra febrei palustre, Consilii hygienice pentru creşterea copiilor, Băile minerale de la Bălţăteşti, (în colab.), Sărurile minerale de la Bălţăteşti.

* 22/1943 – n. Utta-Siegrid Kőnig la Posen, Germania, azi, Poznan, Polonia. A absolvit Liceul Ştefan cel Mare din Suceava (1961) şi Şcoala Tehnică de Arhitectură. Construcţia Oraşelor din Bucureşti (1964) şi s-a stabilit la Piatra-Neamţ. A debutat în Revista Asachi (1993). Volume: …şi Haiku; Veşnica Efemeridă, sonete; Abia zbor… fără urmă; Mai grăbit ca mine… un fluture alb, poeme într-un vers; Întruna ramul în război cu clipa, poeme într-un vers; Alb – Albastru. Sub raza cea dintâi… Itinerar grecesc; Roşu – Galben. Sub cea de-a doua rază… Itinerar spaniol şi nu numai…; …doar calendare fără file, rondeluri. La mulţi ani!

* 29/1965 – n. Lucian Tudorache, la Independenţa, Galaţi. Este absolvent al Academiei de Artă George Enescu. Membru UAP. Expoziţii: Bacău, Bistriţa, Bucureşti, Galaţi, Iaşi, Piatra-Neamţ, Slănic Moldova, Veneţia, Torino, Bruxelles, Biela – Italia. A fost bursier UNESCO, la Centrul European din Veneţia. Lucrări monumentale: Germinaţie; Ştefan cel Mare şi Sfânt, Mihail Kogălniceanu, Victor Brauner, Duhul apelor ş. a. La mulţi ani! (C.T.)