Proiectul Equal – Buletinul informativ nr. 16

PROMOVAREA PRIN ACTIVITĂŢI INOVATOARE A EGALITĂŢII DE ŞANSE ŞI DE GEN ÎN CADRUL ORGANIZAŢIILOR PARTENERILOR SOCIALI, CU ACCENT PE INSTITUŢIILE DE EDUCAŢIE

Activitatea 4: Program pentru informarea şi creşterea conştientizării privind egalitatea de gen şi de şanse în rândul partenerilor sociali din cele 3 regiuni şi în instituţiile de educaţie.

Sub-Activitatea 4.1: Organizarea a 3 seminarii OST (Open Space Technology) de 4 zile în cele 3 Regiuni.

sigla egalitate de sanseSeminarul OST, desfăşurat la Bucureşti în intervalul 08 – 11 noiembrie 2012 a vizat dezbateri pe tema accesului egal pe piaţa muncii, alături de experţii partenerilor naţionali şi transnaţionali, de experţi locali, în vederea elaborării conţinutului unui set de instrumente inovatoare destinate grupului ţintă, care vor fi puse la dispoziţia tinerilor pentru a promova egalitatea de şanse în rândul copiilor şi tinerilor în cadrul şcolilor implicate în acest proiect.

Obiectivele secundare ale acestui seminar au fost:
1. Schimbul de idei şi cunoştinţe rezultate din activităţile anterioare (seminarii, ghid etc.);
2. Consolidarea relaţiilor interpersonale dintre participanţi;
3. Stabilirea unor baze pentru activităţile viitoare ale proiectului.

Moderatorii acestui seminar au fost: Mo­nica Drimbe, Mihaela Popa, Ciprian Murariu, Daniela Radu, Benedetta Fontana, Stefano Peltrini, Levente Vadasz, Alexandra Cornea, Castanela Popescu.
Temele pentru agende de lucru secundare în cadrul workshop-urilor au fost:
buletin informativ nr 16-21. Egalitate de şanse / Toleranţa în şcoli – elaborarea unor minighid-uri;
2. Parteneriat în viaţa privată, în grup, în carieră şi în societate – realizarea unor Cursuri Online pe diverse teme pentru informarea şi dezvoltarea abilităţilor specifice de promovare în şcoli principiul şanselor egale pentru fete şi băieţi, care vor fi postate pe platforma www.equal.ro dezvoltată în cadrul proiectului;
3. Educaţia pentru egalitatea de gen şi de şanse la nivelul curriculum-ului la decizia şcolii, din perspectiva accesului egal pe piaţa muncii – CDS (CDL) stocate pe stick-uri/DVD-uri;
4. A doua şansă – CDS (CDL) stocate pe stick-uri/DVD-uri;
5. Educaţie interculturală – CDS (CDL) stocate pe stick-uri/DVD-uri;
buletin informativ nr 16-36. Voluntariat în promovarea egalităţii de gen şi de şanse – Flyere informative;
7. Egalitate de şanse (în special de gen, de etnie, handicap, mediu social) – Caiete de lucru pentru preşcolari şi şcolari, Caiete cu exerciţii practice pentru educatori şi învăţători;
8. Egalitate de şanse (în special de gen, de etnie, handicap, mediu social) – Realizarea unui film de scurt metraj pentru toate instituţiile de învăţământ, postat pe platforma proiectului.